BWT AQA therm HES installasjonssett - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HES på fyllingssystem til varmeanlegg  - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA Therm HES ferdig montert - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HES installasjonssett - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HES på fyllingssystem til varmeanlegg  - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA Therm HES ferdig montert - vannbehandling varmeanlegg

BWT AQA therm HES installajsonssett

High-flow installasjonssett til engangsfilterpatroner

Kontakt oss
Artikkelnummer : 125591703
  • INNEBYGD BYPASS funksjon med 4 innstillinger
  • Fastmontert spyleventil til gjennomspyling av filterpatroner
  • Fastmontert VANNMÅLER
  • Enkel utskiftning av filterpatroner
  • Anvendes for å installere AQA therm SRC og HRC
Gå til
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Downloads

BWT AQA therm HES er et installasjonssett som brukes i forbindelse med fylling eller etterfylling av varmesystemer. Dette installasjonssettet består av en vannmåler, bypass-funksjon, spyleventil samt en integrert stengeventil. Det er et kompakt, forhåndsutstyrt system som er klar til installasjon. Det tillater måling og bløtgjøring av påfyllingsvann og påfølgende etterfylling. Utstyrt med elektronisk display, tillater det en justering av hardhet. Dette resulterer i enkel utskiftning av engangspatroner og minimalt varmetap med isolasjonsdekselet. 

Fast spyleventil
Filterpatronene AQA therm HRC og AQA therm SRC installeres ved hjelp av AQA therm HES. Disse produktene oppfyller de strenge kravene til nasjonal veiledning for vannbehandling i lukkede energianlegg og den tyske normen VDI 2035. Ved hjelp av den innebygde vannmåleren kan spyle-, påfyllings- og etterfyllingsmengden avleses når som helst. Spyleventilen brukes til å spyle filterpatronen før den tas i bruk. BWT AQA therm-patronene reduserer saltinnholdet i vannet, noe som minsker innholdet stoffer som genererer kalk eller korrosjon.

Påminnelsesalarm
For å klargjøre oppvarmingsvannet vendes AQA therm HRC-patronet på hodet til AQA therm. En elektrisk vannmåler registrerer vaske- og påfyllingsmengden på skjermen. Det er også mulig å stille en alarm for en påminnelse om bytte av patron. 

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 125591703

BWT AQA therm HES

Tilgangstrykk (maks)  6,0 bar 
Monteringsposisjon Vannrett med patroner påskrudd. Patron bestilles separat 
Driftstemperatur Maks 30°C påfyllingvann. Maks 50°C anleggstemperatur med stengeventil. Maks 40°C omgivelsestemperatur
Dimensjon ⅟₂" 
Tilkobling gjenginnløp ³⁄₄" omkrets
Tilkoblingsgjengeuttak ³⁄₄" utvendig gjenge med flat pakning
Høyde (H) med patron L 452 mm
Høyde (H) med patron S 316 mm
Høyde fra toppen av filteret (h) 54 mm
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron L 550 mm
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron S 400 mm
Bredde inkl. inn- og utgang (L) 266 mm
Lengde fra midten til utgang av HRC - HES (I) 108 mm
Kvs-verdi (gjennomstrømning ved ∆ 1 bar  0,45 m³/t

BWT AQA therm HES teknisk tegning for installasjon - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HES teknisk tegning for installasjon - vannbehandling varmeanlegg

 

Produktdatablad og brosjyrer
BWT AQA therm HES produktdatablad DK PDF, 261 Kb Last ned
PDF, 10 Mb Last ned
Guides og manualer
BWT AQA therm installasjonsguide EN PDF, 640 Kb Last ned
Sertifiseringer
Produktbeskrivelse

BWT AQA therm HES er et installasjonssett som brukes i forbindelse med fylling eller etterfylling av varmesystemer. Dette installasjonssettet består av en vannmåler, bypass-funksjon, spyleventil samt en integrert stengeventil. Det er et kompakt, forhåndsutstyrt system som er klar til installasjon. Det tillater måling og bløtgjøring av påfyllingsvann og påfølgende etterfylling. Utstyrt med elektronisk display, tillater det en justering av hardhet. Dette resulterer i enkel utskiftning av engangspatroner og minimalt varmetap med isolasjonsdekselet. 

Fast spyleventil
Filterpatronene AQA therm HRC og AQA therm SRC installeres ved hjelp av AQA therm HES. Disse produktene oppfyller de strenge kravene til nasjonal veiledning for vannbehandling i lukkede energianlegg og den tyske normen VDI 2035. Ved hjelp av den innebygde vannmåleren kan spyle-, påfyllings- og etterfyllingsmengden avleses når som helst. Spyleventilen brukes til å spyle filterpatronen før den tas i bruk. BWT AQA therm-patronene reduserer saltinnholdet i vannet, noe som minsker innholdet stoffer som genererer kalk eller korrosjon.

Påminnelsesalarm
For å klargjøre oppvarmingsvannet vendes AQA therm HRC-patronet på hodet til AQA therm. En elektrisk vannmåler registrerer vaske- og påfyllingsmengden på skjermen. Det er også mulig å stille en alarm for en påminnelse om bytte av patron. 

Teknisk data

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 125591703

BWT AQA therm HES

Tilgangstrykk (maks)  6,0 bar 
Monteringsposisjon Vannrett med patroner påskrudd. Patron bestilles separat 
Driftstemperatur Maks 30°C påfyllingvann. Maks 50°C anleggstemperatur med stengeventil. Maks 40°C omgivelsestemperatur
Dimensjon ⅟₂" 
Tilkobling gjenginnløp ³⁄₄" omkrets
Tilkoblingsgjengeuttak ³⁄₄" utvendig gjenge med flat pakning
Høyde (H) med patron L 452 mm
Høyde (H) med patron S 316 mm
Høyde fra toppen av filteret (h) 54 mm
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron L 550 mm
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron S 400 mm
Bredde inkl. inn- og utgang (L) 266 mm
Lengde fra midten til utgang av HRC - HES (I) 108 mm
Kvs-verdi (gjennomstrømning ved ∆ 1 bar  0,45 m³/t

BWT AQA therm HES teknisk tegning for installasjon - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HES teknisk tegning for installasjon - vannbehandling varmeanlegg
Downloads

 

Produktdatablad og brosjyrer
BWT AQA therm HES produktdatablad DK PDF, 261 Kb Last ned
PDF, 10 Mb Last ned
Guides og manualer
BWT AQA therm installasjonsguide EN PDF, 640 Kb Last ned
Sertifiseringer
BWT AQA therm HES installasjonssett - vannbehandling varmeanlegg

BWT AQA therm HES installajsonssett

Visit your local website

Stay on this website