Psykiatrien i Region Sjælland fik has på legionellabakterierne!

Demineralistaion
Hospital
En spredt bygningsmasse på halvøen Oringe ved Vordingborg gav af og til problemer med for høje kimtal af legionella på de yderste tappesteder. Men en ny løsning fjernede problemet.
.

Psykiatrien Syd har til huse i arkitekt Gottlieb Bindesbølls smukke og fredede bygninger fra 1858. Dengang mente man, at ro og naturskønne omgivelser var den bedste helbredelse for psykiatriske patienter. Det betyder, at hospitalet ikke er samlet i én stor bygning, men er opført med mange mindre og spredte bygningsenheder i den smukke sydsjællandske natur.

”Vi oplevede, at vi havde forhøjede kimtal* af legionella på enkelte af de yderste tappesteder. Vores daværende anlæg kunne ikke rigtig få has på dem. Vi prøvede naturligvis forskellige tiltag som fx temperaturgymnastik, hvor vi øgede temperatuerne i varmtvandsbeholderen og i cirkulationssystemet til vandtemperaturer over 68 °C, men det hjalp ikke permanent. Desuden er fjernevarmeforsyningen omlagt til fjernvarmenettet, så fremløbstemperaturen er lavere end 70 °C i sommermånederne, og med et mål om at komme helt ned på 60°C, var desinfektion af varmtvandssystemet en nødvendighed,” siger teknisk souschef, Jacob Kofod Christoffersen fra Psykiatrien i region Sjælland. Han fortsætter:

”På anbefaling tog vi bl.a. fat i BWT, der med Safeshower desinfektionsanlæg har en virkelig god løsning, hvor man alene tilsætter salt, som anlægget så selv omdanner til en desinfektionsvæske. Det er en stor fordel for os, at vi ikke skal håndtere eller opbevare andet end helt almindeligt køkkensalt.”

Automatisk overvågning

BWT Safeshower har andre fordele end at man ikke skal håndtere farlig kemi. Anlægget overvåger automatisk selv mængden af desinfektionsvæske i vandet, så der ikke tilsættes mere end nødvendigt for at undgå legionella, men samtidig ikke for meget, så der sker korrosion på installationen. BWT Safeshower fjerner også den biofilm, der sidder i rør og beholdere, og som hjælper legionellabakterierne med at udvikle sig. Normalt vil man kunne spare energi og CO2–udledning ved at kunne sænke temperaturen på det varme brugsvand til under 50 °C, men dette er ikke tilladt på hospitaler.

”Vi er meget tilfredse med anlægget. Det har først og fremmest fjernet vores problem med legionella, men anlægget er også meget nemt at drive, og bortset fra påfyldning af salt, så passer det sig selv. Når vi tester vandet, kan vi se ens ved fjernvarmebeholder og det fjerneste tappested, og anlæggets evne til at styre mængden af desinfektionsvæske virker også upåklageligt,” slutter Jacob Kofod Christoffersen.

Psykiatrien Region Sjælland har også BWT anlæg i deres sengeafsnit i Roskilde.

*) Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.

Visit your local website

Stay on this website