COOKIES

1. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som lagras på din dator av din webbläsare. Dessa cookies behandlar särskild information om dig, till exempel din webbläsare, dina platsdata eller din IP-adress. Många cookies innehåller så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas till den specifika webbläsare där cookien var lagrad. Därmed kan besökta internetsidor och servrar skilja mellan enskilda webbläsare tillhörande den registrerade från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med detta unika cookie-ID.

Dessa data kommer lagras i maximalt 180 dagar som ett tekniskt skydd för att skydda databehandlingssystemen mot obehörig åtkomst.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Det förutsätter dock att dessa cookies används för att samla in data för att inleda eller behandla kontraktsförhållanden.

Om behandlingen inte syftar till att inleda eller behandla ett kontraktsförhållande ligger vårt legitima intresse i att förbättra användarvänligheten på vår webbplats.Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

1.1. Anonym användarprofil

Inom lagstadgade bestämmelser skapar vårt företag användarprofiler under en pseudonym för att underlätta marknadsföring, marknadskartläggning och anpassning av våra tjänster. Du kan invända mot användningen av dessa data närsomhelst, vilket sker med framtida verkan.

1.2. Cookies från tredje part

Om det krävs kan vår webbplats även använda cookies från företag med vilka vi samarbetar för marknadsföring, analyser eller förbättring av vår webbplats funktioner. Se följande punkter för närmare information, särskilt om rättslig grund och syfte med tredje parts insamling och behandling av uppgifter genom cookies.

1.3. Inaktivera cookies

Du kan avstå användning av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. På samma sätt kan du använda webbläsaren för att ta bort cookies som redan har lagrats. Hur man gör detta kan dock variera beroende på vilken webbläsare du använder. Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att kunna användas fullt ut.

2. Webbanalysverktyg

2.1 Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

BWT AG har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalyser avser insamling, sammanställning och analys av uppgifter om besökarna på vår webbplats. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om den webbplats från vilken den registrerade kom till webbplatsen (kallad hänvisaren), om vilka sidor på webbplatsen som besöks eller hur ofta och länge en sida visats. Webbanalyser används övervägande för att förbättra en webbplats och för att analysera kostnaden och nyttan för onlineannonsering.

Företaget som driver Google Analytics-komponenten är Google LLC (“Google”) 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

BWT AG använder suffixet ”_gat._anonymizeIp” för att utföra webbanalyser med Google Analytics. Med detta suffix avkortas och anonymiseras IP-adressen till den registrerades internetuppkoppling av Google när vår webbplats besöks från en medlemsstat i EU eller från ett annat land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besöksflödet på vår webbplats. Google använder insamlad information bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för skapa online-rapporter som visar och sammanställer aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i anslutning till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades IT-system. Ovan förklaras hur cookies används. Genom att placera ut cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång någon av sidorna på denna webbplats, som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken Google Analytics-komponenten har integrerats, anropas, uppmanas webbläsaren i den registrerades IT-system automatiskt av Google Analytics-komponenten att sända data till Google för online-analyser.

Som beskrivit ovan kan den registrerade alltid använda en särskild inställning på webbläsaren för att spärra användningen av cookies på vår webbplats och därmed permanent avböja användningen av cookies. En sådan inställning på den använda webbläsaren skulle även förhindra Google från att placera en cookie i den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan placerats av Google Analytics tas bort närsomhelst med hjälp av webbläsaren eller annan programvara.

Vidare har den registrerade alternativet att invända mot insamling av data som genererats av Google Analytics i samband med användningen av denna webbplats, och mot Googles behandling av dessa data samt möjlighet förhindra detta. För att göra detta behöver den registrerade ladda ned och installera ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att data och information om besök på webbplatserna inte får sändas till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget tolkas av Google som en invändning. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller återinstalleras vid ett senare tillfälle behöver den registrerade återinstallera webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller av en för den registrerade känd person finns alternativet att återinstallera eller återaktivera webbläsartillägget.

Närmare information tillsammans med Googles gällande integritetspolicy kan laddas ned från https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv och https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/. Google Analytics förklaras närmare under följande länk: https://marketingplatform.google.com/about/.

2.2. Google AdWords med konverteringsspårning

Våra webbplatser använder Google AdWords och konverteringsspårning. Detta är en tjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (nedan kallat ”Google”).

