Sedimentering av vann i varmeanlegg Sedimentering av vann i varmeanlegg Sedimentering av vann i varmeanlegg

Sedimentering

Slik unngår du sedimentering i varmeanlegget

Sedimentering er en prosess der urenheter og partikler i vannet synker til bunnen av vannrøret. Luft i vannrørene kan blant annet føre til korrosjon, som igjen kan føre til sedimentering. Denne synkeprosessen oppstår når vannstrømmen er lav og det er partikkelstørrelsen som avgjør synkehastigheten. Desto lavere hastighet, desto høyere sedimentasjonskapasitet. Dersom uren væske fylles på systemer kan det også bidra til sedimentering. Men hvordan kan noe så lite ha så store konsekvenser?

Beskytt varmeanlegget mot bunnfelling
Når sedimenter samler seg, kan det føre til blokkeringer, redusert vannstrøm og økt slitasje på installasjoner. Ditt varmesystem kan begynne å jobbe mindre effektivt, sjansen for dyrt vedlikehold øker, og du kan til og mer merke unormale lyder fra systemet.

Oppdag sedimentering

Å oppdage sedimentering tidlig er nøkkelen til et system med lang levetid. En vannprøve kan avsløre de skjulte utfordringene i systemet ditt slik at du kan oppnå god kvalitet på vannet. 

Grunner til sedimentering

  • Påfyllingsvannet inneholder partikler, smuss og humus
  • Påfyllingsvannet har høyt kalkinnhold
  • Som en konsekvens av korrosjon
  • Lav væskehastighet i varmeanlegget

Visit your local website

Stay on this website