Gjøre bassenget klart for sommeren

Edelstahlpool-HSTMK1
Edelstahlpool-HSTMK1

Sommeren nærmer seg med stormskritt og tanken om å kunne bade i sitt eget badebasseng er veldig fristende. Før det er tilfelle er det viktig at bassenget er klart for en ny sesong. BWT introduserer steg for steg oppskrift for oppstart av bassenget.

.
 1. Se over all kjemi og bestill opp det som du mangler, bruk alltid fjor­årets kjemi før du begynner med ny     
 2. Inspeksjon av varmepumpen for eventuelle frostskader og behov for erstatning
 3. Monter dreneringsplugger på det tekniske utstyret
 4. Se til at test­settet ditt er intakt og at du har tilstrekkelig med test­tab­letter
 5. Monter så det tekniske utstyret og fjern evnt. vinterplugger, tøm pumpens silkurv for eventuelle forurensninger
 6. Kontroller at sikker­hets­over­trekket ditt er intakt og at dette fungerer hensiktsmessig
 7. Fyll opp bassenget til midten av skim­mer­åp­ningen
 8. Pass på at det er vann i pumpen før oppstart, basseng­pumper vil bli skadet av tørr­kjø­ring
 9. Åpne venti­lene på rør til og fra bassenget samt ventilen på røret til avløp
 10. Vri hendelen på filte­rets sentral­ventil over i posi­sjon «backwash» Hendelen skal presses ned før den vris
 11. Starte så sirku­la­sjons­pumpen og kjør den i 1-2 minutter etter at even­tuell luft er sugd ut av rørene, har du en elekt­risk varmer er det viktig at denne er avslått når filter­sanden renses. Dette da det kan komme luft i systemet og en over­opp­het­nings­ter­mo­stat ikke rekker å slå av varmeren innen elemen­tene brenner
 12. Stopp pumpen, sett filteret i posisjon "rinse" i 30 sekunder. Stopp pumpen igjen og deretter vri om hendelen til posisjon "filter" 
 13. Steng ventilen på avløps­røret
 14. Start pumpen for normal drift
 15. Slå på elektrisk varmer når luften er ute av rørene
 16. Slå på UV-lampen hvis installert
 17. Kontrollér og juster basseng­van­nets klor- og pH-verdi. Begynn gjerne med en sjokk klorering-les på embal­la­sjen for instrukser. Anbe­falte verdier er: klor 1,2-2,0 ppm – pH-7,2-7,6 Dersom klor må doseres flere ganger, vent ca 3-4 timer før vann­prøve og evnt. ny dose­ring. Anti alge­middel kan også med fordel tilsettes
 18. Bassenget kan rengjøres med BWT bassengstøvsuger eller BWT bunnsuger
 19. Bassenget er klart til bruk når vannet har oppnådd ønsket temperatur. 

 

Med disse tipsene vil bassenget være klart for en ny og herlig badesesong. Alt ligger til rette for å holde sommerferien i egen hage og for å skape de gode minnene. Bli kontaktet av en av våre bassengeksperter dersom du trenger ytterligere assistanse.

Visit your local website

Stay on this website