Natrium i vannet Natrium i vannet Natrium i vannet

Natrium i vannet

Slik unngår du natrium i vannet

Natrium i vannet kommer hovedsakelig fra oppløste salter, som natriumklorid (bordsalt). Små mengder natrium er normalt ikke skadelig, men dersom man overskrider grenseverdien som er på 200 mg/l kan det blant annet påvirke smaken og kvaliteten på vannet ditt.

Unngå helseskader
For personer med visse helseproblemer, som høyt blodtrykk og nyreproblemer, kan overdreven inntak av natrium være skadelig. I tillegg kan for høyt inntak av natrium føre til økt risiko for hjertekarsykdommer.

Bli kvitt vannproblemet
For å bevare en god helse og for å unngå korrosjon som ødelegger vannrør og apparater, vil det anbefales å rense vannet for å bli kvitt vannproblemet. Vannrensing fra BWT har avanserte filtreringssystemer som effektivt reduserer natrium og andre uønskede stoffer i vannet. Dette gir deg renere vann som smaker bedre, og bidrar til å opprettholde en god helse.

BWT renser vannet for natrium

Med BWT vannrensing kan du løse problemet med natrium i vannet og nye de mange fordelene med rent og godt vann i huset ditt eller på hytta. Det vil forbedre smaken og kvaliteten på drikkevannet, men også bidra til bevare en god helse og unngå korrosjon. 

Grunner til natrium i vannet

  • Natriuminnholdet er høyt på kysten på grunn av påvirkningen av havvannet
  • Du har egen brønn der havvannet har trengt inn i brønnen

Bli kvitt natrium i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte.

BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann
BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann

Visit your local website

Stay on this website