Beställ vattenanalyspaket

 
Beställ vattenanalyspaket
Wateranalyse Wateranalyse

Beställ din vatten­a­na­lys:

Prov­pa­ketet består av förfran­kerad kartong, prov­flaskor, fråge­for­mulär och instruk­tion.

Prov­re­sul­tatet skickar vi till dig på mail (om du har angett en sådan på fråge­for­mu­läret) till­sam­mans med faktura på utförd analys­tjänst.

Normal hante­ringstid 14 dagar.

Vår kemiska vatten­a­nalys omfattar följande para­metrar:

 • Lukt
 • Turbiditet
 • Färg
 • pH
 • Temperatur vid pH-mätning
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • COD-Mn
 • Ammonium
 • Ammoniumkväve (NH4-N)
 • Fosfat (PO4)
 • Fosfatfosfor (PO4-P)
 • Nitrat (NO3)
 • Nitratkväve (NO3-N)
 • Nitrit (NO2)
 • Nitrit-nitrogen (NO2-N)
 • NO3/50+NO2/0,5
 • Natrium Na
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Järn Fe
 • Magnesium Mg
 • Mangan Mn
 • Arsenik As
 • Bly Pb
 • Koppar Cu
 • Uran U
 • Totalhårdhet (°dH)

Vår mikrobiologiska vattenanalys omfattar följande parametrar:

 • Odlingsbara mikroorganismer (22°C)
 • Koliforma bakterier (35°C)
 • Escherichia coli (E.Coli)

Visit your local website

Stay on this website