Biztonságos ivóvizet Afrika falvaiba!

Adományozz vizet pár kattintással!

Neked semmibe nem kerül, de valakinek több hónapra elegendő vizet biztosíthatsz!
További részletek
BWT CSR program afrikában BWT CSR program Afrikában

BWT víz az én igényeimre szabva

A víz, amely illik az életstílusomhoz

Változtassa vezetékes vizét egyedülálló, életstílusának megfelelő vízzé. A kiváló minőségű vízszűrők ideális társak a jó közérzethez!
irány a BWT webshop-ra
BWT víztisztító BWT víztisztító

Vízszűrő betét a BWT-​től

Tech­no­ló­gi­áink

Válassza ki az élet­stí­lu­sának megfe­lelő vizet

Változ­tassa veze­tékes vizét egye­dül­álló, élet­stí­lu­sához illesz­kedő vízzé. A kiváló minő­ségű vízszűrők ideális társak a jó közér­zethez! A BWT vízszűrő kancsó­ival teljesen egysze­rűen egyedi (v)ízél­ménnyé vará­zsol­hatja veze­tékes vizét. Nincs szükség a nehéz palackok cipelésére, elég a megfelelő vízszűrő betétek cseréjéről gondoskodni. Így kevésbé szennyezi a környezetet, mint az üres egyszer használatos műanyag palackok töltése, szállítása, hulladékká válása során.

Támogassa intelligens módon saját személyes magnéziumháztartását

A saját szemé­lyes BWT vizem

BWT vízszűrő betét
BWT vízszűrő betét

Ön melyik típusba tartozik?

Legyen akár hegymászó vagy a futópad királynője, nagy kávés vagy teakedvelő, munkamániás vagy egyensúlyra törekvő ember: a BWT az Ön igényeihez igazította a megfelelő vizet. A BWT vízszűrő kancsóival új szintre emelheti vezetékes vizét. Az összes BWT vízszűrő betét illeszkedik az összes BWT kancsóba*, így bátran kísérletezhet a különböző típusokkal. Élvezze saját vezetékes csapvizét mostantól új dimenzióban: különösen lágyan, szűrten és jobb ízűen.

Élvezze saját veze­tékes vizét mostantól új dimen­zi­óban: külö­nösen lágyan, szűrten és jobb ízűen.

*amelyek ovális, Longlife szűrőbetét kialakítással rendelkeznek

Filtertechnologie
Filtertechnologie

Magnesium Mineralized Water

 • Értékes ásványi anyagot (magné­zium) juttat az Ön veze­tékes vizébe.
 • A magné­zium hozzá­já­rulhat a kellemes ízvi­lághoz.
 • A BWT ezt a vizet java­solja az ízletes kávék és teák készí­té­séhez.
 • Szaba­dal­maz­ta­tott BWT-​magnézium-technológia.
Tudj meg többet
BWT szűrőbetét BWT szűrőbetét

Magnesium Mineralized szűrt víz + CINK

 • Az egészsége szempontjából fontos ásványi anyagot és nyomelemet, magnéziumot és cinket, juttat az Ön vezetékes vizébe.
 • A magné­zium és a cink hozzá­já­rulhat a test immun­rend­sze­rének a támo­ga­tá­sához, vala­mint jó hatással lehet a bőrre és a hajra.
 • A BWT ezt a vizet java­solja az ízletes kávék és teák készí­té­séhez.
 • Szaba­dal­maz­ta­tott szűrés – az aktív élet­stí­lushoz alakítva.
Tudj meg többet
BWT vízszűrő betét BWT vízszűrő betét

Balanced Alkalized Water

 • A speciális szűrési technológiának köszönhetően a szokásos vezetékes vízből lúgos víz lesz.
 • A víz magasabb pH-értéke hozzájárulhat a szervezete sav-bázis háztartásához, elősegítve így a jó közérzetét.
 • A tudatos táplálkozásra összpontosító életstílusnak megfelelően optimalizálva.
Tudj meg többet
vízszűrő betét cseréje vízszűrő betét cseréje

Adományozz vizet pár kattintással!

