Hvordan gjør jeg bassenget klart for vinteren?

Edelstahlpool standartisiert individuell
Edelstahlpool standartisiert individuell
Selv om sommeren fortsatt er vakker, ettermiddagene fortsatt avslappende og sommernettene fortsatt lune: Senest når skogene blir til et fargerikt hav av løv, er det på tide å tenke på klargjøring av bassenget til vinteren.
.

Så enkelt klargjør du bassenget for vinteren

 

  1. Sjekk temperaturen på vannet
  2. Regel: Vannet skal ikke tappes ut
  3. Sørg for å senke vannstanden
  4. Vask bassenget grundig
  5. Lukk innløpsdysene
  6. Still inn vannverdiene til ønsket verdi
  7. Ledninger må fjernes og vaskes
  8. Teknisk utstyr: pumpe og filter
  9. Oppbevar stigen på et tørt sted
  10. Beskytt mot og unngå snø og smuss i bassenget med et vinterovertrekk

 

1. En tommel­fin­ger­regel for basseng­eiere er: Så snart vann­tem­pe­ra­turen i bassenget har sunket til 10/15°C, eller du har bestemt deg for å stenge for sesongen, bør du begynne å gjøre bassenget klart for vinteren.

2. En grunn­leg­gende regel: Svøm­me­bas­senget må være fylt med vann gjennom vinteren.

3. Senk vann­standen i bassenget slik at den står ca. 5 til 10 cm under åpningen på skim­meren eller motstrøm­sys­temet og under innløps­dy­sene. Da forhindrer du at frosten skader disse kompo­nen­tene. I tillegg kan du også bruke såkalt trykk­pol­st­ring laget av myk, luft­fylt poly­e­tylen. Den absor­berer det enorme trykket som oppstår ved dannelsen av isdekket og avlaster trykket på basseng­veg­gene. Husk å holde øye med vann­standen i bassenget i vinter­må­ne­dene. Regn eller smelte­vann kan øke vann­standen, noe som øker risi­koen for frost­skader. Hvis vannet er for høyt, må vann­standen senkes igjen.

4. Rengjør bassenget grundig en gang til: Rens bunnen og fjern even­tuell smuss rundt vann­linjen.

5. Lukk innløps­dy­sene med en tetnings­plugg.

6. Still inn pH-verdien og klor­inn­hold til ønskede verdier og tilsett et vinter­be­skyt­tel­ses­middel i vannet. Dette er et spesielt middel som hemmer alge­vekst og forkalk­ning om vinteren og gjør det enklere å rense bassenget om våren. La deretter filter­sys­temet sirku­lere noen timer.

Betonpool-CEN1
Betonpool-CEN1

7. Fjern og rengjør deretter alle frostutsatte ledninger. Alle vannforsyningslinjer til svømmebassenget må tømmes.

8. Deretter bør du tenke på det tekniske utstyret - som pumpe og filter : Først må du stenge alle ledninger som fører til filterenheten og åpne alle dreneringspluggene (med filterpumpe, 6-veisventil, sandfiltertank, motstrømsanlegg osv.). I neste trinn skal du rengjøre forfilteret. Ideelt sett bør du fjerne filterpumpen og oppbevare den på et tørt sted om vinteren. Still 6-veisventilen på "vinter" - hvis ikke denne innstillingen finnes, settes ventilen til en mellomstilling (f.eks. mellom filtrering og drenering). På denne måten blir sandfilteret luftet og vannet kan tørke helt opp. Sandfilteret selv kan forbli i teknikkrommet eller i friluft, men manometeret som tilhører filteret, må holdes frostsikkert. Hvis bassenget ditt har et permanent rørsystem, bør du åpne alle avløpskraner og også rørforbindelser slik at vannet kan tømme fra rørene. La avløpskranene stå åpne om vinteren. Husk også å slå av alle strømbrytere og forsyningsledningen til teknologisjakten.

9. For deg som har en stige i bassenget. Ta stigen ut av bassenget, rengjør den og oppbevarer den på et tørt sted.

10. Den beste og enkleste beskyttelsen mot blader, smuss og snø er vinterovertrekk. Dette fås i ulike designvarianter og passer til alle typer og størrelser av bassenger. Uansett om det er et fast bassengovertrekk, sammenleggbart trapesblikk, fleksibel presenning eller et praktisk rullevern. Det viktigste er at bassenget ditt er beskyttet mot vær og vind.

Visit your local website

Stay on this website