Global
Hittade inte ditt land?
BWT arbetar med tusentals partners i mer än 80 länder. Vänligen skicka ett meddelande till oss. Rätt kontaktperson kommer i kontakt med dig.
BWT Odonton
BWT Odonton

BWT Odonton

 
Kontakta oss för offert
Artikelnummer:421050135
  • Levererar behandlat vatten till klinikens apparater
  • Lämplig för större tandkliniker
  • Vattenkvalitet med ledningsförmåga <20 μS/cm
Teknisk information

 

Produk­tin­for­ma­tion

Skydda dina pati­enter mot legi­o­nella och bakte­rier.

Hälso­far­liga bakte­rier kan finnas i vattnet och utgöra en fara för pati­enter och personal. Med en lösning från BWT behöver du inte längre oroa dig för vatt­nets kvalitet, eftersom anlägg­ningen avlägsnar alla pato­gena (sjuk­doms­fram­kal­lande) mikro­or­ga­nismer och virus. På så sätt skyddas pati­en­terna mot legi­o­nel­la­smitta.

Uppfyller kraven på klinisk hygien.

BWT:s anlägg­ning följer dansk stan­dard ”Styring af infek­tions­hy­gi­ejne” DS 2451-​12, med krav på tand­kli­niker att förhindra acku­mu­la­tion av pato­gena mikro­or­ga­nismer i vattnet från dentala enheter. BWT:s anlägg­ning håller en konstant hög vatten­kva­litet och är ett natur­ligt val när kliniken ska ISO-​certi­fieras/kvali­tets­säkras.

Anlägg­ningen består av membran­fil­tre­ring med omvänd osmos, UV-​desin­fek­tion, 0,2 μ steril­filter, inte­grerad 100 L reser­vo­ar­tank, direktav­läs­ning av lednings­för­mågan via display, prov­kran på recir­ku­la­tions­slang.

Konstant recir­ku­la­tion i rörsy­stemet säker­ställer rent och bakte­ri­e­fritt vatten vid alla förbruk­nings­ställen. Anlägg­ningen fungerar genom membran­fil­tre­ring med omvänd osmos, UV-​desin­fek­tion, 0,2 μ steril­filter, inte­grerad 100 L reser­vo­ar­tank, direktav­läs­ning av lednings­för­mågan via display, prov­kran på recir­ku­la­tions­slang.

Teknisk information

Artikelnummer 421050135
Nominell kapacitet 50 – 200 liter/timme
Mått (B x H x D) 1150 x 900 x 60 mm
Vikt 85-91 kg
Ledningsförmåga <20 µS/cm
Kräver ström och avlopp Ja
Acceptera villkor*

Välkommen till svenska hemsidan för BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the svenska website.

Continue on international site
Choose another country