Fluor i vannet Fluor i vannet Fluor i vannet

Fluor i vannet

Oppnå et sunt fluornivå i vannet

Rent drikke­vann er abso­lutt det viktigste for både helsen og vann­sys­te­mene i hushold­ningen. Fluor i vannet er et naturlig fore­kom­mende stoff som kan ha både posi­tive og nega­tive effekter på helsen vår. Det er viktig å ha en riktig mengde av fluor i vannet for å oppnå de posi­tive effek­tene, men når fluor­inn­holdet blir for høyt eller for lavt, kan det skape problemer.

Fluor fore­bygger tann­råte og hull i tennene dersom du får i deg små mengder, men for mye fluor kan føre til skade på tennende og benbyg­ningen. Å ha riktig mengde fluor i vannet ditt er viktig for helsen din. Med BWTs ekspert­hjelp og inno­va­tive tekno­logi kan du enkelt finne en løsning som passer for deg og på denne måten sikre at vannet ditt er rent og sunt. 

Feil verdi av fluor

Hvis fluorinnholdet er for høyt, kan det føre til tann- og skjelettskader, spesielt hos barn som fortsatt vokser. På den annen side kan for lite fluor i vannet føre til økt risiko for tannråte og karies.

Grunner til fluor i vannet

  • Tilsettes vannet for å forhindre tannråte
  • Det finnes allerede naturlig i vannet
  • Finnes i borebrønner i fjell

Slik får du sunne fluornivåer i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte

BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann
BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann

Visit your local website

Stay on this website