Membran – fuel cell

VISIONÄRT

Vatten täcker över 70% av vår planet, men endast en liten del av världens vattenresurser kan användas som dricksvatten. Membran hjälper oss njuta och använda oss av vatten på många olika sätt.
Membrane technology teaser image Membrane technology teaser image

MEMBRAN – FUEL CELL

INNOVATIVT

Teknik för morgondagens energi

Membranteknik har en viktig roll inom BWT. Membran tillverkas av BWT för 'naturlig' användning vid vattenbehandling. De är en oumbärlig komponent i skapandet av rent vatten för alla delar av våra liv och krävs också för att generera och lagra energi, till exempel i banbrytande bränslecellsteknik. BWT är alltså en riktig drivkraft för innovation inom membranteknik.

Membran: the heart of the Fuel Cell

Membrane
Membrane

Vad är membran?

Ett membran är i grunden en tunn film, eller lamell, som kan dela eller avgränsa ett ämne. Ett membran kan vara genomträngligt för vissa ämnen, medan andra inte kan passera genom det. Membran är också en komponent i alla celler och därför livets grund. Så, när det gäller deras sammansättning, form och funktioner är membran lika mångfacetterade som livet i sig. Finns det bättre sätt att lära sig än från moder jords geniala idéer?

Membran som används för tekniska tillämpningar består huvudsakligen av polyuretaner och, i mindre utsträckning keramik, och båda är extremt fina. För att säkerställa tillräcklig stabilitet, stöds de av strukturer gjorda av identiska eller olika material. Membran används vanligtvis för att separera ämnen från varandra. Den stora fördelen med processer som använder membran är att de tenderar att prestera kostnadseffektivt och är både energieffektiva och miljövänliga. Membransystem är också konstruerade som kompakta, modulära strukturer.

Användningsområden

BWT hydrogen fuel cell concept car
BWT hydrogen fuel cell concept car

Membran är extremt mångsidiga och kan användas inom många användningsområden:

  • för vattenbehandling i jonutbytare
  • som hjärtat i bränslecellen
  • för batterier
  • för vattenelektrolys

Bränsleceller till morgondagens bilar

Alla de stora biltillverkarna har insett potentialen i bränslecellsteknik. Det finns knappt något bilmärke som inte utnyttjar denna framdrivningsteknik, medan utvecklingen av prototyper för bränslecellsfordon blir alltmer utbredd.

Även om nätverket av vätestationer för närvarande är underutvecklat, växer det. Experter är överens om att vätgasdrivning erbjuder den perfekta kombinationen av klimatvänlig elektromobilitet och snabb tankning på bensinstationer, som vi idag använder för bensin och diesel.

Den potentiella användningen av denna innovativa teknik är dock inte begränsad till bilsektorn. Bränsleceller kan också användas till att exempelvis leverera el till bärbara elektriska apparater eller för att generera el och värme i privata hushåll.

Membranproduktion vid BWT

FUMATECH BWT är ett dotterbolag till BWT Group och den ledande tillverkaren av membran för jonutbytare. Företaget har erhållit omfattande kunskap från över 25 års erfarenhet av membrantillverkning och membranprocessteknologi, från syntes av råmaterial och hjälpmaterial, till bearbetning av dessa material till membran, ända fram till deras tekniska tillämpning. FUMATECH BWT har fått ett särskilt gott internationellt rykte som leverantör av innovativa membran - hjärtat i PEM-bränslecellen.

Visit your local website

Stay on this website