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Google efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi använder konverteringsspårning för att tillhandahålla marknadsföring av vår sajt. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt legitima intresse ligger i att analysera, förbättra och underlätta den ekonomiska driften av vår webbplats. Om du klickar på en av Googles annonser lagrar konverteringsspårningen en cookie på din enhet. Så kallade konverteringscookies försvinner efter 30 dagar och identifierar dig i övrigt inte personligen. Om cookien fortfarande är giltig, och du besöker en specifik sida på vår webbplats, kan både vi och Google se att du har klickat på en av våra Google-annonser och att du då vidarebefordrats till vår webbplats.

De data som samlas in på detta sätt används i sin tur av Google för att tillhandahålla oss en analys av besök på vår webbplats och vad besökare gör när de väl är där. Dessutom erhåller vi både information om antalet användare som klickar på vår(a) annons(er) och om sidorna på vår webbplats som du därefter besökt. Varken vi eller någon tredje part som också använder Google AdWords kommer att kunna identifiera dig via denna konverteringsspårning.

Du kan även förhindra eller begränsa installationen av cookies genom inställningarna i din webbläsare. På samma sätt kan du använda webbläsaren för att ta bort cookies som redan har lagrats. Hur man gör detta kan dock variera beroende på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller ta hjälp av dokumentationen för din webbläsare eller kontakta den som skapat den för support.

Dessutom erbjuder Google ytterligare information om sina dataskyddsmetoder. Det gäller särskilt information om hur du kan förhindra användning av dina data.

https://services.google.com/sitestats/sv.html
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/privacy?gl=se

3. Sociala medier

Vi finns på sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med och informera våra kunder, intressenter och användare om våra tjänster.

I samband med detta påpekar vi att användardata kan behandlas utanför EU. Detta kan resultera i risker för användarna, t.ex. kan det vara svårare att utöva sina användarrättigheter. Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar leverantörerna att de följer EU:s dataskyddslagar när de behandlar data.

Vanligtvis behandlas användardata för kartläggning av marknaden och i annonseringssyften. Grundat på användningsbeteende och intresset som uppstår kan användarprofiler skapas. Användarprofiler kan användas för att placera ut annonser på och utanför sociala nätverk och plattformar för att bemöta användares specifika intressen. I detta syfte lagras cookies på användares enheter där användarens beteende och intressen lagras. Vidare kan användarprofilerna spara data oberoende av vilken enhet som används.

Behandlingen av användarnas personuppgifter grundas på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen samt vårt legitima intresse av effektiv information om och kommunikation med användarna. Om användaren ombes lämna sitt samtycke till databehandling av leverantörerna är den rättsliga grunden artikel 6.1 a samt artikel 7 i dataskyddsförordningen.

Begäran om information och utövande av användarrättigheter sker mest effektivt via leverantörerna. Endast leverantörerna har åtkomst till användardata som ger dem möjlighet att vidta åtgärder och tillhandahålla information. Om du behöver hjälp kan du kontakta oss när som helst.

En detaljerad beskrivning av databehandling och möjligheten att välja bort denna finns på följande länkar:

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Integritetspolicy: https://www.facebook.com/policy.php
Välja bort: http://www.aboutads.info/choices/
Skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy
Välja bort: https://adssettings.google.com/authenticated,
Skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Integritetspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Integritetspolicy: https://twitter.com/privacy
Välja bort: https://twitter.com/personalization
Skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)

Integritetspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Välja bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZ AA0&status=Active

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Integritetspolicy: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

4. Sociala plugin-program

Vi använder plugin-program från sociala nätverk. Om plugin-programmet lagras på någon av sidorna du besöker på vår webbplats, kommer din webbläsare att ladda ned en ikon för plugin-programmet från det sociala nätverkets server. Av tekniska skäl måste det sociala nätverket behandla din IP-adress. Dessutom kommer tid och datum för ditt webbplatsbesök att registreras. Om du är inloggad på det sociala nätverket medan du besöker någon av våra webbplatser med plugin-program, kommer informationen som samlas in av plugin-programmet från ditt specifika besök att kännas igen av det sociala nätverket. Informationen som samlas in kan sedan knytas till ditt personliga konto på det sociala nätverket.

Om du till exempel använder ”gilla”- eller ”dela”-knappen kommer denna information att lagras i ditt sociala nätverkskonto och publiceras på den sociala nätverksplattformen.

Om du vill förhindra detta behöver du antingen logga ut från det sociala nätverket innan du besöker webbplatsen eller använda ett tillägg till din webbläsare för att förhindra att plugin-programmet för det sociala nätverket laddas.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra vår webbplats kvalitet.