A BWT, az AQUA Pearls projekt kere­tében, Gambia falva­iban olyan fenn­tart­ható vízrend­szerek kiala­kí­tását kezdte meg, amelyek tiszta ivóvizet biztosít a helyi lakosok számára.

A BWT globális kezde­mé­nye­zést mi loká­lisan is szeret­nénk még pluszban támo­gatni úgy, hogy úgyne­ve­zett vízkre­ditet adomá­nyo­zunk, hogy minél több rászo­ruló ingye­nesen juthasson tiszta és bizton­ságos ivóvízhez. 

Hogyan tudsz te is hozzá­já­rulni?

Ha van bármilyen BWT eszköze, akkor töltse le a BWT ingyenes BEST WATER HOME applikációját, regisztrálja be a BWT készülékét és máris 350 Ft-tal hozzájárult ahhoz, hogy minél több afrikai ember juthasson biztonságos ivóvízhez

5 db termék regiszt­rá­ci­óval 1 ember 1 éves vízfel­hasz­ná­lá­sának a költ­ségét fedezi!

További infó

Hogy működik a vízszűrő?

A BWT Magnesium Mineralized Water vízszűrő betét többlépcsős szűrési eljárása mérföldkövet jelent a szűrők fejlődésének történetében: finom szövetszűrő csökkenti a nagyobb, lebegő szennyeződéseket. A szabadalmaztatott BWT ioncserélő pedig felfogja a vízkövet okozó anyagokat, valamint nehézfémeket, mint az ólom és a réz nagy részét, és magnézium- és hidrogén ionokra cseréli ki azokat.

Ez a forradalmian új technológia hatékonyan védi a háztartási készülékeket a mészkő lerakódásoktól.

Továbbá nagymértékben csökkenti az íz- és illatrontó anyagokat (pl. klór). A vízszűrő betét optimális vízkő elleni védelmet kínál, a magnézium szűrt vízbe juttatása pedig kiváló (v)ízélményt biztosít, miközben hozzájárulhat a tea és kávé optimális ízvilágához.

Technologie de filtration
Technologie de filtration

Vízadagoló automatákhoz való AQA drink vízszűrő betétek

Új szintre emeli az Ön veze­tékes vizét

A BWT AQA drink soro­za­tának szűrői ízletes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vízzé alakítják át a veze­tékes vizet. Ezen­kívül a víznek alacso­nyabb lesz a vízkő­tar­talma. BWT AQA drink Pro 20 vízada­goló auto­mata kombi­nált hasz­ná­la­tával a vizes palackok cipe­lése már a múlté.

Egyedülálló magnézium-technológia

A BWT kifej­lesz­tett egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a csap­vizet Magne­sium Mine­ra­li­zered vízzé alakítja át. Szerin­tünk a legjobb, ami a csap­vízzel történhet. A szaba­dal­maz­ta­tott BWT magnézium-​technológia értékes magné­zi­umot juttat a szűrt vízbe, és egye­dül­álló módon véd a vízkőtől, mivel az élet­tani szem­pontból fontos kalcium és magné­zium tartalmát megőrzi a víznek. Öt szűrési lépésben csök­kenti az íz- és illat­rontó anya­gokat, mint pld. a klórt, vala­mint a nehéz­fé­meket és szerves szennye­ző­dések mennyi­ségét, emel­lett értékes magné­zi­umot (ion-formá­jában) juttat a szűrt vízbe. Mennyiség függ a nyersvíz keménységétől. 
Die einzigartige Magnesiumtechnologie
AQA drink pro 20
AQA drink pro 20

Az ötszörös vízszűrés - Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Care vízszűrő esetén

