BWT SoluTECH cleaning & desludging - vannbehandling varmeanlegg
SoluTECH cleaning and desludging - vannbehandling varmeanlegg
BWT SoluTECH cleaning & desludging - vannbehandling varmeanlegg
SoluTECH cleaning and desludging - vannbehandling varmeanlegg

BWT SoluTECH cleaning and desludging

Multifunksjonell behandling for varmesystemer

Kontakt oss
 • Passer til ENKELTBOLIGER og FELLES VARMEANLEGG
 • Effektiv behandling av nye systemer
 • RENSER nedbrutte glykoler
 • Ideell for HVAC-systemer
 • HINDRER akkumulering av slam
Gå til
Produktbeskrivelse
Spørsmål

BWT SoluTECH cleaning and desludging for varmesystemer
SoluTECH for varmesystemer er et 3-i-1 renseprodukt som inneholder dispergeringsmiddel, rengjøringsmiddel og passiveringsmiddel. Det er ideelt for varmesystemer for blant annet skylling før igangkjøring, oppussing eller utskifting av kjele for å unngå avslamning av nytt utstyr. Dette bidrar til energibesparelser over tid. I tillegg til det vil en avslamning bidra til reduserte problemer med støy og sirkulasjon.

Omfattende behandling for:

 • Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
 • Spre avsetninger av alger og bakterier.
 • Renser nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for varmesystemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:
Bruksmetode 1: Sakte avslamning over 2 uker i sirkulasjon: doser 1 og beholder 500 ml for 1 bolig 100 liter.
Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam ved hjelp av en slampumpe innen 1 dag: doser 2 og beholder 1 liter for en bolig 100 liter. 

BWT SoluTECH cleaning and desludging for HVAC-systemer
SoluTECH er ideell for alle HVAC-systemer (oppvarming og kjøling av vann) opptil 110 °C. Det kan være blant annet renhold før overlevering av bygninger, renovering eller utskifting av kjelen for å hindre akkumulering av slam i nytt utstyr. Det bidrar til å opprettholde sine utbytter og vil redusere energiforbruket. I tillegg til det er den ideell for avslamning for å unngå problemer med sirkulasjon og støy.

En all-inclusive og enkel behandling for:

 • Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
 • Spre organiske avleiringer (alger og bakterier).
 • Rengjøring av nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for HVAC-systemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:
Bruksmetode 1: Langsom avslamning (over 2 uker maksimalt): dose 5 l/m³.
Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam eller nedbrutt glykol med dobbel dose 10 l/m³.

Hvordan vet jeg hvilken dose av produktet jeg må tilføye?

For individuelle boliger: En 500 ml flaske med SoluTECH for et hus på 100 til 500 m² eller 10 radiatorer.

For et kollektivt eller teknisk nettverk: Dosering ved 0,5% eller 5 liter på m³ av systemet som skal benyttes.


Hva skjer dersom jeg tar for mye av SoluTECH cleaning and desludging?

Å tilsette mer produkt vil ikke skade materialene eller utstyret. Det vil heller ikke gjøre behandlingen mer effektiv da den foreskrevne dosen med SoluTECH er tilstrekkelig. 

Hvis systemet er riktig utformet og tatt i bruk, kan jeg da unngå å behandle vannet?

Nei, det er viktig. Nåværende utstyr er mer komplekst og laget av flere materialer, og er derfor mer følsom enn før.

De tre gylne reglene:

 1. Det er viktig å forhindre korrosjon mellom de ulike metaller, eliminere bakterier som utvikler seg ved lave temperaturer, hindre inntrengning av aggressive oppløste gasser osv. 
 2. Påfylling er en kilde til avleiringsmineraler, ekstra etsende gasser osv.
 3. Eksisterende utstyr er lønnsomme investeringer som kan tillate å optimalisere energiforbruket. For å opprettholde dem over tid, må varmeveksleroverflatene og åpningsområdene holdes rene, så behandling av dem er nødvendig.

Avleiring og oppløst oksygen stabiliserer seg etter hvert siden varmesystemer er lukkede systemer. Hvorfor behandle dem hvis kilde til problemene forsvinner av seg selv?

Ved oppstart vil oksygen og vann oksidere metallet. Etter noen måneder oppløses oksider i vann og produserer slam (svart eller rødt vann).Etter hvert som de lager sediment, vil de skape korrosjon under avsetningene. Bare behandling kan stoppe det før det perforeres eller tetter nettverket fullstendig. Forebyggende behandling er bedre for å unngå den første svekkelsen.

Jeg har laget et komposittgulv med AOB (AntiOxidant Barrier), er det nødvendig å behandle det der?

