AQA marin Multifunktional
AQA marin Multifunktional

Multifunktional Tabletten 20g

3 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 014518
  • KOMBINASJONSPRODUKT med klor på ORGANISK BASIS
  • Med flokkuleringseffekt
  • FOREBYGGING av ALGER
  • Løses opp langsomt
  • Aktivt KLORINNHOLD PÅ 80%

 

 

Gå til

Produktdetaljer

 
Høykvalitets langsomt oppløselig kombinasjonsprodukt med klor på organisk basis og et aktivt klorinnhold på 80 %. De ulike virkestoffene i de 20 g multifunksjonelle langtidstablettene sørger ikke bare for vannhygiene, men forebygger også mot algeangrep og forbedrer effektiviteten til sandfilteret. Produktet er pH-nøytralt og sørger dermed for en glassklar vannkvalitet. De ulike virkestoffene supplerer hverandre optimalt og holder dermed ca. 10 m³ bassengvann visuelt og hygienisk problemfritt. Følg anvisningene på etiketten. Oppbevar vannpleieprodukter innelåst og utilgjengelig for barn.

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig..
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk..

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H302 Helseskadelig ved svelging

H318 Forårsaker alvorlige øyeskader

H335 Kan irritere luftveiene

H410 Svært giftig for vannorganismer med langsiktig virkningg

EUH031 Utvikler giftgasser i kontakt med syree

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin Multifunktional

Multifunktional Tabletten 20g

Vanlige spørsmål

Hvordan måler jeg klorinnholdet?

Aller helst måler du klorinnholdet med BWT AQA marin Pooltester 5 i 1 i henhold til instruksene

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Til tross for optimalt klorinnhold i vannet oppstår det irritasjon i hud, øyne og slimhinner …

pH-verdien er helt sikkert utenfor idealområdet. Problemet løses med egnet pH-korreksjon.

Kan jeg legge AQA marin L-klortablettene i skimmeren?

Nei, alle BWT AQA marin-tablettene skal i utgangspunktet alltid legges i BWT AQA marin-doseringsflyteren.

Kan jeg også bruke Multifunktional-tabletten ved bruk av et patronfilter?

Ja, dette produktet er også egnet for alle patronfiltre.

Kan jeg tilsette AQA marin L-klortabletten rett i bassengvannet?

Nei, bruk BWT AQA marin-doseringsflyteren for alle typer AQA marin-tabletter
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website