 1. Lebegő anyag előszűrés,
 2. Aktív­szenes előszűrés az ioncse­rélő védelme érde­kében
 3. Magas telje­sít­ményű ioncse­rélő a haté­kony vízkő elleni véde­le­mért. Az értékes ásványi anyag (magné­zium) hozzá­adás. Csök­kenti a nehéz­fémek, így a réz, az ólom és a nikkel mennyi­ségét.
 4. Az aktív­szenes szűrés csök­kenti a zavaró szagokat és ízeket ízt okozó anyagok, pl. a klór mennyi­ségét
 5. Az ultra­szűrős tech­no­lógia eltá­vo­lítja a bakté­ri­umok 99,9999%-át, és csök­kenti a legki­sebb részecskék, pl. a mikro­mű­anyagok mennyi­ségét

A vízadagoló automatákhoz való AQA drink vízszűrő betétek

Termékáttekintés

Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water Protect Magnesium Mineralized Water Protect Care Filtered Water Care
Magnesium Mineralizered szűrt víz Pipa Pipa Pipa
Klórcsökkentés Pipa Pipa Pipa Pipa
Vízkő elleni védelem Pipa Pipa
Ultra szűrés – kiszűri a baktériumokat és a mikroműanyagokat

Pipa Pipa
Kapacitás [l] 1 330 – 5 000
@ 12 °dH
600 – 2 100
@ 12 °dH
1 710 – 2 500
@ 12 °dH
1 600 – 2 250
@ 12 °dH
8.000
Kapacitás a következő esetén: hidegen történő alkalmazás forrón és hidegen történő alkalmazás hidegen történő alkalmazás forrón és hidegen történő alkalmazás 1.600 - 2.250

AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect Care

Az AQA drink Pro 20 vízadagoló automatával kombinálva a Magnesium Mineralized Water Protect Care víztisztító biztosítja a higiéniai szempontból biztonságos és prémium BWT szűrt vizet.

A vízszűrő beépített ultraszűrő membránnal van ellátva. A membrán visszatartja a baktériumok 99,9999%-át és csökkenti a vízben esetlegesen előforduló mikro-műanyagokat, gondoskodva ezáltal a higiéniai biztonságról. Ezenkívül a szűrő megbízhatóan véd a vízkőtől, és prémium ízélmény érdekében magnéziumot juttat a szűrt vízbe.
Tudj meg többet
MPC Main 1
Megjegyzés: A kezelendő nyersvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait. Az íz- és szagrontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehézfémek és szerves anyagok eltávolításának mértéke függ a kezelendő vízben előforduló koncentrációtól.

Gyakori kérdések a BWT vízszűrő betétekről

Hány liter vizet lehet egy vízszűrő betéttel megszűrni?

A vízszűrő betét használati ideje az alkalmazási helytől függően változó lehet, mivel a víz nem mindenhol egyforma. A vízszűrő betét kapacitása a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál hamarabb merül ki a szűrőbetét.

A szűrő által kiszűrt megadott anyagok (pl. az ólom és a réz) nincsenek jelen minden ivóvízben. A szűrőbetétek megfelelnek a DIN 10521 szabvány vízszűrő kancsókkal szembeni mikrobiológiai előírásainak. Ugyanígy teljesülnek a DIN 10521 klór-, ólom- és rézvisszatartásra vonatkozó követelményei is.

Hol vásárolhatok szűrőbetéteket?

Szűrőbetéteket vásárolhat a kiskereskedelemben, vagy egyszerűen és kényelmesen rendelhet online áruházunkból - www.bwtviz.hu/shop

Hogyan működik az „Easy-Control“ elektronikus cserekijelző?

A modell

Az „Easy-Control“ számlálja a töltések számát, illetve a használati időt, és a kijelző villogásával figyelmeztet a szűrőbetét cseréjére. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy az „Easy-Control” a töltések számát jelzi, és nem azt, hogy hány liter vizet szűrt meg a készülék (mivel a tölcsér térfogata változik a BWT vízszűrő kancsó típusaival). A szűrőbetétet mindazonáltal legkésőbb négy hetente cserélni kell akkor is, ha az még nem érte el a kapacitáshatárát, azaz a töltések maximális számát. Az „Easy-Control” kijelző villogása hívja fel az Ön figyelmét erre.

