Partiell avsaltning

BWT-VATTEN

Partiell avsaltning av vatten ger säkert kalkskydd och nästan fläckfri disk

Med partiell avsaltning av vatten får din diskmaskin ett optimalt kalkskydd och nästan fläckfri disk, där bara glas behöver efterpoleras.

Vattenbehandlingen partiell avsaltning bygger på metoden där kalcium- och magnesiumjoner byts mot natriumjoner. Det innebär att kalken avlägsnas från vattnet. Även alla vätekarbonater avlägsnas med partiell avsaltning. Med den här typen av vattenbehandling blir mindre än hälften av den ursprungliga mängden salter och mineraler kvar i vattnet, vilket innebär att disken kommer att se nästan helt fläckfri ut.

Man kommer fortfarande att behöva efterpolera glas medan däremot porslin och bestick blir tillräckligt fina för att ställas på plats. Ett filter för partiell avsaltning innehåller två sorters jonbytarmassa i exakt avvägda proportioner och ska regenereras efter noggranna instruktioner från BWT. Filtret byts helt enkelt ut mot ett fullt regenererat filter. Med partiell avsaltning av vattnet blir det varken underhåll, saltförbrukning eller vattenspill hos kunden.

Vatten för disk­ning delas in i tre
kate­gorier

AK-filter för optimalt kalkskydd

Med vårt AK-filter får du en fin disk och skyddar samtidigt diskmaskinen mot kalk. AK-filter gör en partiell avsaltning av vattnet och det är ett ekonomiskt alternativ till totalavsaltning. Fördelarna med AK-filter är många. Behovet av efterpolering minskas, kalk reduceras med upp till 100 % och förbrukningen av disk- och torkmedel kan också minimeras utan kalk i vattnet. Som bonus ökar diskmaskinens livslängd och den behöver till och med mindre service.
BWT AK 1019-1030 BWT AK 1019-1030

Kontakta oss

 

Visit your local website

Stay on this website