BEWADES 2 BLUE

Säkert, rent vatten

UV-desinfektionssystem från BWT är ett pålitligt och miljövänligt sätt att ta bort bakterier från vattnet.
Frau genießt sauberes Wasser Frau genießt sauberes Wasser

BWT BEWADES 2 BLUE

UV-​DESINFEKTION

Använd solens kraft till att producera rent dricksvatten, utan att använda kemikalier.

Vatten är vårt vikti­gaste livs­medel och inne­håller natur­ligt bakte­rier. De flesta av dessa är ofar­liga, men det finns också mikro­or­ga­nismer som kan multi­pli­cera snabbt under vissa förhål­landen och orsaka problem för männi­skors hälsa. Till exempel är själv­för­sör­jande kunder, som har sin egen brunn eller källa, kan se sin till­försel bli alltmer föro­renad med bakte­rier. Bewades UV-​desinfektionssystem från BWT är en miljö­vänlig lösning som på ett till­för­lit­ligt sätt minskar bakte­rier och virus i vatten.

Vattendesinfektion med UV-system från BWT

BWT - Din partner för specialapplikationer

Det rekommenderas starkt att andra vattenkällor än de från den offentliga dricksvattenförsörjningen, såsom brunnsvatten eller källvatten, testas av ett auktoriserat laboratorium. Vattnet ska sedan behandlas på rätt sätt innan det används för att dricka eller bada.

BWT erbjuder en rad lösningar för de husägare som är beroende av dessa alternativa vattenkällor, samt tillhandahåller specialprodukter för vattenförsörjning som kan innehålla höga nivåer av föroreningar, nitrat, järn eller tungmetaller. Oavsett källa eller användningsområde för ditt vatten, kan du prata med oss för att identifiera rätt vattenbehandlingslösning.

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

Hur fungerar Bewades UV-​desinfektion?

UV Anlage desinfiziert Wasser
UV Anlage desinfiziert Wasser

UV tekniken är säker och effektiv eftersom den bidrar inte till dålig smak och lukt, utan eliminerar risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier.
Det är ett säkert vatten att dricka, att använda till livsmedelsproduktion och till känsliga industriprocesser.

UV Anlage desinfiziert Wasser
UV Anlage desinfiziert Wasser
BWT:s UV-system arbetar med en våglängd på 254 nanometer (nm). UV-ljus med denna våglängd har en särskilt stark effekt när det gäller att förstöra mikroorganismer. Mikroorganismernas DNA förändras och de kan inte längre föröka sig. Mittpunkten för BWT:s system är en eller flera lågtryckslampor som producerar UV-ljus i önskad intensitet. Utsändarna är installerade i en kammare av rostfritt stål, genom vilket vattnet som ska desinficeras passeras. Tack vare UV-strålning minskar befintliga bakterier säkert, och framför allt utan användning av kemiska ämnen.

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Visit your local website

Stay on this website