BWT-vatten för företagskunder

Sjukhus och laboratorier

Få hälsosam, säker och perfekt vattenkvalitet för processer och applikationer på sjukhus och laboratorier.
Kontakta oss för rådgivning och priser
Hospital Hospital

BWT-vatten för företagskunder

Sjukhus och laboratorier

Få hälsosam, säker och perfekt vattenkvalitet för processer och applikationer på sjukhus och laboratorier.
Kontakta oss för rådgivning och priser
Hospital Hospital

Sjukhus och laboratorier

bwt-vatten

Det krävs olika vattenkvalitet beroende på processer och applikationer i sjukhus- och laboratoriebranschen. Det kan exempelvis handla om operationssalar, laboratorier, dialysavdelningar, steriliseringsapparater, terapibassänger, kök, tvätterier och många fler. BWT har i flera årtionden planerat, utvecklat och installerat vattenbehandlingssystem på sjukhus – allt från avancerade standardsystem till särskilt komplicerade skräddarsydda lösningar.

Vi arbetar parallellt med kunden från den första vattenanalysen, genom hela planeringsfasen och fram tills det färdiga vattenbehandlingssystemet sätts igång. Inte nog med det, vi erbjuder oss också att driva vattenbehandlingsanläggningen med vår Dygnet runt-service så att det alltid garanteras hälsosamt och rent vatten i perfekt kvalitet. Vi tar alltid hänsyn till både miljömässiga, vattenbesparande och ekonomiska aspekter i planeringen av den optimala lösningen för det aktuella behovet.

Våra lösningar och tekniker för sjukhus och laboratorier:

Central och lokal vattenfiltrering

Avlägsnande av järn och mangan samt avsyrning

Central behandling av kallt och varmt bruksvatten

Behandling av vatten för varmvattenberedare och värmepanna

Mjukgöring för kök och tvätterier

Rent vatten för sterilisering och autoklaver

Vatten för kyltorn och slutna kylanläggningar (luftkonditionering och luftfuktare)

Medicinsk ångproduktion

Hemodialys

Laboratorier och diagnostik

Legionellabekämpning

Kontakta oss

 

Visit your local website

Stay on this website