BWT ph-Minus
BWT ph-Minus

AQA marin pH-minus

7,5 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 016690
  • Syregranulat til å SENKE PH-VERDIEN i bassengvannet
  • Perfekt bassengvann med riktig vannpleie
  • RASKT løselig
  • Uten saltsyre
  • Tilsetning nødvendig fra en PH OVER 7,4
Gå til

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 016690
Beholderstørrelse 7,5 kg

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocid­pro­dukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produkt­in­for­ma­sjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varsel­merk­nader! Oppbe­vares util­gjen­gelig for barn!

 

H318 Forårsaker alvorlige øyeskader

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer/span>

BWT ph-Minus

AQA marin pH-minus

Visit your local website

Stay on this website