AQA marin L-Chlor
AQA marin L-Chlor

AQA marin L-klortabletter

5 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 014218
  • 100G KLORTABLETTER med høy kvalitet
  • Påvirker ikke pH-verdien
  • Løses opp LANGSOMT
  • Spesielt velegnet til bruk i hardt bassengvann
  • Aktivt KLORINNHOLD PÅ 90%
Gå til

Produktdetaljer

Langsomtoppløselige 100 g klortabletter på organisk basis med aktivt klorinnhold på 90 %. Produktet påvirker ikke pH-verdien i vannet og egner seg også til bruk i hardt vann. 200 g-klortablettene er ideelle til langtidskloring. 1 tablett rekker til å holde klorinnholdet i ca. 30 m³ bassengvann på ca. 0,5 mg/l. Følg anvisningene på etiketten. Oppbevar vannpleieprodukter innelåst og utilgjengelig for barn.

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H302 Helseskadelig ved svelging

H319 Forårsaker alvorlig svie i øynene

H335 Kan irritere luftveiene

H410 Svært giftig for vannorganismer med langsiktig virkning

EUH031 Utvikler giftgasser i kontakt med syre

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin L-Chlor

AQA marin L-klortabletter

Vanlige spørsmål

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Hvordan måler jeg klorinnholdet?

Aller helst måler du klorinnholdet med BWT AQA marin Pooltester 5 i 1 i henhold til instruksene

Kan jeg tilsette AQA marin L-klortabletten rett i bassengvannet?

Nei, bruk BWT AQA marin-doseringsflyteren for alle typer AQA marin-tabletter

Kan jeg også gjennomføre sjokklorering med denne tabletten?

Nei, til sjokklorering må du bruke klorgranulat eller AQA marin S-klortabletter

Kan jeg legge AQA marin L-klortablettene i skimmeren?

Nei, alle BWT AQA marin-tablettene skal i utgangspunktet alltid legges i BWT AQA marin-doseringsflyteren.

Til tross for optimalt klorinnhold i vannet oppstår det irritasjon i hud, øyne og slimhinner …

pH-verdien er helt sikkert utenfor idealområdet. Problemet løses med egnet pH-korreksjon.
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website