BWT Pooltester
BWT Pooltester

AQA marin Pooltester 5 i 1

Pooltester

Kontakt oss
Artikkelnummer : 86632
  • Testsett til KONTROLL av 5 PARAMETERE     
  • Måling av fritt, aktivt klorinnhold
  • Måling av pH-verdi
  • Måling av cyanursyre, total alkalitet og kalsiumhardhet
Gå til

Produktdetaljer

Med 5 i 1-pooltester av høy kvalitet kan du i tillegg til aktivt, fritt virk­somt klor også fast­sette total klor, pH-verdi, konsen­tra­sjonen av cyanur­syre i vannet samt måle total alkalitet og kalsium­hardhet. Med dette avan­serte test­ap­pa­ratet kan dermed de viktigste vann­ver­diene ved desin­fek­sjon med klor bestemmes.

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H302 Helseskadelig ved svelging

H314 Forårsaker alvorlig hudskade og øyeskade

H318 Forårsaker alvorlige øyeskader

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

BWT Pooltester

AQA marin Pooltester 5 i 1

Visit your local website

Stay on this website