Det nye universitetshospital
Redundant vandforsyning til Sterilcentralen

sterile
sterile
Operationsudstyr skal være helt rent og sterilt, og det kræver rent vand fra en sikker vandforsyning. BWT har netop leveret et vandbehandlingsanlæg til universitetshospitalet i Aarhus. Det nye anlæg skal forsyne Sterilcentralen, som både skal levere til det eksisterende og det nye universitetshospital!
.

I Aarhus bygger man et nyt universitetshospital, der bliver større end kendte byer som Ribe og Skagen. Med de eksisterende hospitalsbygninger på ca. 160.000 m2 kommer man til at råde over mere end 400.000 m2 under et tag på en 1.250.000 m2 stor grund. Her skal der være plads til 100.000 indlagte og 800.000 ambulante patienter årligt samt omkring 10.000 medarbejdere.

For at kunne forsyne alle operationsstuer med rene og sterile instrumenter både i det eksisterende, men ikke mindst i det nye universitetshospital fra 2019 har man valgt at få installeret et nyt BWT-vandbehandlingsanlæg, der forsyner Sterilcentralen.

 

Uden autoklaver, ingen operationer

- Vaskemaskiner og især autoklaver i Sterilcentralen skal forsynes med helt rent vand. Vi opererer med tre vandkvaliteter: 1) koldt blødt vand,2) varmt blødt vand og3) RO-vand renset med et omvendt osmose anlæg, så det lever op til alle normerne ved vask og sterilisation af medicinsk udstyr. Derudover sender vi vandet gennem et ultrafiltreringsanlæg, som BWT også har leveret, og som fjerner evt. bakterier o.l., fortæller teknisk projektleder Allan Hansen fra Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og han fortsætter:

- Vi har valgt at dimensionere anlægget sådan, at det er redundant og har en betydelig overkapacitet, så vi kan levere rent vand under alle forhold. I dag er meget af det operationsudstyr, som man benytter til f.eks. robotassisteret kirurgi, meget bekosteligt, og man har kun præcist det udstyr, man skal bruge. Derfor er det vigtigt, at Sterilcentralen kan køre under alle forhold, så driften af operationsstuerne ikke forsinkes.

 

Store besparelser på vand og saltforbrug

I forhold til det gamle RO-anlæg på Aarhus Universitetshospital er det nye anlæg baseret på en enklere teknologi, der samtidig vil give Aarhus Universitets-hospital en reduktion af vandspildet med ca. 80% og saltforbruget med ca. 50%.

Vandbehandlingsanlægget består af tre processer

  1. Et blødgøringsanlæg, der fjerner alle hårdheder som f.eks. kalk og magnesium i vandet.
  2. Et ultrafiltreringsanlæg, der fjerner bakterier
  3. Et omvendt osmoseanlæg med dobbeltfiltrering, hvilket betyder at vandet filtreres hele to gange, så det overholder EN285 standarden og kan benyttes til sterilisation af medicinsk udstyr i autoklaver.

 

Læs mere om vandbehandling til hospitaler

Visit your local website

Stay on this website