AQA marin Multi-fast
AQA marin Multi-fast

AQA marin Multi-Fast-tabletter

5 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 014392
  • RASKT og LANGSOMT oppløselig klorandel med flokkeringseffekt
  • Kombinasjonsprodukt med flere virkninger
  • FOREBYGGING av ALGER
  • Løses opp langsomt
  • Aktivt KLORINNHOLD PÅ 80%
Gå til

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 014392
Beholderstørrelse 5 kg

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk..

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H302 Helseskadelig ved svelging

H318 Forårsaker alvorlige øyeskader

H335 Kan irritere luftveiene

H410 Svært giftig for vannorganismer med langsiktig virkning

EUH031 Utvikler giftgasser i kontakt med syre

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin Multi-fast

AQA marin Multi-Fast-tabletter

Vanlige spørsmål

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Hvordan måler jeg klorinnholdet?

Aller helst måler du klorinnholdet med BWT AQA marin Pooltester 5 i 1 i henhold til instruksene

Kan jeg tilsette AQA marin L-klortabletten rett i bassengvannet?

Nei, bruk BWT AQA marin-doseringsflyteren for alle typer AQA marin-tabletter

Til tross for optimalt klorinnhold i vannet oppstår det irritasjon i hud, øyne og slimhinner …

pH-verdien er helt sikkert utenfor idealområdet. Problemet løses med egnet pH-korreksjon.

Hva er det som skjer når det klorerte bassengvannet lukter vondt?

Dårlig klorlukt opptrer helst når det er for lite fritt klor i vannet. Økt ettermating av friskt vann og tilsetning av hurtigoppløselig klor hjelper.

Kan jeg legge AQA marin L-klortablettene i skimmeren?

Nei, alle BWT AQA marin-tablettene skal i utgangspunktet alltid legges i BWT AQA marin-doseringsflyteren.
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website