BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

 
Kontakta oss för offert
Artikelnummer: 421050116
  • Producerar demineraliserat vatten, vattenkvalitet < 0,5 µS/cm
  • Levererar vatten till både autoklaver och flaskvattenssystem för dentala enheter.
  • Platsbesparande och kompakt konstruktion av hög kvalitet
  • Kräver minimalt underhåll och är lätt att serva
  • Enkel visning och inställning av flöde, temperatur och driftsparameter via app på smartphone
  • Hundraprocentigt skydd mot damm – ingen ventilator och mycket låg bullernivå
Teknisk information

Produktinformation

Högeffektiv lösning, som levererar demineraliserat vatten till alla autoklaver och flaskvattenssystem på kliniken

 

Tvåstegs-vattenfiltrering på minimalt utrymme
BWT Bestaqua 14 ROC Clinic är en kombination av en membranmodul för omvänd osmos, Bestaqua 14 ROC, och demineraliseringsfiltret Bestdemin.

Omvänd osmos är en membranfiltreringsprocess som tillsammans med ett högt vattentryck filtrerar lösta ämnen som kalk och tungmetaller från vattnet och låter bara de rena vattenmolekylerna passera igenom. Membranets fina porer avskiljer även mikroorganismer som bakterier och säkerställer att de lösta ämnena avlägsnas nästan helt.

Demineraliseringsfiltret Bestdemin efterpolerar och vidmakthåller en enhetligt låg ledningsförmåga i vattnet.

Slut med demineraliserat vatten i dunkar.
Vattenfiltren levererar demineraliserat vatten av hög kvalitet < 0,5 µS/cm under hela driftstiden. Du slipper besväret med att köpa in och hantera demineraliserat vatten i dunkar.

Synnerligen låga driftskostnader.
Du slipper helt att köpa in demineraliserat vatten. Service ska bara utföras en gång om året. Dessutom är filtrens kapacitet hög vilket ger synnerligen låga driftskostnader.

Stabil drift på autoklaver och dentala enheter
Vattnets höga kvalitet skyddar autoklaven mot driftstopp och säkerställer en hög kvalitet vid autoklaveringen.

Hög kapacitet ger mångsidig användning.
Kombinationen av omvänd osmos-filtrering följd av ett demineraliseringsfilter ger en extremt hög kapacitet. Det gör att enheten både kan leverera vatten till alla autoklaver och till flaskvattenssystemet för dentala enheter på kliniken.

Enkelt att byta membran och filter
Engångsfiltren BWT Bestdemin installeras med ett filterhuvud, som automatiskt stänger av vattnet vid byte. Filtersystemet består av ett engångsfilter och ett filterhuvud, som båda är livsmedelsgodkända. Filtren kräver minimalt med utrymme och kan bytas utan verktyg. Smidigt, enkelt och hygieniskt.

Tekniska data

Artikelnummer 421050116
Permeatprestanda ₁ 120 l/h
Saltreduktion > 98 %
Vattenutnyttjandeprestanda WCF ₁,₂,₃ Ca. 50 %
Elanslutning/internsäkring 230 / 50 / 1,25 T (V/Hz/A)
Elförbrukning 200 / < 3 (W)
Anläggningssäkring 1,25 A, trög
Råvattens-/koncentrat-/permeatanslutning ¾” / 8 mm / 8 mm
Inloppstryck (min./max.) 1,5 / 4,0 bar
Inloppstemperatur råvatten (min./max.) 5 … 30 °C
Omgivningstemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Ledningsförmåga efter 1:a steget (Bestaqua 14 ROC) < 50 µs/cm
Ledningsförmåga efter 2:a steget (Bestdemin) < 3 µs/cm
Järn och mangan (Fe+Mn) < 0,05 mg/l
Mått (H x B x D) ₄ 153 x 271 x 505 mm
Vikt₅ 11 kg

Förbrukningsvaror

Membran ROC 14 (Byts årligen)

450000175 (BWT artikelnummer)

Bestdemin plus XL filter (Byts efter förbrukning)

421018051 (BWT artikelnummer)

VIKTIGT! BWT Bestaqua 14 ROC får bara förses med kallt vatten av dricksvattenkvalitet. WCF: Water Conversion Factor 1) Den angivna prestandan gäller för drift utan permeatmottryck vid en vattentemperatur på 15 °C. Vilken prestanda som är praktiskt möjlig beror på flera olika parametrar, t.ex. matarvattenkvaliteten, vattentemperaturen, mottrycket på permeatsidan osv. och kan därför avvika från det värde som visas här. 2) Användning av en förbehandlingsenhet för matarvatten eller ett partikel- och aktivt kolfilter som t.ex. BWT Besttaste rekommenderas. 3) Standardinställningen motsvarar ett WCF-värde på ca 50 % vid standardförhållanden (se ref.1). Anläggningens totala WCF kan variera utifrån lokala förhållanden och standardinställningar, t.ex. rengöringscykler. 4) Nödvändig installationshöjd för membranbyte på Bestaqua 14 ROC är minst 550 mm. 5) Mått och vikt anges utan Bestdemin plus XL.

 

14 RoC

BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

Acceptera villkor*

Visit your local website

Stay on this website