Ikoniskt café ersätter dyrt vatten på flaska med hållbart BWT-vatten

cafe-bwt-vand-bottlefreezone
cafe-bwt-vand-bottlefreezone
Köpenhamnsrestaurangen Café Dan Turèll, som är uppkallad efter poeten med samma namn, valde att ersätta den dyra flaskvattenlösningen mot en hållbar dricksvattenkylare med krantorn från BWT. Nu har de filtrerat kranvatten dygnet runt, så krånglet och kostnaden för vatten på flaska är helt borta!
.
Café Dan Turèll har haft en plats i många köpenhamnsbors hjärtan sedan 1977 och köptes på nytt 2019 och har sedan dess genomgått en 5 månader lång renovering som för tillbaka platsens anda och många år av historia till caféet. Men med en modern, kvalitetsmedveten twist. Den moderna, kvalitetsmedvetna twisten kommer bland annat till uttryck i kaféets nyaste satsning: vatten.

Undviker nu svår hante­ring och förva­ring

Hela restau­rang­bran­schen är bero­ende av att kunna servera vatten till sina gäster, där frågan är: "med eller utan läsk?" är en åter­kom­mande fråga. Ofta hamnar lösningen i köp av flera ton flaskvatten, vilket kräver tidskrä­vande beställ­ningar, onödigt långa trans­port­resor från produk­tions­plats till leve­rantör och restau­rang – och inte minst de många flask­vattnet kräver ofatt­bara mängder lagring och timmar av perso­nal­han­te­ring.

Med besö­kare fem dagar i veckan skickas många flaskor vatten snabbt över disk. Alek­sander Haug­strup, barchef på Café Dan Turéll, säger också att köp av vatten på flaska snabbt kostar mellan 4-15 DKK styck, vilket snabbt blir en stor mängd bara vatten. Därför tittade Alek­sander också på alter­na­tiva lösningar som kunde matcha kaféets nya iden­titet.

En BWT dricks­vat­tenky­lare och kran­torn instal­le­rades i caféet. Vatten­baren kan förse både vatten med och utan brus, så att vatten på flaska kan sparas helt. Dess­utom kan BWT-​tappningstornet enkelt ställas in för att auto­ma­tiskt fylla en hel karaff åt gången, vilket frigör mycket tid för perso­nalen att enkelt hantera andra uppgifter under tiden.

cafe-bwt-vand-bottlefreezone
cafe-bwt-vand-bottlefreezone

Sparar tusentals kronor per månad

"Nu sparar vi 5 000 DKK i månaden på bara vatten", säger Aleksander Haugstrup, som också framhåller att caféet har fått mycket mer plats, eftersom de inte längre behöver förvara pallar med vatten på flaska.

Personalen behöver inte längre hantera vare sig tomma flaskor eller kvitton för tunga varor – något som de brukade lägga flera timmar på varje vecka. Nu är förvaring, förvaring och kylförvaring betydligt enklare efter att de har investerat i ett automatiskt system, som exempelvis drinkvattenbaren AQA från BWT.

Utöver de praktiska fördelarna finns det ytterligare ett värde som sticker ut tydligt. – Det tydliga värdet för kaféet är helt klart att vi kan erbjuda vatten på en marknad där vattnet annars är relativt dyrt, säger Aleksander som samtidigt understryker att de inte längre tar ut pengar för vatten alls. Det kostar bara kaféet 2 000 kronor i månaden att ha vattenbaren igång – och då ingår även hyreskostnaderna och service om problem skulle uppstå.

Vet du vad du kan tjäna på BWT-vatten?

Få en kostnadsfri uppskattning av vad detta kan betyda för ditt företag.

900 goda skäl att filtrera kranvatten

I Danmark dricker vi över 120 miljoner liter vatten på flaska per år. Det är både dyrt för plånboken, men också för miljön. Det är framför allt produktionen och transporten av buteljerat vattnet som kostar energi och därmed ett stort CO2-utsläpp. En studie av Hofor visar också att kranvatten är 900 gånger mer miljövänligt än vatten på flaska av exakt samma anledning. Därför kan det snabbt löna sig för ekonomin och samvetet, att filtrera vårt kranvatten, så att vi får ut det bästa av det vi redan är berikade med från naturen.
For you and planet blue
For you and planet blue

Vill du veta mer om BWT vattenkylare och barkoncept?

Vill du också servera kallt och filtrerat vatten till dina gäster? Läs mer om vad en vattenkylare kan betyda för ditt företag.

Visit your local website

Stay on this website