AQA marin Algicid
AQA marin Algicid

AQA marin Algicid

5 liter

Kontakt oss
Artikkelnummer : 023087
  • FOREBYGGING av ALGER
  • Skumfritt
  • HØYKONSENTRERT (18%), derfor mindre forbruk
  • Lukt- og smaksnøytral i brukskonsentrasjon
  • Fungerer sammen med alle BASSENGPLEIEPRODUKTER
Gå til

Produktdetaljer

Høykvalitetsprodukt til forebygging av alger, skumfritt også i høy konsentrasjon. Før første påfylling bør veggene og gulvet i bassenget behandles med Algicid som forebyggende tiltak. Tilsett ca. 50–80 ml Algicid per 10 m³ påfyllingsvann, deretter anbefales ca. 30–50 ml Algicid per 10 m³ bassengvann til etterdosering. Følg anvisningene på etiketten. Oppbevar vannpleieprodukter innelåst og utilgjengelig for barn

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 023087
Beholderstørrelse 5 liter

Sikkerhetsmerknad


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

  

H410 Svært giftig for vannorganismer med langsiktig virkning

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin Algicid

AQA marin Algicid

Vanlige spørsmål

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Skal jeg bruke produktet AQA marin Algicid ved første påfylling?

Ja. Dette produktet er viktig ved den første påfyllingen for å forebygge algevekst.

Bassengvannet er grønt, hva skal jeg gjøre?

Utfør hovedsakelig sjokklorering hvis vannet er grønt. BWT AQA marin Algicid er et forebyggende produkt.

Virker BWT AQA marin Algicid med alle klorprodukter?

Ja, det er det perfekte kombinasjonsproduktet for å forebygge algevekst.

Påvirker pH-verdien effektiviteten til BWT AQA marin Algicid?

Også algicidet virker kun perfekt med perfekt pH-verdi.
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website