Prosjektering av badeanlegg

Underwater shot of swimmer in Pool

Prosessen fra idé til utvikling av et badeanlegg er en omfattende prosess som involverer flere stadier. For å gi deg en tydelig oversikt over de ulike stadiene har vi delt prosessen inn i 9 punkter. Gjennom grundig planlegging, samarbeid med ulike aktører og nøye oppfølging av etablerte standarder, sikrer vi et effektivt og vellykket resultat.

.

Prosjektering - steg for steg

 

  1. Anbudsfase og forhandlinger med ulike aktører
  2. Kontraktskriving med kunden
  3. Prosjekteringen starter
  4. Bestille deler og utstyr
  5. HMS implementeres
  6. Montering på byggeplassen
  7. Oppstart/innregulering av vannbehandlingsanlegget
  8. FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold
  9. Prøvedrift og overlevering

Punkt 1: Anbudsfase og forhandlinger med ulike aktører

Dette punktet omhandler håndtering av priser og kostnader knyttet til utvikling av badeanlegget. Det innebærer innhenting av priser fra underleverandører, prosjektering av det som skal prises, bestemmelse av påslag/fortjeneste og til slutt gi pris til byggefirmaet eller direkte til byggherren. Etter å ha mottatt et tilbud kan det være nødvendig med forhandlinger og prisjusteringer for å sikre konkurransedyktige priser.

Punkt 2: Kontraktskriving med kunden

Kontraktskriving med kunden innebærer grundig gjennomgang av innkomne tilbud og forhandlinger med underleverandører for konkurransedyktige priser. Tilbudene oppdateres i enighet med byggherren, inkludert justeringer i priser, lønnskostnader og prisstigning. Deretter utarbeides en kontrakt i henhold til Norsk Standard, for å sikre tydelige og juridiske bindende avtaler mellom partene. 

Befaring av offentlig basseng fra BWT
Befaring av offentlig basseng fra BWT

Punkt 3: Prosjekteringen starter

Her utføres en grundig planlegging for å sikre at alle aspekter av prosjektet er nøye koordinert. Dette inkluderer utarbeidelse av fremdrifts- og faktureringsplaner i henhold til avtalen med byggherren, skissering av plass for teknisk utstyr, detaljprosjektering med 3D-tegninger, og BIM-kollisjonskontroller for å identifisere konflikter. Arbeidstegninger og en detaljert beskrivelse av styreskap leveres til en av våre bassengeksperter. Dette sikrer at prosjektet er grundig forberedt før byggingen starter.

Punkt 4: Bestille deler og utstyr

Nå sikrer vi at alt nødvendig utstyr og deler er tilgjengelig og leveres i tide. Prosjektlederen legger inn bestillinger, dersom det er deler eller utstyr på vårt lager vil det bli plukket og bestiller resten etter behov. Lagerpersonalet sørger for at alt utstyr og deler blir levert til byggeplassen i tide. 

Punkt 5: Helse, miljø og sikkerhet implementeres

Under det femte punktet om helse, miljø og sikkerhet, prioriterer vi kontinuerlig arbeid gjennom hele prosjektet for å sikre trygge og sunne arbeidsforhold. Dette inkluderer utvikling av en kvalitetsplan og detaljerte kontrollplaner, lister og sjekklister i samsvar med planen. Vi utarbeider også innreguleringsprotokoller for å sikre overholdelse av HMS-standarder og kvalitetskrav.

Punkt 6: Montering på byggeplassen

Vi starter med en grundig gjennomgang av prosjektet sammen med montørene. Dette sikrer at alle involverte har en klar forståelse av oppgavene som skal utføres og de standarder som må opprettholdes. Deretter starter selve monteringen på byggeplassen. Vi følger nøye med på fremdriften og gir kontinuerlig oppfølging til montørene for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til planen.

Punkt 7: Oppstart/innregulering av vannbehandlingsanlegget

Nå er fokuset på å få vannbehandlingsanlegget i gang og sikre at alle systemer fungerer som de skal. Dette innebærer blant annet idriftsettelse av anlegget. Videre arbeides det med å oppnå riktig vannbalanse og innregulering av ulike systemer for å sikre optimal ytelse og driftssikkerhet. 

Det kan være behov for en periode med prøvedrift, der anlegget overvåkes nøye for å identifisere eventuelle feil eller mangler før det tas i full drift. Dette er avgjørende for å sikre at vannbehandlingsanlegget fungerer som det skal og oppfyller alle nødvendige krav og standarder.

Prosjektering av badeanlegg med BWT
Vannpleie til offentlig basseng fra BWT

Punkt 8: Forvaltning, drift og vedlikehold

Her fokuserer vi på å sikre at vannbehandlingsanlegget har riktig dokumentasjon og informasjon om effektiv forvaltning, drift og vedlikehold på lang sikt. Denne dokumentasjonen skal senere bli brukt for å utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, diagnostisere problemer og feilsøke eventuelle utfordringer som måtte oppstå i driftfasen. Ved å ha tilgang til nøyaktig dokumentasjon og informasjon, kan vi sikre at vannbehandlingsanlegget fungerer optimalt og opprettholder høy kvalitet over tid. 

Punkt 9: Prøvedrift og overlevering

Det siste punktet markerer slutten på prosjektet og involverer utførelsen av sluttfaktura med eventuelle lønns- og prisstigninger inkludert. I tillegg til å fullføre den økonomiske delen av prosjektet, er det vanlig å ha en prøveperiode på 6-18 måneder, hvor 12 måneder er typisk. I løpet av denne perioden kommer BWT innom for å inspisere vannbehandlingsanlegget og går igjennom rapportene med de som drifter vannbehandlingsanlegget for å sikre at alt fungerer som det skal.

Start prosjekteringen av badeanlegget i dag!

Full ut skjemaet og bli kontaktet for en gratis og uforpliktende prat om bassengprosjektet

Visit your local website

Stay on this website