Segítség! Felújítunk. 

Egy kötetlen beszélgetéssorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről.

 

Podcast felújítás Felújítás Podcast BWT

Hiszünk benne,

  • hogy a lakás­fel­újítás nem feltét­lenül kell, hogy álmatlan éjsza­kákkal és stressztől haso­gató fejfá­jással tarkí­tott tortúra legyen;
  • hogy zseb­metsző kiadások nélkül is lehet eszté­tikus, barát­ságos és vendég­ma­rasz­taló otthont vará­zsolni még egy elsőre talán remény­te­lennek tűnő ingat­lanból is;
  • és hogy a külön­féle prak­tikák és szemé­lyes sztorik megosz­tá­sával a „segítség, felújí­tunk!” segély­ki­áltás „hurrá, felújí­tunk” szófor­du­lattá alakít­ható!

Egy podcast azoknak,

  • akik épp a költözés, felújítás, épít­kezés szent­há­rom­sá­gának egyi­kébe készülnek bele­vágni;
  • akik előre szeretnék látni a teljes forga­tó­könyvet a sikerhez javaslat
  • illetve olyan szemé­lyeknek, akik a legújabb tech­no­ló­gi­ákat és a környe­zet­tu­da­tos­ságot is figye­lembe véve szeretnék töké­le­te­sí­teni ottho­nukat

1. rész - Otthon­fel­újí­tási támo­gatás a gyakor­latban

A Segítség, felújítunk! podcast első adásában ízelítőt adunk minden felújítást tervező vagy átélő kedves hallgatónknak, hogy miért is lesz érdemes velünk tartani a jövőben. Nem kérdés, hogy nagy falat egy ilyen felújítási projekt levezénylése, célunk, hogy segítséget nyújtsunk és kedvet adjunk mindenkinek: így hát indítsd az adást és legyél te is profi lakásfelújító!

 

lakasfelujitas-megtakaritas-program

Személyre szabott tanács­adás

Örömmel segí­tünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfe­lelő vízke­zelő megol­dást otthona számára.

Lépjen kapcso­latba a BWT - tanács­adókkal.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country