Absolutt! Problemene man møter er ikke bare relatert til oksygen. Bakterier, avleiring, slamdannelse, korrosjon osv. er gode grunner til å behandle vannet. I tillegg er skjøter, koblinger og andre komponenter også steder hvor oksygen kan komme inn og det må tas hensyn til.  
Se mer
Produktbeskrivelse

BWT SoluTECH cleaning and desludging for varmesystemer
SoluTECH for varmesystemer er et 3-i-1 renseprodukt som inneholder dispergeringsmiddel, rengjøringsmiddel og passiveringsmiddel. Det er ideelt for varmesystemer for blant annet skylling før igangkjøring, oppussing eller utskifting av kjele for å unngå avslamning av nytt utstyr. Dette bidrar til energibesparelser over tid. I tillegg til det vil en avslamning bidra til reduserte problemer med støy og sirkulasjon.

Omfattende behandling for:

 • Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
 • Spre avsetninger av alger og bakterier.
 • Renser nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for varmesystemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:
Bruksmetode 1: Sakte avslamning over 2 uker i sirkulasjon: doser 1 og beholder 500 ml for 1 bolig 100 liter.
Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam ved hjelp av en slampumpe innen 1 dag: doser 2 og beholder 1 liter for en bolig 100 liter. 

BWT SoluTECH cleaning and desludging for HVAC-systemer
SoluTECH er ideell for alle HVAC-systemer (oppvarming og kjøling av vann) opptil 110 °C. Det kan være blant annet renhold før overlevering av bygninger, renovering eller utskifting av kjelen for å hindre akkumulering av slam i nytt utstyr. Det bidrar til å opprettholde sine utbytter og vil redusere energiforbruket. I tillegg til det er den ideell for avslamning for å unngå problemer med sirkulasjon og støy.

En all-inclusive og enkel behandling for:

 • Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
 • Spre organiske avleiringer (alger og bakterier).
 • Rengjøring av nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for HVAC-systemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:
Bruksmetode 1: Langsom avslamning (over 2 uker maksimalt): dose 5 l/m³.
Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam eller nedbrutt glykol med dobbel dose 10 l/m³.

Spørsmål

Hvordan vet jeg hvilken dose av produktet jeg må tilføye?

For individuelle boliger: En 500 ml flaske med SoluTECH for et hus på 100 til 500 m² eller 10 radiatorer.

For et kollektivt eller teknisk nettverk: Dosering ved 0,5% eller 5 liter på m³ av systemet som skal benyttes.


Hva skjer dersom jeg tar for mye av SoluTECH cleaning and desludging?

Å tilsette mer produkt vil ikke skade materialene eller utstyret. Det vil heller ikke gjøre behandlingen mer effektiv da den foreskrevne dosen med SoluTECH er tilstrekkelig. 

Hvis systemet er riktig utformet og tatt i bruk, kan jeg da unngå å behandle vannet?

Nei, det er viktig. Nåværende utstyr er mer komplekst og laget av flere materialer, og er derfor mer følsom enn før.

De tre gylne reglene:

 1. Det er viktig å forhindre korrosjon mellom de ulike metaller, eliminere bakterier som utvikler seg ved lave temperaturer, hindre inntrengning av aggressive oppløste gasser osv. 
 2. Påfylling er en kilde til avleiringsmineraler, ekstra etsende gasser osv.
 3. Eksisterende utstyr er lønnsomme investeringer som kan tillate å optimalisere energiforbruket. For å opprettholde dem over tid, må varmeveksleroverflatene og åpningsområdene holdes rene, så behandling av dem er nødvendig.

Avleiring og oppløst oksygen stabiliserer seg etter hvert siden varmesystemer er lukkede systemer. Hvorfor behandle dem hvis kilde til problemene forsvinner av seg selv?

Ved oppstart vil oksygen og vann oksidere metallet. Etter noen måneder oppløses oksider i vann og produserer slam (svart eller rødt vann).Etter hvert som de lager sediment, vil de skape korrosjon under avsetningene. Bare behandling kan stoppe det før det perforeres eller tetter nettverket fullstendig. Forebyggende behandling er bedre for å unngå den første svekkelsen.

Jeg har laget et komposittgulv med AOB (AntiOxidant Barrier), er det nødvendig å behandle det der?

Absolutt! Problemene man møter er ikke bare relatert til oksygen. Bakterier, avleiring, slamdannelse, korrosjon osv. er gode grunner til å behandle vannet. I tillegg er skjøter, koblinger og andre komponenter også steder hvor oksygen kan komme inn og det må tas hensyn til.  
Se mer
BWT SoluTECH cleaning & desludging - vannbehandling varmeanlegg

BWT SoluTECH cleaning and desludging

Visit your local website

Stay on this website