Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Vannanalyse

Start alltid med en grundig analyse
Analysis Analysis

Vannanalyse

Vannanalyse
Hva slags type vann­kva­litet man har, er avgjø­rende for hvilket rense­ut­styr som er riktig. For å være sikker på at du velger riktig løsning, bør du først foreta en grundig vann­ana­lyse. Analysen bør minimum inne­holde opplys­ninger om pH, turbi­ditet, farge, humus, jern, mangan, kalsium, CO2, magne­sium og gjerne en bakte­rio­lo­gisk prøve.

BWT samar­beider med Euro­fins for å ta akredi­terte analyser av vannet ditt. Vann­prøve­flaske er en plast­flaske på 1 liter. Denne får du tilsendt av oss. Det er viktig at flasken er helt full og at lokket er skrudd ordentlig til. Det skal ikke være luft på flasken. Vann­prøven sendes direkte til Euro­fins Moss for analyse, sammen med et ferdig utfylt skjema som du får av oss. Adresse står oppført nederst til venstre på skje­maet. Prøven må sendes til labo­ra­to­riet helst samme dag den er tatt eller senest dagen etter.

Dersom det er mistanke om bakte­rier i vannet, så må det sendes inn egnet flaske for dette, som du også vil få av oss. Denne må sendes til labo­ra­to­riet samme dag.

Leve­rings­tiden for analyse­re­sultat er ca 1 ½ - 2 uker. Basert på analyse­re­sul­ta­tene, vil vi sette opp et tilbud på anlegg som vil sørge for at vann­kva­li­teten går inn under grense­ver­diene i Drikke­vanns­for­skriften. Din lokale Rørlegger vil kunne instal­lere anlegget for deg.

For at vann­be­hand­lingen skal fungere opti­malt er det viktig at anlegget blir godt vedli­ke­holdt. BWT eller din lokale Rørlegger vil kunne hjelpe deg med å utføre Service på anlegget.

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country