Klorid i vannet Klorid i vannet Klorid i vannet

Klorid i vannet

Oppnå et sunt kloridnivå i vannet

Både grunnvannkilder og overflatevann i Norge har et relativt lavt innhold av klorid, noe som er veldig normalt. I brønner kan derimot innholdet være noe høyere. Klorid i vannet kommer fra oppløste salter, som oftest natriumklorid (bordsalt).

Unngå korrosivt vann
Selv om små mengder klorid generelt ikke er helseskadelig og er ufarlig, kan høye konsentrasjoner føre til at vannet får en salt smak og det kan bidra til korrosjon av rør og apparater. I noen tilfeller kan overdreven klorid i drikkevannet være skadelig, spesielt for personer med høyt blodtrykk eller nyreproblemer.

Beskytt ditt hjem
Fjerning av klorid i vannet er viktig for å beskytte hjemmet ditt og opprettholde god helse. BWT vannrensing tilbyr avanserte filtreringssystemer som effektivt reduserer klorid og andre uønskede stoffer i vannet. Dette resulterer i renere og bedre smak på vannet, samtidig som det beskytter rør, varmtvannsanlegg og apparater mot korrosjon. Korrosivt vann kan føre til lekkasje og kortere levetid på ledningsnettet.

Unngå et høyt kloridinnhold

Med BWT vannrensing, kan du løse vannproblemet og nyte de mange fordelene med rent og trygt vann hjemme eller på hytta. Du vil blant annet oppleve en forbedret smak på drikkevannet.   

Grunner til klorid i vannet

  • Kommer fra veisalting
  • Innholdet bestemmes av kloridnivået i berggrunn og i nedbør
  • Brønner som ligger tett på havvann kan ha et høyt kloridinnhold

Bli kvitt klorid i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte.

BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann
BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann

Visit your local website

Stay on this website