Reduser utgifter til oppvarming i den kalde årstiden

Reduser utgifter til oppvarming i den kalde årstiden
Reduser utgifter til oppvarming i den kalde årstiden
Når det gjelder oppvarming, finnes det rikelig med muligheter til å spare på kostnadene. Derfor har vi satt sammen et par gode tips for hvordan du kan spare på oppvarmingsutgiftene.
.

10 tips til hvordan du kan spare på utgifter til oppvarming

 

  1. Bruk vann som er behandlet til formålet
  2. Hver grad teller: senk romtemperaturen
  3. Bruk termostaten smart
  4. Sjekk oppvarmingen regelmessig
  5. Luft varmesystemet
  6. Isoler radiatorene for å unngå at varmen forsvinner
  7. Styr unna: ikke dekk til radiatorene
  8. Sørg for å ventilere riktig
  9. Unngå: å varme opp andre rom
  10. Forsikre deg om at vinduer og dører er tette

Når dagene sakte, men sikkert blir kortere igjen. Når termometeret beveger seg sakte mot det blå. Når det er kaldt og mørkt om morgenen. Da gjør vi det riktig så koselig innendørs. Et ikke uvesentlig bidrag til dette dreier seg om oppvarming. I dag trenger vi ofte bare trykke på en knapp, dreie på et hjul - og vips! - så blir det varmt. Vi vet alle at oppvarming også koster mye penger. Men: spesielt når det gjelder oppvarming, finnes det et stort sparepotensial. Derfor har vi satt sammen noen gode tips for hvordan du kan spare på oppvarmingsutgiftene.

 

1. Tilbered varmtvannet optimalt

Til oppvarming skal det bare brukes vann som er spesielt behandlet til formålet - og aldri vanlig vann fra springen. Varmtvann må nemlig oppfylle svært spesifikke krav: Optimalt behandlet vann i et varmesystem har lavt saltinnhold og er kalkfritt, det må ha en viss grad av hardhet og pH-verdi og en viss oksygenkonsentrasjon. Tilsetningen av miljøskadelige tilsetningsstoffer eller kjemikalier er da ikke lenger nødvendig. Hvis feil vann brukes til oppvarming, kan kalk i vannet bygge seg opp, varmeeffekten reduseres og energibehovet øke.

Feil vann kan også angripe metalldelene i systemet og forårsake korrosjon. Dette innebærer reparasjoner som også medfører kostnader. Derfor er vårt tips: Bruk kun vann som er spesielt tilberedt til oppvarming. Dermed kan oppvarmingssystemet fungere effektivt, du trenger mindre energi, færre reparasjoner, og kostnadene holdes på et lavere nivå..

2. Hver grad teller

Hvis du senker romtemperaturen, kan du spare mye: Etter bare én grad reduseres energikostnadene med seks prosent. For eksempel kan reduksjon av temperaturen fra 23 til 18 grader celsius redusere oppvarmingskostnadene med 30 prosent. Som en veiledning: I oppholdsrom bør temperaturen være 20 grader, på kjøkkenet, hvor oppvaskmaskin, komfyr og andre elektriske apparater er tilstrekkelig, 18 grader og i soverommet 17 grader. Til syvende og sist er den avgjørende faktoren alltid den personlige trivselstemperaturen.

 

3. Bruk termostaten smart

Et uttrykk sier at riktig timing i livet er det aller viktigste! Det gjelder også for oppvarming: Den som justerer termostaten på en smart måte, varmer opp rommene, for eksempel på badet, til ønsket tidspunkt. Slik at morgendusjen for eksempel er god og varm på badet. En ekstra vifteovn er da ikke nødvendig. Tross alt er oppvarming med elektrisitet dyrere enn noen annen form for varmegenerering: En 2000 watts vifte kan i løpet av en sesong medføre strømutgifter på mange hundre kroner. Med andre ord: Også ved oppvarming er riktig timing avgjørende!

 

4. Sjekk oppvarmingen regelmessig

Regelmessig kontroll av oppvarming utført av en installatør sørger for at varmesystemet fungerer effektivt og økonomisk.

 

5. Luft varmesystemet

Blir du irritert av konstant klukking og banking fra varmerørene? Blir ikke radiatorene lenger like varme? Da er det på tide å lufte ut varmesystemet igjen! Det trenges ingen ekspert til dette - denne oppgaven gjøres raskt av deg selv: Det er bare å åpne lufteskruen med den tilhørende nøkkelen og la luften slippe ut inntil vann kommer ut. Dermed er luften ute. Etter utlufting bør du også kontrollere vanntrykket i systemet.

 

6. Isoler radiatorene

Noen ganger kan et blikk bak radiatoren lønne seg. Hvorfor? Det har en enkel forklaring: Ofte er veggene tynnere bak radiatorene - da forsvinner det mye varme på disse stedene. Den enkle løsningen: Dekk nisjer bak radiatorer med isolasjonsmateriale. Godt festet reflekterer de varmen i rommet og energien - og dermed kan verken varmen eller pengene dine forsvinne gjennom veggen.

 

7. Ikke dekk til radiatorene

Tildekkede eller innpakkede radiatorer kan ikke avgi varme til rommet. For eksempel hindrer gardiner som skjuler radiatorene, dekkflater lagt over radiatorene, eller store møbler som står foran radiatorene en optimal fordeling av varmen. Konsekvensen av dette: Varmen spres ikke, og oppvarmingskostnadene øker med opptil fem prosent. Det er derfor mottoet er: Frihet for alle radiatorer!

 

8. Ventiler riktig

Den som setter sine vinduer permanent på gløtt, kaster ikke bare pengene sine ut av vinduet. Det er bedre å lufte kortvarig og kraftig én gang. Ti minutter er nok til å skifte ut all luft helt. Å la være å lufte er forresten ikke noen løsning: Hvis den fuktige luften ikke kan komme seg ut, kan det oppstå helsefarlig mugg.

 

9. Ikke varm opp andre rom

Mange tror at ved å varme opp ett rom indirekte, kan de spare energi i et annet. Det stemmer ikke! Snarere er det motsatte tilfelle. Hver varmekilde er dimensjonert for en bestemt romstørrelse. Så hvis du prøver å varme opp et annet rom samtidig, må oppvarmingen bruke mye mer energi enn den faktisk er dimensjonert for. Vårt tips: Hold døren til rommet lukket og varm opp det tilstøtende rommet til ønsket temperatur. Da sparer du penger.

 

10.  Tett vinduer og dører

Vinduer og dører som ikke er tette, bringer kald og fuktig luft inn i leiligheten. Logisk konsekvens: Mer energi er nødvendig for å holde leiligheten varm. Derfor er vårt tips: Tett fuger og sprekker i vinduer og dørkarmer - og spar opp til utrolige 25 % energi. Så enkelt kan det være å spare penger!

Bli kontaktet for flere smart sparetips

Fyll ut skjemaet og du vil etter kort tid bli kontaktet av en av våre rådgivere.

Visit your local website

Stay on this website