Kurs i vannbehandling av varmeanlegg

Kurs i vannbehandling av varmeanlegg med BWT Kurs i vannbehandling av varmeanlegg med BWT

Sted: Kurset holdes på vårt kontor i Asker eller lokalt i landet

Varighet: Ca. 2 timer

Målgruppe: Proffkunder, utførende og prosjekterende

Pris: Dette kurset er gratis

Påmelding: Meld deg på kurset her!

Kurs i vannbehandling av varmeanlegg

Velkommen til kurs i vannbehandling av varmeanlegg!

 

Vi invi­terer til enga­sje­rende kurs, skred­der­sydd for profe­sjo­nelle innen bran­sjen, og tilbyr omfat­tende innsikt i vann­be­hand­lings­pro­sesser for lukkede energi­sys­temer. Vi dekker essen­siell kunn­skap om vann­kva­litet, kjemi, korro­sjon, analyse og tiltak, basert på de nyeste stan­dar­dene, NS_EN12828:2012 + A1:14 og VDI 2035.

Vårt mål er at alle delta­kere forlater kurset med verdi­full kunn­skap klar for direkte anven­delse i sitt arbeid, rustet til å møte frem­ti­dens utford­ringer i vann­be­hand­ling.

I løpet av vårt kurs vil du lære..

 

  • Grunnleggende om vannkvalitet og dens påvirkning på varmeanlegg
  • Hvordan identifisere og løse vanlige problemer relatert til vannbehandling
  • Praktiske løsninger for å forbedre effektiviteten og påliteligheten til varmesystemet
  • Vedlikeholdsrutiner for å maksimere levetiden på utstyr og komponenter
3 grunner til at du skal delta på kurset
Kurs i vannbehandling av varmeanlegg med BWT
Kurs i vannbehandling av varmeanlegg med BWT

Din deltakelse i vårt kurs vil:

  • Øke kompe­tansen med fokus på korro­sjon og vann­kva­litet
  • Gi direkte tilgang til vår ekspert for spørsmål og veiled­ning
  • Inkludere eksklu­sive ressurser som kurs­kom­pen­dium og kurs­bevis

Kursholder

 

Dette kurset blir ledet av vår ekspert innen vannbehandling av varmeanlegg, Jarle Lauvstad-Wormdahl. Med en solid bakgrunn som rørlegger, bringer Jarle mye kunnskap til kurset.

Som produkt- og kundeansvarlig har han en unik innsikt i de utfordringene og løsningene som er mest relevant for profesjonelle innen vannbehandling av varmeanlegg. 

Jarle holder kurs i vannbehandling av varmeanlegg for BWT

Visit your local website

Stay on this website