4.1. Facebook

Våra webbplatser använder Facebooks plugin-program. Facebook.com är en tjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Inom EU tillhandahålls denna tjänst även av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, nedan kallat ”Facebook.”

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Facebook efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Det finns mer information om olika plugin-program och deras respektive funktioner och om insamlingen samt behandlingen av data och om dina rättigheter och skyddsalternativ i Facebooks integritetspolicy på

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Twitter

Våra webbplatser använder Twitters plugin-program. Twitter är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”).

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Twitter efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Det finns mer information om insamlingen och behandlingen av data samt om dina rättigheter och skyddsalternativ på

https://twitter.com/privacy

4.3. Instagram

Våra webbplatser använder Instagrams plugin-program. Instagram är en tjänst som tillhandahålls av Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (”Instagram”).

Det finns mer information om olika plugin-program och deras respektive funktioner och om insamlingen samt behandlingen av data och om dina rättigheter och skyddsalternativ i Instagrams integritetspolicy på

https://help.instagram.com/519522125107875

4.4. Youtube

Vi använder YouTube på vår webbplats. Detta är en videoportal som tillhandahålls av YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, nedan kallat ”YouTube”. YouTube är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat ”Google”.

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Google och dess dotterbolag YouTube efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi använder YouTube i dess avancerade integritetsläge för att visa videor. Enligt YouTube innebär det avancerade integritetsläget att data angivna nedan endast kommer sändas till YouTube-servern om du faktiskt startar en video. Utan detta läge kommer en anslutning till YouTube-servern i USA att upprättas så snart du besöker någon av våra webbplatser där en YouTube-video finns inbäddad.

Denna anslutning krävs för att kunna visa respektive video på vår webbplats på din webbläsare. YouTube kommer som minst att registrera och behandla din IP-adress, tid och datum då videon visas såväl samt webbplatsen du besökt. Dessutom upprättas en anslutning till Googles DoubleClick-annonseringsnätverk.

YouTube lagrar permanent cookies på din enhet via din webbläsare i funktions- och analyssyfte. Om du inte samtycker till behandlingen kan du förhindra installation av cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om detta finns i avsnittet om cookies ovan.

Det finns mer information om insamling och behandling av data samt om dina rättigheter och skyddsalternativ i Googles integritetspolicy på

https://policies.google.com/privacy

4.5. Pinterest

Våra webbplatser använder Instagrams plugin-program. Pinterest är en tjänst som tillhandahålls av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (”Pinterest”).

Det finns mer information om insamlingen och behandlingen av data samt om dina rättigheter och skyddsalternativ på

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

4.6. Xing

Våra webbplatser använder det sociala nätverket Xings plugin-program. Xing Service tillhandahålls av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland (“Xing“).

Det finns mer information om insamlingen och behandlingen av data samt om dina rättigheter och skyddsalternativ på

https://privacy.xing.com/en

4.7. LinkedIn

Våra webbplatser använder det sociala nätverket LinkedIns plugin-program. LinkedIn är en tjänst som erbjuds av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Inom EU tillhandahålls denna tjänst även av LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland nedan kallat ”LinkedIn.”

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar LinkedIn efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Det finns mer information om insamlingen och behandlingen av data samt om dina rättigheter och skyddsalternativ på

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Inloggning via sociala nätverk

För att registrera dig och logga in på ditt kundkonto kan du även autentisera dig själv med din befintliga profil på något av de sociala nätverken Facebook, Google+ eller LinkedIn, och slutligen registrera dig eller logga in.

I detta syfte finner du på registrerings- eller inloggningssidan symbolerna för respektive leverantör av sociala nätverk som stöds på vår webbplats. Innan en anslutning till leverantören upprättas, måste du uttryckligen samtycka till behandling och överföring av de uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster (så kallad app) och i det loggar du in med dina användaruppgifter från det sociala nätverket. Om du har loggat in kommer det sociala nätverket att meddela dig vilka data som skickas till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring kommer fälten som vi behöver för registrering att fyllas i med överförda data. Informationen som vi behöver för registrering eller inloggning är (i) ditt namn och (ii) din e-postadress.

Endast efter att du har uttryckt samtycke till användning av de data som överförts och begärts, kommer dina data att lagras av oss och användas i de syften som anges i denna integritetspolicy. Det finns ingen länk utöver autentiseringsprocessen mellan ditt kundkonto som skapats hos oss och ditt konto på tillhörande socialt nätverk.

