AQA marin ph-Plus
AQA marin ph-Plus

AQA marin pH-pluss

3 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 016944
  • Alkalisk pulver til å ØKE PH-VERDIEN i bassengvannet
  • Perfekt bassengvann med riktig vannpleie
  • RASKT løselig
  • Oppnå ideell pH-verdi
  • Tilsetning nødvendig fra en PH UNDER 7,2

Gå til

Produktdetaljer

 
Den ideale pH-verdien ligger på 7,2–7,4. pH-pluss øker pH-verdien i bassengvannet. For å heve pH-verdien med 0,1, er det nødvendig med 100 gramm per 10 m³ bassengvann. Produktet løses opp raskt.

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 016944
Beholderstørrelse 3 kg

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk..

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H319 Forårsaker alvorlig svie i øynene

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin ph-Plus

AQA marin pH-pluss

Vanlige spørsmål

Jeg har brukt for mye pH-minus og pH-verdien passer ikke lenger. Hva skal jeg gjøre?

Bruk pH-pluss for å korrigere vannet til det nøytrale området.

Hvordan måler jeg pH-verdien?

Med BWT AQA marin Pooltester 5 i 1 i henhold til instruksene.

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Hva betyr pH-verdien?

pH-verdien angir vannets sure eller alkaliske tilstand.
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website