Thero90
Thero90
Thero90
Thero90

BWT Thero 90

 
Kontakta oss för offert
Artikelnummer: 20717
  • Unikt BWT-membran
  • Plug and Play
  • Exklusiv design
Teknisk information

Produkt­be­skriv­ning

Omvänd osmosaggregat Thero 90

som genom membranteknik avskiljer övrigt förhöjt innehåll samt eventuella läkemedelsrester, bromerade kolväten, tungmetaller, restantibiotika m.m.

Kapaciteten är 90 liter/h och dricksvattnet erhålls via en separat vattenkran.

Produkten är utvecklad och tillverkad av BWT i Österrike. Vid utvecklingen har produktsäkerhet, funktion och design satts i fokus.

Membranteknik - omvänd osmosprocessen

Vattenreningen bygger på den naturliga osmos processen och använder ett halv genomträngligt membran som fungerar som kroppens cellväggar. Det halvgenomträngliga membranet släpper endast igenom vattnets molekyler och skapar två faser med olika koncentrationer av lösa ämnen, den rena-, och den koncentrerade fasen.

Naturen stävar efter jämvikt. I osmosprocessen vill den rena fasen kontinuerligt späda ut den koncentrerade fasen. Vid vattenrening vill man motverka spädning och ta till vara på den rena, separerade fasen. För att lyckas med det tillämpas ett arbetstryck som övervinner det naturliga osmos trycket. Vattenreningsprocessen kallas omvänd osmos, efter engelskans reverse osmosis (RO).

Membranet är mycket effektivt och reducerar nästan allt innehåll av mikroorganismer och lösta ämnen i vattnet, på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt. Den rena fasen (rena vattnet) går vidare till förbrukning. Den koncentrerade fasen leds till avlopp.

Tekniska data

Artikelnummer 20717
Ansl. matarvatten-, permeat- och koncentrat tum 3/4" M / 1/4" JG / 1/4" JG
Kontaktstandard (jordad PE huvudkontakt) W IEC-320 fattning
Dimensioner: bredd x djup x höjd (WxDxH 120 x 243 x 451 mm
Elanslutning / säkring / intern säkring 100-230 / 50 / 10 / 1,25 (typ T/"trög" V / Hz / A
Max inkommande konduktivitet μS / TDS 2000 / 1000
Min inflöde 1,0 l/min - 4,0l/h
Permeatproduktion (producerad mängd)* 1,5 l/min / 90 l/h
Elförbrukning (drift / vila) 90 / <3 W
Skyddsklass 54 IP
Saltreduktion > 98 %
Matarvatten, omgivande temperatur (min/max) 5-30 / 5-40 °C
Vattenomvandlingsfaktor WCF ca 50 %
Matarvattentryck 42 (13,4) bar
Vikt 7,2 kg
Acceptera villkor*

Visit your local website

Stay on this website