BWT AQA therm HFB - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HFB skillesystem til varmeanlegg - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HFB - vannbehandling varmeanlegg
BWT AQA therm HFB skillesystem til varmeanlegg - vannbehandling varmeanlegg

BWT AQA therm HFB påfyllingsenhet

Vannpåfyllingsblokk med innebygd tilbakestrømningsbeskyttelse

Kontakt oss
  • Innebygd TILBAKESTRØMNINGSSIKRING
  • Installeres etter AQA therm HES
  • Godkjent i henhold til DIN EN 1717
  • Sørger for effektiv boligoppvarming
  • Garanterer OPTIMAL fleksibilitet
Gå til
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Downloads

BWT AQA therm HFB består av en tilbakestrømningssikring, trykkreduksjon og avstengning av kuleventiler. Den er utformet for å gi en sikker, standardisert tilkobling mellom varmeanlegget og drikkevannsforsyningen. Den integrerte tilbakestrømningssikringen og trykkreduseringen skal brukes for å koble varmeanlegget permanent til drikkevannssystemet, slik at varmeanlegget kan etterfylles når som helst. På denne måten forhindrer det mottrykk, tilbakestrømning og retur av forurenset vann inn i tilførselsledningen eller i eksterne systemer. 

Tilbakestrømningssikringen er delt inn i tre kamre; innløps--, mellom- og utløpstrykkammer. Trykkreduseringen stiller inn trykket på innløpssiden (innløpstrykket) til ønsket trykk på utløpsside (utløpstrykket). 

Sikker installasjon
AQA therm HFB installeres direkte etter BWT AQA therm HES, som består av vannmåler, avstengning av kuleventil og et påfyllingspunkt for vann. I tillegg til et tilkoblingspunkt for valgfrie bløtgjøringspatroner, AQA therm HRC, eller avsaltningspatroner, AQA therm SRC. AQA therm HFB kan kobles permanent til drikkevannsforsyningen med en slange eller rør i samsvar med den europeiske standarden DIN EN 1717.

Tekniske detaljer

BWT AQA therm HFB

Tilkoblingsgjenger (inntak og uttak) ½" utvendig gjenge. ³⁄₄" utvendig gjenge uten beslag 
Monteringsposisjon Horisontal med avløpstilkobling i bunn
Driftstemperatur (maks) 65°C
Trykkmålertilkobling G ⅟₄"
Tilgangstrykk (maks) 10 bar
Mottrykk Justerbar 1,5 - 4 bar (standard: 1,5 bar)
Kvs-verdi 0,4 m³/t
Væskekategori systemseparator BA 4
Totalbredde (inkl. beslag)  217 mm
Avstand til utløp (fra midten) 88 mm
Total høyde 200 mm
Avstand til midtakse 142,5 mm
Minimumsavstand til vegg 80 mm

 

Produktdatablad og brosjyrer
Guides og manualer
BWT AQA therm installasjonsguide EN PDF, 640 Kb Last ned
Sertifiseringer
Produktbeskrivelse

BWT AQA therm HFB består av en tilbakestrømningssikring, trykkreduksjon og avstengning av kuleventiler. Den er utformet for å gi en sikker, standardisert tilkobling mellom varmeanlegget og drikkevannsforsyningen. Den integrerte tilbakestrømningssikringen og trykkreduseringen skal brukes for å koble varmeanlegget permanent til drikkevannssystemet, slik at varmeanlegget kan etterfylles når som helst. På denne måten forhindrer det mottrykk, tilbakestrømning og retur av forurenset vann inn i tilførselsledningen eller i eksterne systemer. 

Tilbakestrømningssikringen er delt inn i tre kamre; innløps--, mellom- og utløpstrykkammer. Trykkreduseringen stiller inn trykket på innløpssiden (innløpstrykket) til ønsket trykk på utløpsside (utløpstrykket). 

Sikker installasjon
AQA therm HFB installeres direkte etter BWT AQA therm HES, som består av vannmåler, avstengning av kuleventil og et påfyllingspunkt for vann. I tillegg til et tilkoblingspunkt for valgfrie bløtgjøringspatroner, AQA therm HRC, eller avsaltningspatroner, AQA therm SRC. AQA therm HFB kan kobles permanent til drikkevannsforsyningen med en slange eller rør i samsvar med den europeiske standarden DIN EN 1717.

Teknisk data

Tekniske detaljer

BWT AQA therm HFB

Tilkoblingsgjenger (inntak og uttak) ½" utvendig gjenge. ³⁄₄" utvendig gjenge uten beslag 
Monteringsposisjon Horisontal med avløpstilkobling i bunn
Driftstemperatur (maks) 65°C
Trykkmålertilkobling G ⅟₄"
Tilgangstrykk (maks) 10 bar
Mottrykk Justerbar 1,5 - 4 bar (standard: 1,5 bar)
Kvs-verdi 0,4 m³/t
Væskekategori systemseparator BA 4
Totalbredde (inkl. beslag)  217 mm
Avstand til utløp (fra midten) 88 mm
Total høyde 200 mm
Avstand til midtakse 142,5 mm
Minimumsavstand til vegg 80 mm

Downloads

 

Produktdatablad og brosjyrer
Guides og manualer
BWT AQA therm installasjonsguide EN PDF, 640 Kb Last ned
Sertifiseringer
BWT AQA therm HFB - vannbehandling varmeanlegg

BWT AQA therm HFB påfyllingsenhet

Visit your local website

Stay on this website