Så sparar Rikke och Rasmus pengar på hemförsäkring med BWT-system

Rikke og rasmus sparer penge på husforsikringen med BWTvand
Rikke og Rasmus sparer penge på husforsikringen med vandalarmer
När Rikke och Rasmus byggde nytt hus var det viktigt för dem att ta hand om sitt nya hem och göra lite extra för att bli bra på saker. Därför var det naturligt för dem att skaffa en BWT-anläggning för att mjuka upp vattnet och ta bort kalk. Detta sparar både tid på städning – och pengar på försäkring.
.

Skyddar mot vattenskador

Familjen har bott i det nya hemmet i 2 ½ år när vi besöker dem. De började med AQA-​basmodellen, men har sedan uppgra­derat till ett Perla-​system eftersom det har en del smarta funk­tioner, säger Rasmus.

Förutom att mjuka upp famil­jens vatten och ta bort kalk, skyddar Perla-​systemet även huset mot vatten­skador. Familjen har placerat ut ett antal tråd­lösa vatten­larm på de platser där det finns vatten­för­sörj­ning. Till exempel vid tvätt­ma­skinen och på toaletten.

"Om det nu rinner ut vatten ur tvätt­ma­skinen kommer den tråd­lösa sensorn att skicka ett medde­lande till Perlan som sedan stänger av vatten­till­för­seln", förklarar Rasmus.

Och det är inte bara ett bra skydd mot vatten­skador – familjen sparar faktiskt en hel del 700 kr om året på hemför­säk­ringen på grund av vatten­larmen.

Rasmus viser vandalarm
Rasmus viser vandalarm
Rikke og Rasmus med app i kokken
Rikke og Rasmus med app i kokken
Rikke og Rasmus med PERLA app
Rikke og Rasmus med PERLA app
Rikke om rengoering paa badevaerelset
Rikke om rengoering paa badevaerelset

Styr allt från appen

Rasmus lyfter fram appen som en fördel med Perla-​anläggningen. "Jag behöver inte gå in i skåpet, men kan styra en del av sakerna från appen. Jag kan se vår vatten­för­bruk­ning och salt­nivå - och att det är 80 dagar kvar tills vi måste fylla på med salt."

Om familjen inte är hemma eller åker på semester akti­verar Rasmus enkelt semester­läget i appen. — Då står inte anlägg­ningen och använder mycket el och vatten när vi inte är hemma.

installation af vandalarm
installation af vandalarm
Video: Vattenlarmet installeras på några minuter

Mindre tid på rengöring – och mindre tvål för att tvätta kläder

En av plat­serna där det är tydligt att kalk har tagits bort från vattnet är vid husets handfat och toaletter. "Jag kommer inte ihåg när jag städade senast", säger Rikke medan hon visar upp den gnist­rande rena inred­ningen i famil­jens dusch­kabin.

Rikke och Rasmus är överens om att systemet sparar familjen tid – både på städ­ning och tvätt. – Vi behöver inte använda så mycket tvål eftersom det inte finns kalk i vattnet, säger Rikke.

Rikke och Rasmus rekom­men­derar systemet till andra eftersom de kan se hur stor fördel det är i vardagen. "Du märker det inte. Det bara springer däri­från, säger Rasmus.

Visit your local website

Stay on this website