 

B modell

Az „Easy-Control“ számolja a használati időt (28 nap), és a kijelző villogásával figyelmezteti Önt arra, hogy ki kell cserélnie a szűrőbetétet. Üzembe helyezés A vízszűrő kancsó első üzembe helyezése után villog a cserekijelző. Három másodpercig tartsa nyomva a nyomógombot. A kijelző ekkor automatikusan „100%“-ra vált, és az „Easy-Control“ használatra kész. Számlálófunkció Az első hét napi használat után a kijelző első sávja kialszik – ez azt jelenti, hogy a használati idő 75%-a még hátravan. Az első 14 nap után kialszik a második sáv – Ön a teljesítmény felét már elhasználta. Amikor 21 nap után kialszik a harmadik sáv, még 25% teljesítmény van hátra. Szűrőbetétcsere: 28 nap után Ön elérte a maximális használati időt. A kijelző villogni kezd. Ekkor ki kell cserélni a szűrőbetétet. Az új szűrőbetét behelyezése után kérjük, hogy nyomja be 3 másodpercre a nyomógombot. A számláló automatikusan 100%-ra áll.

 

C modell

Manuális cserekijelző esetén a következő szűrőbetétcsere dátumát kézzel lehet beállítani. A szűrőbetét cseréjét legkésőbb négy hét után el kell végezni. A manuális cserekijelző két forgatható gyűrűből áll. A felső gyűrű a napot, az alsó pedig a hónapot mutatja. A szűrőbetét cseréjének dátumát a gyűrűk elforgatásával lehet úgy beállítani, hogy a csere hónapja és napja felfelé mutasson.

Mi az a magnézium?

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg (a Német Táplálkozástudományi Társaság szerint), bizonyos helyzetekben azonban, pl. stressz esetén még magasabb is lehet. A magnézium nemcsak támogatja testi és szellemi teljesítőképességünket és nélkülözhetetlen izmaink működéséhez, hanem fontos ízhordozó is. A Magnesium Mineralizered szűrt vízzel Ön is támogathatja magnézium-háztartását.

Mit tartsak be az első használat és a szűrőbetétcsere során?

Az első használat előtt vagy a kimerült BWT vízszűrő betét cseréje után a vízszűrő kancsót, a tölcsért és a vízszűrő kancsó fedelét mosogatószerrel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan le kell öblíteni. Ne használjon ehhez súroló hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a BWT vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható. A fedelet nem szabad mosogatógépben tisztítani.

A lehető legjobb szűrőteljesítmény elérése érdekében az új vízszűrő betétet ajánlott 5 percig csapvízbe helyezni, és utána ezt a vizet kiönteni.

Ezután az új vízszűrő betétre enyhe nyomást gyakorolva helyezze azt a vízszűrő kancsó tölcsérébe.

Ha a vízszűrő kancsó fedelén ki van a lakítva az „Easy-Fill“ töltőrendszer, akkor a fedelet a töltéskor nem kell levenni. Az „Easy-Fill" rendszer automatikusan kinyílik, ha a vízsugár a nyílást éri, és a töltés után automatikusan becsukódik.

Az első szűrt vízmennyiséget öntse ki, majd töltse fel újból a BWT vízszűrő kancsót. Kezdetben finom fekete részecskék jelenhetnek meg a vízben. Ez teljesen ártalmatlan aktív szén, amely a szűrőből oldódik ki. Ilyen esetben töltse újra és öntse ki a vizet mindaddig, amíg az tiszta és részecskéktől mentes nem lesz.

A BWT vízszűrő kancsó csak ekkor lesz használatra kész.

Mennyi ideig lehet a vízszűrő betéteket használni?

Az optimális szűrőhatás és a higiéniai biztonság érdekében a vízszűrő betéteket 4 hetente cserélni kell.

Azonban ha az Easy-Control (A modell) a kijelzőn 100 töltést jelez a 4 hét letelte előtt, akkor a vízszűrő betétet már a 4 hét letelte előtt ki kell cserélni. Ezt a vízszűrő betét jelének villogása mutatja a kijelzőn.

