Unngå magnetitt i vannet med vannrensing fra BWT Unngå magnetitt i vannet med vannrensing fra BWT Unngå magnetitt i vannet med vannrensing fra BWT

Magnetitt

Slik unngår du magne­titt i vannet

Luft er en stor syndebukk når det kommer til å bevare den gode vannkvaliteten. Magnetitt er et minerale som kan forekomme når vann, stål og oksygen kommer i kontakt. En negativ konsekvens er innvendig slitasje på rør, vekslere og pumper. Ettersom magnetitt er tyngre enn vann har det en tendens til å legge seg i vannrør. Et resultat av dette er at virkningsgraden til et varmeanlegg vil bli påvirket og i verste fall kan det føre til at pumper ryker.

Hvordan sikre varmeanlegget?
For å unngå magnetitt og slitasje i varmeanlegget er det viktig å sikre at systemet er fritt for oksygen. Det er naturlig å se etter lekkasjer og sikre at systemet er helt fritt for luft, i tillegg til at vannet i systemet må være rent. Dersom dette overses vil vannstrømmen bli begrenset eller i verste fall bli helt blokkert. Dersom du opplever problemer med magnetitt i ditt varmeanlegg vil et magnetfilter fra BWT løse vannproblemet.

Oppdag magnetitten

Over tid kan innsiden av rørene, kjeler og varmevekslere dekkes med et belegg av partikler som har blitt frigjort mens metallet tærer. Etterhvert vil vannet og vannrørene bli misfarget og det kan muligens også bli svart som følge av magnetitten. Dette kan føre til at man bruker mer energi enn man trenger for å drifte anlegget.

Grunner til magnetitt i vannet

  • Oppstår under møtet mellom stål, vann og luft
  • En konsekvens av korrosjon
  • Mulig lekkasje i varmesystemet

Visit your local website

Stay on this website