Bakterier i drikkevannet BWT Bakterier i drikkevannet BWT Bakterier i drikkevannet BWT

Bakterier i vannet

Slik unngår du bakterier i vannet

Norsk drikkevann holder generelt en høy standard, men likevel kan vannet i noen tilfeller inneholde bakterier som vi ikke vil ha i drikkevannet vårt. Grunnen til det er at renseverkene ikke mestrer å filtrere vekk bakteriene i rensevarket og derfor havner de i springen til forbrukerne. Forbrukere med vann fra egen brønn har en enda større risiko for å få bakterier i vannet da brønner har en dårligere rensing enn andre vannkilder.

Bakterier i vannet har flere konsekvenser
Bakterier i vannet kan være en stor utfordring som kan føre til alvorlige helseproblemer. Det kan komme fra forskjellige kilder, for eksempel avløpsvann eller dyreavføring i nærheten av brønnen eller vannkilden. Bakterier kan også forårsake ubehagelig og uønsket lukt, smak og farge på vannet. Det er viktig å vite hva som forårsaker bakteriene for å kunne finne den beste løsningen for å unngå vannproblemet. 

Bakterier kan føre til sykdom

Bakterier i drikkevann kan være helseskadelig og kan føre til sykdom. Det kan være spesielt farlig for utsatte som har et svekket immunsystem, eldre og barn. Derfor er det viktig å bli kvitt vannproblemet. 

Grunner til bakterier i vannet

  • Kan komme fra avløpsvann
  • Kan komme fra dyreavføring
  • Dårlig filtrering og rensing av vannet

Bli kvitt bakterier i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte

BWT Bewades Blue UV-desinfisering for vannrensing
BWT Bewades Blue UV-desinfisering for vannrensing

Se flere vannproblemer

Visit your local website

Stay on this website