AQA marin Dauerflockkartuschen
AQA marin Dauerflockkartuschen

AQA marin Dauerflock-patroner

8 x 25 g

Kontakt oss
Artikkelnummer : 017763
  • Kontinuerlig frigivelse av FLOKKULERINGSMIDDEL i bassengvannet
  • Binder små, fine smusspartikler
  • Inneholder lantan som FJERNER FOSFAT og KOBBER
  • Det beste for et klarere basseng
  • FOREBYGGING av alger
Gå til

Produktdetaljer

 
Høykvalitetsprodukt til å fjerne og forebygge uklarheter i bassenget. Ved kontinuerlig avgivelse av flokkuleringsmiddel i bassengvannet over flere dager, blir små, ikke-filtrerbare smuss- og svevepartikler bundet og gjort filtrerbare. Lantanet fjerner metall-ioner samt fosfater, og gir slik en glimrende forebygging mot algevekst. Følg anvisningene på etiketten. Oppbevar vannpleieprodukter innelåst og utilgjengelig for barn.

Sikker­hets­merk­nader


Bruk biocidprodukter forsiktig.
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

H290 Kan virke korroderende på metall

H318 Forårsaker alvorlige øyeskadern

Iht. EU-retningslinjer om farlige stoffer

AQA marin Dauerflockkartuschen

AQA marin Dauerflock-patroner

Visit your local website

Stay on this website