Best Water Technology

Om BWT

Vi utvecklar högkvalitativa produkter och tjänster inom vattenrening för att garantera hygienisk säkerhet i vår dagliga kontakt med vatten.

BEST WATER TECHNOLOGY

BWT

"For You and Planet Blue."

Vårt namn definierar vår vision: vi förstår att vårt ansvar är att utveckla produkter och tjänster av bästa kvalitet för vattenbehandling. Vi gör också vatten till vårt uppdrag och säkerställer hygienens säkerhet och hälsa i vår dagliga kontakt med vatten.

Vi undersöker innovativa lösningar varje dag och strävar efter att fortsätta utveckla vårt företag och våra produkter. Vårt mål är att erbjuda våra kunder vattenreningsanläggningar, teknik och supporttjänster, samtidigt som vi skyddar resurserna på vår blå planet.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Vår slogan "For You and Planet Blue." sammanfattar vårt uppdrag i ett nötskal, vilket är att genomföra hållbara och ansvarsfulla företagsstrategier för att tillgodose både individens behov och att bevara jorden som en unik livsmiljö.

“For You”

BWT:s mål och produkter är utformade för att tjäna människor och deras behov; ”Du” är våra kunder, våra affärspartners och våra anställda.

“For Planet Blue“

Detta beskriver den centrala roll som elementet vatten spelar på vår ”blå planet” och även befogenheten för BWT: vi använder vår expertis för att göra de begränsade vattenresurserna på vår planet tillgängliga och användbara - och alltid i harmoni med naturen.

Certifiering

I praktiken implementerar vi vår vision genom att lämna in våra produkter och tjänster till oberoende institutioners test- och certifieringsprocesser för att uppnå bästa möjliga standard.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi arbetat med miljö- och energihantering i enlighet med ISO 14001 och ISO 50001 för att integrera begreppet hållbarhet i alla våra aktiviteter.

Alla BWT-företag orienterar sig mot dessa standarder, och några av våra företag har redan fått många ISO-certifieringar, vilket försäkrar våra kunder och affärspartners att vi alltid agerar och arbetar enligt högsta standard.

Vatten­teknik

Technology cloud
Technology cloud

Endast de som tänker och agerar innovativt kommer att få en teknisk fördel, och BWT:s innovationscentrum är engagerade i kontinuerlig forskning om alla aspekter av vattenrening: filtreringsmetoder, filtermedia, jonbytessystem för demineralisering, mjukning, avkolning, membranteknik (mikro- , ultra- och nanofiltrering, omvänd osmos), rena ånggeneratorer, destillerier för rent vatten, UV-system, ozongeneratorer, jonbytarmembran, elektrolys, elektrodialys, elektrodionisering, klordioxidgeneratorer och doseringspumpar.

Vi tillhandahåller vatten av högsta kvalitet - precis där det behövs.

Innovation av BWT

Vårt enda mål under många år har varit att förbättra livskvaliteten överallt där vatten finns och att använda anpassade vattenbehandlingsprocesser för att uppnå bästa möjliga vattenkvalitet. Vi begränsar dock inte vårt sortiment till standardprodukter utan når ständigt nya höjder för vattenteknik. I andan av vår filosofi, "Känn, smaka, se skillnaden", levererar vi produkter till våra kunder som är verkligt innovativa, som inkluderar behaglig smak- och vitalitetförstärkt dricksvatten, silkeslent Pearl Water som en skönhetsbehandling, eller vatten i sin renaste form som en väsentlig komponent i högteknologiska applikationer. Känn, smak och se skillnaden!

Vår vision

BWT - den internationellt ledande vattenteknologikoncernen

BWT Headquarter
BWT Headquarter

BWT:s vision har utvecklats ur alla dessa utmaningar och krav. Vi vill bli världens marknadsledande vattenteknologikoncern och för att uppnå detta måste vi växa alla våra affärsområden.

Tillväxt i alla sektorer

En av drivkrafterna för tillväxt är innovation. Endast de som aktivt och kontinuerligt utvecklar sina produkter och tjänster och tänker utanför ramen kan växa sig större och bättre. Vi förstår också vikten av geografi; det finns för närvarande över 80 dotterbolag inom BWT, över hela världen och avdelningar för forskning och utveckling i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike och Ryssland. Vi arbetar på att bli större! För att utvecklas vidare måste vi dock inte bara tänka på framtiden utan också på här och nu. Det är därför vi strävar efter att förbättra och optimera befintliga processer och procedurer och utveckla befintlig teknik och produkter i en anda av ständiga förbättringar.

När vi fortsätter att växa anser vi att det är vår plikt att ta ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar för all vår verksamhet.

BWT - ett företags framgångshistoria

En entreprenörsanda och hunger efter innovation och framgång är faktorer som har format och karakteriserat BWT som ett företag, från dess ödmjuka början i Pforzheim till dagens storföretag

Rötterna till BWT-gruppen kan spåras tillbaka till 1823, då Johann Adam Benckiser grundade den lilla kemiska fabriken i Tyskland som bar hans namn. År 1990 lade Andreas Weißenbacher grunden för det BWT som vi känner till idag, som del av ett ledningsköp och från ”Benckiser Water Technology” skapade han ”BWT”, grunden för vår långsiktiga framgångshistoria. BWT:s huvudkontor var ursprungligen baserat i Hallein, och två år senare flyttade det fortfarande unga företaget till Mondsee.
Buildings
Buildings
År 2015 firade BWT-gruppen sitt 25-årsjubileum. Ett kvarts sekel av dynamisk utveckling sedan BWT grundades bekräftar att dess vision att bli den internationellt ledande vattenteknologikoncernen har följts konsekvent och är på god väg att uppnås.

BWT:s ledning

Visit your local website

Stay on this website