Radon i vannet Radon i vannet Radon i vannet

Radon i vannet

Slik unngår du radon i vannet

Radon er en usynlig, luktfri og smakløs gass som oppstår naturlig når grunnstoffet uran brytes ned i jordsmonnet. Radon i vannet er et problem som spesielt kan påvirke de som har egen brønn som vannkilde, og det er viktig å forstå hva det innebærer og hvorfor man bør bli kvitt det.

Unngå høye konsentrasjoner av radon
Å ha radon i vannet betyr at gassen som kommer fra brønnen løses opp i vannet. Når vannet brukes, for eksempel i dusjen eller under matlaging, kan radon frigjøres og komme inn i inneluften. Høye konsentrasjoner av radon i inneluft kan være helseskadelig, da langvarig eksponering er knyttet til økt risiko for lungekreft.

Grunnen til at man kan oppleve radon i vannet skyldes naturlige variasjoner i geologien. Områder med høyere urankonsentrasjoner i jordsmonnet er mer utsatt for dette.

Radon kan være helseskadelig

For å bli kvitt vannproblemet, bør man først teste vannet for å måle radonkonsentrasjonen. Ofte er vannets radoninnhold lite, noe som gjør det ubetydelig, men det slippes raskt ut i luften, noe som øker risikoen for lungekreft.

Grunner til radon i vannet

  • Det kan komme med vannet fra borebrønner
  • Urankonsentrasjoner i jordsmonnet

 

Bli kvitt radon i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte

Radonett A1 vannrensing BWT fjerner radon i vannet
Radonett A1 vannrensing BWT fjerner radon i vannet

Visit your local website

Stay on this website