Tandkliniker

Vatten för dentala enheter

BWT:s engångsfilter är en bra lösning för lokal behandling av instrumentvattnet, direkt vid den dentala enheten.
Kontakta oss för rådgivning
Dental units Dental units

Vatten för dentala enheter

BWT-VATTEN

BWT:s engångsfilter är den enkla lösningen för kalk- och bakteriefritt instrumentvatten.

Engångsfiltren installeras med ett universellt filterhuvud, som automatiskt stänger av vattnet vid byte. Smidigt, enkelt och hygieniskt.

Skydda patienterna mot legionella

Det kan finnas bakterier i vattnet som utgör en fara för patienter och personal.

  • BWT:s ultrafiltreringsfilter fångar upp bakterier och legionella
  • Avlägsnar patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer och bakterier
  • Skydda patienterna mot legionella

Kalkfritt instrumentvatten – inget driftstopp på dentala enheter

Kalkfiltret från BWT eliminerar problem med droppande instrument och minimerar service på dentala enheter.

  • Inga droppande eller igensatta instrument
  • Färre servicebesök på dentala enheter
  • Ökar livslängden och skyddar dentala enheter

Desinfektionsservice på dentala enheter

Vissa dentala enheter kan behöva rengöras med desinfektionsmedel regelbundet. Det universella filterhuvudet används med desinfektionsservicefiltret som fylls på med desinfektionsmedel, varpå den dentala enheten kan sköljas igenom.

Fördelar med BWT-vatten på tandkliniken

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Visit your local website

Stay on this website