AQA marin Chlorgranulat
AQA marin Chlorgranulat

AQA marin klorgranulat 3kg

Kontakt oss
Artikkelnummer : 013318
  • HØYKVALITETS klorgranulat i perleform
  • Påvirker ikke pH-verdien
  • Løses opp RASKT
  • Ideell til første påfylling, sjokklorering eller etterdosering
  • Aktivt KLORINNHOLD på 56%
Gå til

Produktdetaljer

Langsomtoppløselige 100 g klortabletter på organisk basis med aktivt klorinnhold på 90 %. Produktet påvirker ikke pH-verdien i vannet og egner seg også til bruk i hardt vann. 200 g-klortablettene er ideelle til langtidskloring. 1 tablett rekker til å holde klorinnholdet i ca. 30 m³ bassengvann på ca. 0,5 mg/l. Følg anvisningene på etiketten. Oppbevar vannpleieprodukter innelåst og utilgjengelig for barn.

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 013318
Beholderstørrelse 3 kg

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H302 Helseskadelig ved svelging

H319 Forårsaker alvorlig svie i øynene

H335 Kan irritere luftveiene

H410 Svært giftig for vannorganismer med langsiktig virkning

EUH031 Utvikler giftgasser i kontakt med syre

NIht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin Chlorgranulat

AQA marin klorgranulat

AQA marin Chlorgranulat AQA marin klorgranulat 3 kg Velg produktvariant

Visit your local website

Stay on this website