Avhärdning

BWT-VATTEN

Avhärdning av vatten skyddar diskmaskinen mot kalk

När man väljer avhärd­ning som vatten­be­hand­ling tar man bort hård­heten i vattnet medan alla övriga salter bevaras. Det innebär att kalken i vattnet redu­ceras, vilket ger ökat skydd av disk­ma­skinen och färre service­besök.

När vattnet förångas uppstår kalk­fläckar på glas och porslin. Därför behöver disken torkas för att resul­tatet ska bli bra. En avhär­dare rege­ne­reras med salt och detta tar tid. Avhärdat vatten passar när det inte finns stora mängder disk och man har tid att efter­po­lera glas och porslin. En avhär­dare är en billig och vettig lösning som ger ett fint disk­nings­re­sultat och ett effek­tivt kalk­skydd i själva disk­ma­skinen.

Vatten för disk­ning delas in i tre kate­go­rier

Kontakta oss

 

Visit your local website

Stay on this website