Beskyt din varmtvandsbeholder

Optimal beskyttelse af din varmtvandsbeholder og rørsystem
radiator radiator

Elektrolyse

Korro­sion dækker over uønsket kemisk nedbryd­ning af metaller og lege­ringer – og det kan være et stort problem, hvis det opstår i varmtvands­be­hol­dere og lignende instal­la­tioner samt dertil­hø­rende rør.

Vil du undgå at blive ramt af korro­sion i din ejendom, kan løsningen være korro­sions­be­skyt­telse med elek­tro­lyse, hvor man via elek­troder monteret i varmtvands­be­hol­deren sender strøm gennem vandet og deri­gennem beskytter instal­la­tionen mod korro­sion.

BWT tilbyder højtek­no­lo­giske løsninger til korro­sions­be­skyt­telse med elek­tro­lyse og servi­ce­af­taler, der gør dit arbejde nemmere.

Daglig kontrol og auto­ma­tisk regu­le­ring med elek­tro­lyse
Med elek­tro­ly­sesty­ring udføres der dagligt kontrol af din varmtvands­be­holder, og korro­sions­be­skyt­telsen regu­leres auto­ma­tisk, så du får den mest opti­male beskyt­telse af din varmtvands­be­holder.

Med elek­tro­lyse er korro­sions­be­skyt­tel­sens mæng­destyret, så behand­lingen auto­ma­tisk justeres efter vand­for­bruget. Det er din sikkerhed for, at beskyt­telsen altid er ener­gi­mæssig og økono­misk optimal.

Fordele ved elektrolyse:

  • Ved at tegne en servi­ce­af­tale vil styringen auto­ma­tisk blive koblet op til vores online over­våg­nings­ser­vice: www.elek­tro­lyse.bwt.dk.
  • Med en motor­styret ventil fra BWT kan elek­tro­ly­sesty­ringen auto­ma­tisk udføre udslam­ning af varmtvands­be­hol­deren.
  • Det er muligt at tilslutte elek­tro­ly­sesty­ringen til CTS-anlæg for over­våg­ning af fejl­meld­inger eller regi­stre­ring af vand­for­brug.
  • Elek­tro­ly­sesty­ringen vil ud fra en kontrol af det daglige vand­for­brugs­møn­ster kunne afgøre, om der er en mulig lækage i instal­la­tionen.

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website