Få uppmjukning i fastigheten

– och spara (mycket) pengar på drift- och energikostnader
ejendom-bloedgoering ejendom-bloedgoering

FÅ MJUKVATTEN I FASTIGHETEN

 

Du får många fördelar av mjukt vatten i en större fastighet

Investeringen i en mjukningsanläggning betalar sig själv inom några år – bara på grund av besparingarna på värmeräkningen.
Fastigheten kommer också att få betydligt lägre kostnader för underhåll och löpande drift.

Fördelar med att avhärda vatten i en större fastighet:

 • Ökad livslängd på installationer och vitvaror
 • Färre boendeförfrågningar
 • Lägre driftskostnader
 • Betydligt lägre energiförbrukning

När du tar bort kalk från vattnet får du färre kalkavlagringar i varmvattentankar, värmesystemet och alla kranar i de boendes kök och badrum.

Du slipper också sanktionsavgifter på grund av hög returvärme på fjärrvärmevattnet.

Stora besparingar utan kalk i vattnet

Investeringen i en mjukningsanläggning kommer att betalas om några år på grund av enbart besparingen på värmeräkningen.
Står du inför ett bygg- eller renoveringsprojekt av större fastigheter, byggnader eller institutioner? Då kan en investering i en avhärdningsanläggning vara ett självklart val för lägre drift- och energikostnader.

Det finns framför allt tre platser där kalkfritt vatten ger stora besparingar.

1. Spara pengar på energi
En beläggning av endast 1 mm kalk på värmeytorna på värmeväxlare, pannor och varmvattentankar kan öka energiförbrukningen med upp till 10 %. Med kalkfritt vatten slipper du kalkavlagringar och minskar energiförbrukningen. Dessutom ger kalkfritt vatten lägre energiförbrukning på cirkulationspumpar på grund av lägre mottryck, eftersom ledningarna inte längre är igensatta av kalk.

2. Använd fjärrvärme och undvik extra avgifter
Kalken gör också att fjärrvärmevattnet inte används tillräckligt, vilket ger extra avgifter på grund av hög returtemperatur. Med kalkfritt vatten frigörs värmen från fjärrvärmevattnet bättre, och du slipper betala en extra avgift.

3. Få lägre kostnader för drift och underhåll
Kalk i vattnet är dyrt för operationen. Kalk minskar livslängden på alla installationer och ökar kostnaden för att underhålla fastigheten. Kalk i rör, toaletter, blandare och pannor orsakar extraarbete för fastighetens anställda och skapar problem för de boende. Genom att ta bort kalk från vattnet sparar du tid och pengar både för bostadsrättsföreningen och de boende.

Se hur det gick när KAB, FSB och Tingbjerg testade en BWT-mjukningsanläggning

Video: Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg - BWT blødgøringsanlæg

Dina fördelar  med kalkfritt vatten

Vad säger kunderna?

Customer service

Frank Schultz, vaktmästare - Tillbringar 10-15 minuter i veckan på att serva anläggningen.

Innan vi började ta bort kalk från varmvattnet fick vi serva pannorna varje år för t.ex. för att ta bort kalkavlagringar. Idag har vi inga som helst problem med kalk. Jag lägger 10-15 minuter i veckan på att serva systemet, främst att fylla med salt och mäta vattnets hårdhet.

Wrappa LW2

Michael Sund-​Nielsen, ordförande - Vi sparar mycket tid och besvär dagligen..

Som invånare sparar vi mycket tid och besvär dagligen när vi inte behöver kämpa med kalken från det hårda vattnet som vi har i Köpenhamn. Men självklart sparar vi också el när det inte finns kalk i vattenkokaren och vi kan även dosera mindre tvål och tvättmedel. Håller kaffemaskinen bara lite längre utan kalk så får vi snabbt tillbaka driftskostnaderna.

Skaffa kalkfritt vatten i bostadsfastigheten nu!

Hur man installerar en vattenavhärdare

Det bästa stället att installera vattenavhärdaren är precis efter huvudvattenmätaren där vattnet kommer in i fastigheten. Installationen kräver att det finns ström och avlopp i närheten. Den måste anslutas av en auktoriserad rörmokare. När vattnet rinner genom systemet avlägsnas kalk från vattnet och mjukt BWT-vatten levereras till hela fastigheten. När systemet väl är installerat sköter det sig självt och behöver bara fyllas med salt.

Enkelt underhåll

När vattenavhärdaren inte kan ta upp mer kalk måste den rengöras och regenereras. Systemet gör detta automatiskt – och det levererar även mjukt vatten medan processen pågår. Regenereringen sker med en mild saltlösning. Allt som behöver göras är att lägga till salttabletter i saltbehållaren som placeras bredvid plantan.

Massor av förmåner för både boende och fastighet

Den mest omedelbara fördelen är att du sparar mycket pengar på uppvärmningsbudgeten. Energiförbrukningen i fastigheten kommer att minska och det kommer alla boende till del när nästa värmeredovisning upprättas.
 • Uppnå vattenbesparingar genom färre rinnande toaletter och droppande kranar
 • Undvik dyra reparationer av cisterner, toaletter, blandare och tvättmaskiner
 • Minska energiförbrukningen och undvik tilläggsavgifter
 • Minska tryckförluster och pumpenergi
 • Minska slitaget på pumpar och ventiler – alla installationer har längre livslängd
 • Få lägre servicekostnader i värmecentralen och färre containerstädningar
 • Bli av med användningen av kemikalier för avsyrning av servicevattenväxlarna
 • Halvera dosen av tvättpulver och sköljmedel
BWT Perla
BWT Perla

BWT Perla Seta

Kan leverera mellan 6-8 lägenheter

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 3

Kan leverera upp till 50 lägenheter

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 6

Kan leverera mellan 50-100 lägenheter

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 10

Kan leverera mellan 100-200 lägenheter

Ja tack – jag skulle vilja bli kontaktad av en BWT-konsult!

Om du är byggherre, ingenjör, värmetekniker, fastighetsinspektör, bostadsförvaltare eller om du sitter i bostadsrättsföreningens styrelse, vänligen fyll i formuläret nedan.

Vanliga frågor

Visit your local website

Stay on this website