BWT AQAPLANNER partnerprogram tervezőknek

Aquaplanner Aquaplanner

Tervezés - innováció - környezettudatosság
információk első kézből.

BWT AQAPLANNER

Dióhéjban ez jellemzi az épületeket és épületgépészeti megoldásokat tervező szakembereknek létrehozott BWT AQAPLANNER partnerprogramunkat.

 

A BWT célki­tű­zése, hogy a legkor­sze­rűbb beren­de­zé­seket kínál­hassa a külön­böző léte­sít­mé­nyek létre­jöt­tekor. Ez viszont csak akkor lehet­séges, ha aktív kapcso­latban vagyunk a szektor legjobb szak­em­be­re­ivel, ha nyitottak vagyunk a kérdé­sekre, prob­léma felve­té­sekre és ha nem félünk az egyedi prob­lé­mákra inno­vatív vála­szokat adni. Ezért hoztuk létre a part­ner­prog­ra­munkat.
BWT AQAPlanner partnerprogram tervezőknek
BWT AQAPLANNER program

Milyen előnyöket kínál a BWT AQAP­LANNER part­ner­program?

  • szer­ző­déses együtt­mű­kö­dési lehe­tőség
  • rész­vé­teli lehe­tőség a limi­tált rendez­vé­nyeken és termék­tesz­te­lésen
  • havi e-mailes össze­fog­laló szak­értői infor­má­ci­ókkal, segéd­le­tekkel, a szakmai híre­ivel
  • eset­ta­nul­má­nyok megosz­tása 
  • teljes körű támo­gatás a BWT beren­de­zé­sekhez
  • rész­vé­teli lehe­tőség exkluzív gyár­lá­to­ga­táson a BWT európai leány­vál­la­la­ta­inál

"Nem minden víz egyforma."

Mi a közös a gyógyszer- és biotechnológiai iparágban, a szállodákban és a magánháztartásokban? Az, hogy mindegyik területen magas szinten és teljeskörűen foglalkozunk a víz kezelésével. Több évtizednyi munkánk van abban, hogy kutatjuk a víz minőségét és törekszünk az eltérő alkalmazási területek számára egyformán kiváló vizet létrehozni.

A víz kezelése a mi közös felelősségünk

Minden felelős vállalatnak szerepe van abban, hogy csökkentsük a széndioxid-kibocsátást, a nyersanyagok és az energia felhasználását. A BWT válasza erre az innováció.

A korszerű technológiának köszönhetően eltűnhetnek a szállodákból a műanyag palackok, miközben a finom ízű, kristálytiszta vízről nem szükséges lemondani. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már nem csak ott létesülhetnek sörfőző üzemek, ahol megfelelő természetes vízforrások állnak a rendelkezésre, hanem közelebb vihetjük őket a felhasználási, raktározási, elosztó pontokhoz.

A gyógyszergyárak a mai formájukban képtelenek lennének elvégezni a feladatukat, ha nem állna rendelkezésükre ultratiszta víz/WFI, amelynek a legszigorúbb, nemzetközi hatályú szabványoknak kell megfelelnie. A fenntartható energia előállítás a jövőbe mutató út: épp ezért kap komoly hangsúlyt a fejlesztéseink közt a membrántechnológia. A gyógyszergyárak mellett az üzemanyagcella folyamatában is használhatjuk az ultratiszta vizet.

Mi hiszünk abban, hogy a víz mint természeti kincsünk megérdemli ezt a kiemelt figyelmet és a több évtizednyi, elkötelezett kutatást és fejlesztést.

Teljes körű támogatás

A BWT csapatával elköteleztük magunkat a magas szakértelem, az ismeretterjesztés és a széleskörű támogatás mellett. A víz analízisétől kezdődően a tervezési szakaszon át, egészen a kivitelezés végéig, az üzembe helyezésig számíthatnak ránk az ügyfeleink. Az üzemeltetés, karbantartás során is arra törekszünk, hogy megbízhatóan, költséghatékonyan végezzék a feladatukat az általunk készített berendezések.

A BWT csoport kutatási-fejlesztési mérnökei innovatív megoldásokkal rendelkező, higiénikus, biztonságos és egészséges vizet előállító berendezéseket terveznek. A segítségükkel a létesítmények vízkezelése továbbfejleszthető és sokoldalú lehetőséget kínál, valamint a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség is egyszerűbben elérhető.

Célunk megvalósításához elengedhetetlen a megbízható, stabil partnerkapcsolat a tervezést végző szakemberekkel. Számunkra nagyon fontos, hogy partnereinkkel közösen hirdessük a BWT képviselte innovációt. Ehhez széleskörű támogatást biztosítunk: jelent­kezzen AQAPLANNER partnerprog­ra­munkba!

Az Ön adatai:
Milyen típsú vízkezelő berendezéseket tervezett már?

Milyen épületekkel kapcsolatos tervezési munkái vannak?
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *
A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen vízkezelő berendezésekkel és megoldásokkal illetve az AQAPLANNER programmal kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website