Hur vinterställer jag min pool?

Edelstahlpool standartisiert individuell
Edelstahlpool standartisiert individuell
Sommaren är fortfarande vacker, eftermiddagarna vid poolen är fortfarande roliga och sommarnätterna är fortfarande ljumma: Men senast, när skogarna förvandlas till ett färgglatt hav av löv, är det hög tid att tänka på att vinterisera poolen.
.

For at tage afsked med poolsæsonen på en god måde har vi udarbejdet en tjekliste og et par tips til dig:

1.) Som tommelfingerregel skal du begynde forberedelserne til vinteren, når vandtemperaturen i poolen når ned på 10-15 grader celsius.

2.) Lad vandet være i bassinet vinteren over.

3.) Sænk vandspejlet i bassinet, så det er ca. 5-10 cm under hhv. skimmerens og modstrømsanlæggets åbning samt under indløbsdyserne. Dermed undgår du, at frosten beskadiger disse komponenter. Du kan også bruge såkaldte vinterflydere , som består af blød polyethylen, der er fyldt med luft. De forhindrer skader på bassinet, som kan opstå, når der dannes is. Sørg desuden for regelmæssigt at holde øje med vandstanden i poolen hele vinteren. Regn- eller smeltevand kan medføre en øget vandstand i poolen, som øger risikoen for frostskader. Hvis vandstanden er for høj, skal du sænke den igen.

4.) Rengør bassinet grundigt en gang til: Støvsug bunden grundigt med vandstøvsugeren, og fjern evt. snavs på overfladen.

5.) Luk indløbsdyserne med en prop.

6.) Indstil vandets værdier ( pH-værdi og klorindhold ) til de forventede værdier, og tilsæt vinterbeskyttelsesmiddel til vandet. Vinterbeskyttelsesmiddel er et særligt middel, der forebygger algedannelse og kalkaflejringer i vinterperioden og gør det lettere at rengøre bassinet om foråret. Indstil derefter filteranlægget til cirkulation i nogle timer.

Betonpool-CEN1
Betonpool-CEN1

7.) Fjern og rengør derefter alle rør, hvor der er risiko for frost, hvis dette er muligt. Alle vandtilførsler til poolen skal tømmes.

8.) Herefter skal du fokusere på teknikken – altså pumpen og filteret: Luk først for alle rør, der fører til filteranlægget, og åbn derefter alle tømmeskruer (ved filterpumpen, 6-vejs ventilen, sandfilterkedlen, modstrømsanlægget osv.). Rengør derefter forfilteret. Ideelt set skal filterpumpen afmonteres og opbevares et tørt sted vinteren over. Indstil 6-vejs ventilen på "Winter" (Vinter) – hvis denne indstilling ikke findes, skal den sættes mellem to indstillinger, f.eks. mellem "Filtern" (Filtrer) og "Entleeren" (Tøm). Dette sikrer, at sandfilteret udluftes, og at vandet dermed kan tørre helt. Selve sandfilteret kan opbevares i teknikrummet eller udenfor. Det tilhørende manometer skal dog opbevares frostsikkert. Hvis din pool har et rørført anlæg, skal alle tømningshaner og rørforskruninger åbnes, så vandet kan løbe ud af rørene. Lad tømningshanerne stå åbne vinteren over. Sørg også for, at strømmen skal frakobles alle netafbrydere og ledningerne til teknikskabet.

9.) Hvis der er en stige i poolen, skal denne tages op, rengøres og opbevares et tørt sted.

10.) Den bedste og enkleste form for beskyttelse mod løv, snavs og sne er en vinterafdækning, som fås i mange forskellige former, f.eks. som fast overdækning, foldbar afdækning, fleksibel afdækning eller rulleafdækning (der er helt sikkert også en til din pool). Det vigtigste er, at din pool beskyttes mod vintervejret.

Visit your local website

Stay on this website