Ozonteknikk

Fordelen ved vannbehandling

Ozonteknologien gjør det mulig: høyeste hygienesikkerhet takket være optimalt behandlet badevann.
Ozontechnik Ozontechnik

Ozonteknikk

Ozonteknikk

Oksidering av badevann for perfekt desinfisering

Ozonteknologien er standarden innen vannbehandling og garanterer aller best desinfeksjon takket være det siste innen teknologi. Uønsket innholdsstoffer i vannet skilles ut ved oksidering – noe som sørger for at bassengvannet blir effektivt desinfisert. Resultatet: beste hygienesikkerhet – takket være BWT.

Produkter

BWT Bewazon

Ozonanlegget BWT Bewazon oksiderer vann ved bruk av høyvirksomt ozon. Med denne metoden tar man livet av spesielt resistent virus og bakterier og reduserer mengden uønskede innholdsstoffer i vannet, som f.eks. klor.

Oversikt over fordelene:
  • miljøvennlig og trygt
  • innovativt
  • kompakt og vitenskapelig
  • ingen irritasjon av hud- og slimhinner
  • ingen svømmebassenglukt
Bewazon Bewazon

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Hvordan fungerer et ozonanlegg?

BWT Bewazon-anleggene er såkalte vakuumsystemer. Dette vil si at lufttørking og ozongenerering skjer i vakuum, slik ozonlekkasje ikke blir mulig. De elementene som genererer ozon, avkjøles indirekte. Dermed sikres det at kjølevannet ikke kan trenge inn i høyspenningsområdet og forårsake følgeskader hvis det eventuelt skjer et glassbrudd. Ozongeneratorens hus er spesielt trykkfast. Dermed kan kjølevannet gjenbrukes inntil et mottrykk på 8 bar. Det er installert to tørkere som kjører vekselvis. Bytte mellom de to samt regenerering av tørkerkolonnen ved hjelp av varmluft skjer helautomatisk.

 

Ved bruk av klor, som er den vanlige desinfeksjonsmetoden, vil en del av det frie, aktive kloret omdannes til såkalte kloraminer – bundet klor. Kloraminer har knapt nok noen desinfiserende effekt, men forårsaker hud- og øyeirritasjon og er årsaken til den ubehagelig klorlukten. Derfor forsøker man som grunnregel å fjerne kloraminer fra vannet. Dette lykkes best med oksidasjon. I denne prosessen blir bundet klor omdannet til stoffer som i bestemte konsentrasjoner ikke har noen negativ virkning på bassenget – for eksempel nitrater, klorider eller nitrogen. For eksempel vil nitrogen, som uansett finnes naturlig i den luften vi puster i, forsvinne fra vannet. Nitrater og klorider fortynnes med vanlig ferskvannstilsetning. På den måten vil bassengvannet holde seg hygienisk rent.

Vedlikehold av bassengvann

I tillegg til sirku­le­ring og filtre­ring er også regel­messig vedli­ke­hold og rengjø­ring av basseng­vannet med egnede produkter viktig for kvali­teten på basseng­vannet. BWT tilbyr her det rette produktet for alle behov.

De eksklu­sive BWT-​pleie­pro­duk­tene garan­terer best mulig vann­kva­litet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bassenget.

Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Visit your local website

Stay on this website