Skydd för värmesystem

Mysig värme

Uppvärmning kostar pengar. Bara två millimeter kalk på värmestavarna i pannan eller värmeväxlaren kan öka energiförbrukningen med så mycket som 20%. Med korrekt behandlat uppvärmningsvatten från BWT kan du spara på uppvärmningskostnader och säkerställa effektiv, underhåll och problemfri drift av uppvärmningen.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Skydd för värmesystem

Lösningar för ditt hem

Nyckeln till en effektiv och problemfri drift av ett värmesystem är att behandla vattnet rätt. BWT fokuserar på lösningar som passar lokala, nationella och internationella värmesystem!
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Skydd för värmesystem

MÅ BRA

Optimalt uppvärmningsvatten behöver inga tillsatser, även om många lokala branschorgan och panntillverkare gör användandet av kemikalier till ett krav på god praxis och deras garanti.

Naturligtvis: när vädret är kallt ute vill vi känna oss mysiga inne. Det är hela poängen med centralvärme. Vad många inte vet är dock att vattnet som värmesystemet fylls med hjälper till att säkerställa att allt går smidigt. Om ”fel” vatten används, eller inte behandlas på lämpligt sätt (som kalk eller uppslamning), kan korrosion eller överflödig luft i systemet leda till funktionsstörningar, dyra reparationer eller till och med irreparabla skador på värmesystemet. Med korrekt behandlat värmevatten säkerställer du effektiv, underhållsfri och problemfri drift. Detta sparar värmekostnader och garanterar mysig värme.

Uppvärmning du kan lita på

Skydd för värmesystem

Produktöversikt

Värme­skydd

BWT erbjuder möjlighet att förbe­handla och skydda den slutna slingan i ditt central­vär­me­sy­stem med AQA therm som garan­terar perfekt behandlat, stan­dar­di­serat värme­vatten som kan användas för att fylla eller fylla på ditt värme­sy­stem.
AQA therm HWG AQA therm HWG

Skydda ditt värmesystem och din garanti!

Att fylla ditt värmesystem med vatten som behandlats på rätt sätt är avgörande för dess effektivitet, komfort och säkerhet!

Effektivitet

Spara dina pengar! Genom att välja rätt vattenlösning för ditt hem kan du hjälpa till att sänka värmekostnaderna och skydda ditt centralvärmesystem, inklusive din panna.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel!

Bekvämlighet

Njut av permanent mysig värme. Den längre livslängden på ditt värmesystem hjälper också till att upprätthålla värdet på ditt hem.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

Säkerhet

Om lokala förhållanden tillåter det, är BWT:s värmevatten utan tillsatser bra för miljön och skyddar din uppvärmning från skador. Om normalt, obehandlat vatten används i den slutna slingan i ditt centralvärmesystem kan din garanti upphävas.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Kvalitet över kvantitet

Detsamma gäller för uppvärm­ning av vatten. BWT:s AQA therm produ­cerar det perfekta vattnet för att skydda ditt värme­sy­stem. Minska de exakta ingre­di­en­serna, som natrium och kalcium, som annars orsakar avlag­ringar och korro­sion.

Miljön gynnas också eftersom det inte finns något behov av miljö­far­liga till­satser! Dess­utom resul­terar rätt natri­u­m­in­ne­håll och venti­la­tion i värme­sy­stemet i att pH-​värdet i vattnet justeras natur­ligt efter bara några veckor.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Varför behandla värmevatten?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?

Vatten spelar en avgörande roll i värmesystem: Det transporterar värmen som produceras i pannan till ditt hem eller kontor. Detta vatten kommer i kontakt med nästan alla komponenter i ditt värmesystem - inklusive rörledningar, radiatorer, expansionstankar, pumpar och ventiler. Av denna anledning är korrekt behandling av vattnet i värmekretsen ett avgörande steg för att säkerställa smidig drift.

Fri från oro med rätt vatten

Värmesystem har blivit mer och mer sofistikerade de senaste åren, men detta har också gjort dem mer mottagliga för fel. Även mindre oegentligheter kan leda till komplikationer. Vatten och dess beståndsdelar spelar en viktig roll i detta avseende. Avgörande är faktorer som vattenhårdhet - dvs. mineralinnehåll - pH-värde och koncentrationen av syre och salt.

Kända värmeproducenter kräver redan att vissa standardvärden uppfylls i sina garantivillkor. Följaktligen, om obehandlat vatten används för uppvärmningen, kan garantin ogiltigförklaras vid skada. Korrekt behandlat värmevatten innebär att du alltid är på den säkra sidan. Få råd från en BWT-expert i ditt område!

Kalk som värme­bloc­ke­rare

Kalkav­lag­ringar tenderar att acku­mu­leras mer och mer vid höga tempe­ra­turer. Många av oss känner igen detta fenomen från insidan av våra vatten­ko­kare, till exempel: När vattnet värms upp lägger sig kalk i botten av vatten­ko­karen som en vit avlag­ring. Ju tjoc­kare detta lager av kalk, desto längre tid tar vattnet att koka. Det är precis vad som händer även i värme­sy­stemet. Lager av kalk har en isole­rande effekt och gör det svårare att över­föra värme, vilket betyder att mer energi måste användas för att värme­ef­fekten ska förbli konstant. En kalk­be­lägg­ning på bara en milli­meter ökar ener­gi­för­bruk­ningen med upp till 10 procent. Uppvärm­nings­kost­na­derna kan snart börja stiga.

Kalk­par­tiklar upplösta i vattnet kan också fördelas genom värme­sy­stemet och bland annat få ventiler att täppas igen.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

Undvik korrosion

Korrosion utlöses av olika faktorer och går vanligtvis obemärkt förbi. En blandning av järn, stål, aluminium eller koppar, som ofta finns i moderna värmesystem, leder till elektrokemiska reaktioner och därmed till korrosion. Den mest kända formen av korrosion är rost i järn. Dessutom spelar vattnets pH-värde och syre- och saltinnehåll också en viktig roll. Surt vatten med ett pH-värde under 7 korroderar metalldelar. Om salthalten - dvs. den elektriska ledningsförmågan - och syrekoncentrationen är för hög accelereras korrosionsprocesserna.

Metallpartiklar som lossas av korrosion kan komma in i hela värmekretsen och påverka hela systemet som så kallat korrosionsslam. I värsta fall kan detta minska effektiviteten och leda till högre underhållskostnader.

Luft i värmerören

Även om centralvärme är ett fristående system är det aldrig helt lufttätt. Till exempel kan luft komma in i systemet vid påfyllning av vatten eller på grund av läckande rördelar och anslutningar. En särskilt läckande punkt: de luftgenomsläppliga plaströren som används vid golvvärme.

För mycket luft i systemet gör det svårt att överföra värme och radiatorerna blir inte längre riktigt varma. Dessutom kan buller orsakade av luft - som slag eller sorlande - vara ganska irriterande.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Visit your local website

Stay on this website