För att utföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning, skickas din IP-adress till respektive social nätverksleverantör. Vi kan inte påverka i vilket syfte eller i vilken omfattning respektive leverantör av sociala nätverk behandlar personuppgifter. Mer information finns i respektive leverantörs dataskyddsinformation.

6. Onlineannonsering

6.1. Amazon Ads

På vår webbplats använder vi ”Amazon Pixel” för att presentera annonser skräddarsydda efter dina intressen. Detta sker med hjälp av informationen du tillhandahåller oss när du besöker våra webbplatser eller använder vårt innehåll eller tjänster. Skräddarsydda annonser, som ibland kallas för personligt anpassad eller intressebaserad reklam, bygger på information som vi får genom dina aktiviteter, till exempel: köp på våra webbplatser, användning av enheter, programvara eller applikationer, besök på webbplatser som innehåller Amazon-innehåll eller annonser, interaktion med Amazon-verktyg eller användning av dessa betalningstjänster.

Data som samlas in på detta sätt är anonyma för oss. Det innebär att vi varken kan se enskilda användares personuppgifter eller kombinera dessa med annan information om en användare.

Dessa data lagras och behandlas av Amazon. Amazon kan spåra beteendet hos användare som klickat på en annons och som omdirigerats till vår webbplats. Genom att använda cookies, som är textfiler lagrade på din dator, kan Amazon sedan känna igen denna användare i Amazons medlemsområde och förbättra effektiviteten för annonseringen. Det kan till exempel ske genom erbjudande av reklam som skräddarsys efter målgruppens behov enligt Amazons dataanvändningspolicy. Detta gäller endast för användare som har ett konto hos Amazon och är inloggade i Amazons medlemsområde. Användare som inte är medlemmar i Amazon påverkas inte av denna databehandling.

Du kan invända mot databehandling via följande länk:

https://www.amazon.de/adprefs

6.2 Facebook Custom Audiences

Vi använder marknadsföringsverktyget ”Facebook Custom Audience” för att annonsera på andra webbplatser, som det sociala nätverket ”Facebook”. Facebook Custom Audience är ett verktyg som erbjuds av Facebook Ireland Limited. Detta verktyg kan koppla ihop en besökare på någon av webbplatserna som tillhandahålls av BWT Group med en Facebook-användare för att annonsera på Facebook-plattformen. I detta syfte delar vi information med Facebook och använder cookies eller liknande teknik på vår webbplats för att analysera effektiviteten för vår annonsering på andra webbplatser. Du finner mer information om Facebooks informationsanvändning via följande länk:

https://www.facebook.com/ads/about

Du kan välja bort att få reklam via detta verktyg med dina Facebook-inställningar.

6.3 Konverteringsspårning

Google AdWords-konvertering För att spåra vår internetnärvaro använder vi annonseringskomponenten Google AdWords och så kallad konverteringsspårning. Detta är en tjänst tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat ”Google”.

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Google efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar även vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi använder konverteringsspårning för riktad annonsering av våra tjänster. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt legitima intresse ligger i att analysera, förbättra och underlätta den ekonomiska driften av vår webbplats.

Om du klickar på en av Googles annonser lagrar konverteringsspårningen en cookie på din enhet. Så kallade konverteringscookies försvinner efter 30 dagar och kan inte användas för att identifiera dig personligen. Om cookien fortfarande är giltig och du besöker en specifik sida på vår webbplats, kan både vi och Google se att du har klickat på en av våra Google-annonser och att du då vidarebefordrats till vår webbplats.

Google använder den insamlade informationen på detta sätt för att sammanställa statistik om ditt besök på vår webbplats. På så sätt får vi även information om antalet besökare som klickat på vår(a) annons(er) och om vilka sidor på vår webbplats som därefter besökts. Varken vi eller någon tredje part som också använder Google AdWords kommer dock att kunna identifiera dig på detta sätt. Du kan även förhindra eller begränsa installationen av cookies via inställningarna i din webbläsare. Du kan även när som helst ta bort cookies som redan har lagrats. Hur man gör detta kan dock variera beroende på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen till din webbläsare eller kontakta dess upphovsman för support.