Mire kell ügyelnem a vízszűrő kancsómnál?

 • Ne tegye ki a kancsót vagy a vízszűrő betétet közvetlen napsugárzásnak.
 • Naponta ne szűrjön meg nyolc-tíz liter víznél többet.
 • Csak olyan hideg vezetékes vízzel használjon, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasztott törvényi követelményeknek. A BWT vízszűrő kancsói nem alkalmasak arra, hogy a kétes eredetű vizet ivóvízzé alakítsák át.
 • Legyengült immunrendszerű emberek részére a megszűrt vizet fogyasztás előtt ajánlatos fel is forralni.
 • A szűrő alkatrészeinek tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
 • Ha a vízszűrő kancsót hosszabb ideig nem használja, akkor azt javasoljuk Önnek, hogy az egész rendszert a vízszűrő betéttel együtt hűtőszekrényben tárolja.
 • 24 órát meghaladó használati szünet – például egy hétvége – után ajánlatos az első feltöltést kiönteni, és a vízszűrő kancsót újra feltölteni.
 • Ha a vízszűrő kancsóját több, mint két hétig nem használja, akkor utána a vízszűrő betétet ki kell cserélni.

Hogyan működik a BWT vízszűrő betét?

A BWT vízszűrő kancsó az ivóvizet négy fokozatban szűri meg:

1. fokozat: Az eszköz kiszűri a lebegő szennyeződéseket a vízből.

2. fokozat: Attól függően, hogy Ön melyik vízszűrőbetét-technológiát választotta, a víz kezelése a következők szerint folytatódik:

 • Soft Filtered Water: a készülék csökkenti a keménységet okozokó anyagokat,- és nehézfémtartalmat.
 • Soft Filtered Water Extra: a készülék erőteljesen csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat.
 • Magnesium Mineralized Water: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, valamint a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli.
 • Magnesium Mineralized Water + CINK: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli, valamint cinket ad a vízhez.
 • Balanced Alkalized Water: a készülék csökkenti a nehézfémtartalmat, és >8,5 értékre növeli a víz pH-értékét.

3. fokozat: A készülék csökkenti szag és íz rontó anyagokat a vízben, például a klórt és meghatározott szerves szennyeződéseket.

4. fokozat:Finomszűrés történik.

Hogyan járul hozzá a BWT vízszűrő kancsó a vízkő elleni védelemhez az otthonomban?

A BWT világszerte egyedülálló szabadalma, amelyet a BWT vízszűrő kancsóban alkalmazunk, többek között gondoskodik a vízkő elleni hatékony védelemről is. Ez történik, ha például Ön a szűrt vizet forróvizes készülékekben, például kávéfőzőben vagy vízforralóban használja fel. Ez annak ellenére hasznos, hogy a vízszűrő kancsó nem a szó hagyományos értelmében lágyítja a vizet, hanem karbonátmentesíti. Ennek során a készülék lecseréli a karbonkeménységhez (változó keménységhez) kötött összesített vízkeménysége hidrogénre, és egyidejűleg csökkenti a víz pH-értékét. A hagyományos vízlágyításnál az összesített vízkeménység (változó és állandó) cseréje történne meg. A hatás azonban ugyanaz: A víz lággyá válik, a készülékek mentesülnek a kellemetlen vízkőlerakódásoktól.

Hol és mennyi ideig lehet a vizet a legjobban tárolni?

Az a legjobb, ha a vizet a hűtőszekrényben tárolja. Modelleink ideálisan illeszkednek a legtöbb piacon kapható hűtőszekrénybe. A megszűrt vizet nem ajánlatos 24 óránál hosszabb ideig tárolni. Ha a víz 24 óránál hosszabb ideig állt a kancsóban, akkor öntse ki, és szűrjön friss vizet.
Jug
Jug
Több betöl­tése

BWT-minőség

Személyre szabott tanács­adás

Örömmel segí­tünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfe­lelő vízke­zelő megol­dást otthona számára.

Lépjen kapcso­latba a BWT - tanács­adókkal.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country