Segítség! Felújítunk. 

Egy kötetlen beszélgetéssorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről.

 

Podcast felújítás Felújítás Podcast BWT

Hiszünk benne,

  • hogy a lakás­fel­újítás nem feltét­lenül kell, hogy álmatlan éjsza­kákkal és stressztől haso­gató fejfá­jással tarkí­tott tortúra legyen;
  • hogy zseb­metsző kiadások nélkül is lehet eszté­tikus, barát­ságos és vendég­ma­rasz­taló otthont vará­zsolni még egy elsőre talán remény­te­lennek tűnő ingat­lanból is;
  • és hogy a külön­féle prak­tikák és szemé­lyes sztorik megosz­tá­sával a „segítség, felújí­tunk!” segély­ki­áltás „hurrá, felújí­tunk” szófor­du­lattá alakít­ható!

Egy podcast azoknak,

  • akik épp a költözés, felújítás, épít­kezés szent­há­rom­sá­gának egyi­kébe készülnek bele­vágni;
  • akik előre szeretnék látni a teljes forga­tó­könyvet a sikerhez javaslat
  • illetve olyan szemé­lyeknek, akik a legújabb tech­no­ló­gi­ákat és a környe­zet­tu­da­tos­ságot is figye­lembe véve szeretnék töké­le­te­sí­teni ottho­nukat

1. adás: Otthonfelújítási program / Bemutatkozik a Segítség, Felújítunk! Podcast

A Segítség, felújítunk! podcast első adásában ízelítőt adunk minden felújítást tervező vagy átélő kedves hallgatónknak, hogy miért is lesz érdemes velünk tartani a jövőben. Nem kérdés, hogy nagy falat egy ilyen felújítási projekt levezénylése, célunk, hogy segítséget nyújtsunk és kedvet adjunk mindenkinek: így hát indítsd az adást és legyél te is profi lakásfelújító!

lakasfelujitas-megtakaritas-program

2. rész - Hogyan találjuk meg a töké­letes ingat­lant?

Mikor érdemes ingatlan szak­értőt bevon­nunk? Milyen költ­sé­gekkel jár, ha így teszünk? Kell-​e egyál­talán? A Nagy Felújító Show második adásában Csorba Dániel otthon­szak­értő bevo­ná­sával mélye­dünk el az ingat­lan­vá­sárlás rejtel­me­iben. 

  • Mi hatá­rozza meg, mi mozgatja ma az ingat­lanok árát a piacon?
  • Mire figyel­jünk a lakás hirde­té­seknél? Milyen esetekben kezdjük el gyana­kodni?
  • Mire figyel­jünk a kiné­zett ingatlan(ok) bejá­rá­sakor? 
 
BWT ház

3. adás: Itt az ideje a felújításnak, de hogy is kezdjünk hozzá?

Ha lakásfelújításban gondolkozunk, akkor sokszor már előre a végeredmény lebeg a szemünk előtt és elfelejtjük, hogy a megfelelő tervezés nélkül a régóta dédelgetett elképzelésünk könnyen rémálomba fordulhat. Miért?! Legyen szó akár a megfelelő szakember megtalálásáról, az anyagválasztás kérdéséről vagy a megvalósíthatóság felméréséről - a hibalehetőségek száma végtelen, de a türelmünk valljuk be, hogy véges.

Mai adásunkban két vendéget is hívtunk, hogy a lehető legjobban körbejárjuk a felújítás tervezési szakaszait területekre bontva: Bíró Péter AqaMester és Tibor Attila generálkivitelező segített nekünk.

 

 

lakásfelújítás

4. adás: Fenntartható otthonok - átfutó trend vagy a jövő megoldása?

Energiahatékonyság tények és tévhitek - 4. adásunk fókuszában. A megtérülés számít, vagy az ideológia? Csak a nehéz szerkezetes házak a jók? Tényleg zöldek a zöld megoldások? Már lehet 2 nap alatt felépülő kész házat rendelni?! Nagy Tamással, a Vízió Építész Műhely vezető tervezőjével és vezetőjével beszélgettünk.

 

lakásfelújítás

Személyre szabott tanács­adás

Örömmel segí­tünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfe­lelő vízke­zelő megol­dást otthona számára.

Lépjen kapcso­latba a BWT - tanács­adókkal.

Visit our international website

Stay on this website