Vidare erbjuder Google även ytterligare information om detta ämne, i synnerhet om möjligheterna att förhindra dataanvändning. Du finner den via följande länkar.

https://services.google.com/sitestats/sv.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://policies.google.com/privacy?gl=sv

På denna webbplats används verktyg från tredje part i analyssyften. Dessa verktyg mäter annonseringens effektivitet på användarna (så kallad ”konverteringsspårning”).

När du klickar på annonser från någon av nedan angivna tredje parter placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Om du nu besöker en viss webbplats kan tredjepartsleverantören och vi se att du har klickat på en annons och dirigerats till denna sida. På så sätt kan vi samla in information som är relevant för vår annonsering. Vi kan få information om antalet användare som klickat på en annons, hur länge deras besök varade, använt operativsystem, modell på terminalenhet, plats, utförda betalningstransaktioner och i vilken utsträckning mobila appar använts.

Vi får inga personuppgifter kopplade till användarens identitet. Om du inte vill omfattas av denna konverteringsspårning kan du motsätta lagring av cookies i detta syfte. Det kan du till exempel göra genom att ställa in din webbläsare så att den i allmänhet inaktiverar den automatiska inställningen för cookies. Du kan till exempel använda alternativet ”Do not track” (”DNT”) i din webbläsare.

Outbrain konverteringspixel:

Vidare information om dataskydd och cookies från Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, finns på

https://www.outbrain.com/legal/privacy

Taboola konverteringspixel: Läs mer om Taboola Inc. integritet och cookies. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), finner du här

https://www.taboola.com/privacy-policy

Zemanta konverteringspixel:

Vidare information om dataskydd och cookies från Zemanta inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York NY, USA, finns här

http://www.zemanta.com/legal/privacy/

Microsoft Advertising Tag

Vi använder BingAds för att marknadsföra denna webbplats i sökresultat med Bing, Yahoo och MSN samt på webbplatser som tillhör tredje part. I detta syfte placeras en automatisk cookie när du besöker vår webbplats som automatiskt aktiverar intressebaserad reklam utifrån ett pseudonymiserat cookie-ID och sidorna du har besökt. Detta syftar till att skydda våra legitima affärsintressen som väger tyngre i en avvägning av intressen för optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 S. 1 f i dataskyddsförordningen. När syftet med vår användning av BingAds Remarketing inte längre finns kvar kommer de data som insamlats i detta sammanhang att raderas.

BingAds är en tjänst som erbjuds av Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Det aktuella certifikatet kan visas här (https://www.privacyshield.gov/list). Du kan inaktivera remarketing-cookien via denna länk (https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings).

Digital Advertising Alliance ger ytterligare information om cookiesinställningen och du kanske vill ändra dina personliga cookiesinställningar.

Microsofts integritetspolicy:

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

För att välja bort:

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-setting

Skölden för skydd av privatlivet:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

7. Google Fonts

Vår webbplats använder Google Fonts för att visa externa typsnitt. Detta är en tjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (nedan kallat Google).

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Google efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

För att vissa typsnitt ska kunna visas på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när vår webbplats besöks.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra och underlätta den ekonomiska driften av vår webbplats.

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Google utifrån vilken Google kan identifiera din förfrågan och till vilken IP-adress som typsnitten sänds för visning.

Google erbjuder ingående information, i synnerhet om alternativen för att förhindra dataanvändning.

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

8. Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps för att visa vår plats och tillhandahålla adresser. Detta är en tjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (nedan kallat Google).

Genom certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA garanterar Google efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

För att vissa typsnitt ska kunna visas på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när vår webbplats besöks. Om du använder Google Maps-komponenten som finns integrerad på vår webbplats kommer Google att lagra en cookie på din enhet via vår webbläsare. Dina användarinställningar och data behandlas för att visa vår plats och skapa en färdbeskrivning. Vi kan inte förhindra att Google använder servrar i USA.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra användarvänligheten på vår webbplats.

När du ansluter till Google på detta sätt kan Google fastställa från vilken webbplats din begäran har skickats och till vilken IP-adress som adresserna sänds. Om du inte samtycker till behandlingen kan du förhindra installation av cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om detta finns i avsnittet om cookies ovan.

Vidare styrs användningen av Google Maps och informationen som erhålls via Google Maps av Googles användarvillkor

https://policies.google.com/terms?hl=sv

och villkoren för Google Maps

https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps/

Google erbjuder även ytterligare information, i synnerhet om alternativen för att förhindra dataanvändning.

https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy

 

bwt.com cookies

Visit your local website

Stay on this website