BWT víz az én igényeimre szabva

A víz, amely illik az életstílusomhoz

Változtassa vezetékes vizét egyedülálló, életstílusának megfelelő vízzé. A kiváló minőségű vízszűrők ideális társak a jó közérzethez!
irány a BWT webshop-ra
BWT víztisztító BWT víztisztító

Vízszűrő betét a BWT-​től

Tech­no­ló­gi­áink

Válassza ki az élet­stí­lu­sának megfe­lelő vizet

Változ­tassa veze­tékes vizét egye­dül­álló, élet­stí­lu­sához illesz­kedő vízzé. A kiváló minő­ségű vízszűrők ideális társak a jó közér­zethez! A BWT vízszűrő kancsó­ival teljesen egysze­rűen egyedi (v)ízél­ménnyé vará­zsol­hatja veze­tékes vizét. Nincs szükség a nehéz palackok cipelésére, elég a megfelelő vízszűrő betétek cseréjéről gondoskodni. Így kevésbé szennyezi a környezetet, mint az üres egyszer használatos műanyag palackok töltése, szállítása, hulladékká válása során.

A vízszűrő betét előnyei:

Támo­gassa okosan magnézium-​háztartását

A saját szemé­lyes BWT vizem

BWT vízszűrő betét
BWT vízszűrő betét

Ön melyik típusba tartozik?

Legyen akár hegy­mászó vagy a futópad király­nője, nagy kávés vagy teaked­velő, munka­má­niás vagy egyen­súlyra törekvő ember: a BWT az Ön igénye­ihez igazí­totta a megfe­lelő vizet. A BWT vízszűrő kancsó­ival új szintre emel­heti veze­tékes vizét. Az összes BWT vízszűrő betét illesz­kedik az összes BWT kancsóba*, így bátran kísér­le­tezhet a külön­böző típu­sokkal. Élvezze saját veze­tékes csap­vizét mostantól új dimen­zi­óban: külö­nösen lágyan, szűrten és kellemes ízvilágban.

*ovális, Longlife szűrőbetét kialakítással rendelkeznek

Filtertechnologie
Filtertechnologie

Magnesium Mineralized Water

 • Értékes ásványi anyagot (magné­zium) juttat az Ön veze­tékes vizébe.
 • A magné­zium hozzá­já­rulhat a kellemes ízvi­lághoz.
 • A BWT ezt a vizet java­solja az ízletes kávék és teák készí­té­séhez.
 • Szaba­dal­maz­ta­tott BWT-​magnézium-technológia.
BWT szűrőbetét BWT szűrőbetét

Magnesium Mineralized szűrt víz + CINK

 • Az egészsége szempontjából fontos ásványi anyagot és nyomelemet, magnéziumot és cinket, juttat az Ön vezetékes vizébe.
 • A magné­zium és a cink hozzá­já­rulhat a test immun­rend­sze­rének a támo­ga­tá­sához, vala­mint jó hatással lehet a bőrre és a hajra.
 • A BWT ezt a vizet java­solja az ízletes kávék és teák készí­té­séhez.
 • Szaba­dal­maz­ta­tott szűrés – az aktív élet­stí­lushoz alakítva.
BWT vízszűrő betét BWT vízszűrő betét

Balanced Alkalized Water

 • A speciális szűrési technológiának köszönhetően a szokásos vezetékes vízből lúgos víz lesz.
 • A víz magasabb pH-értéke hozzájárulhat a szervezete sav-bázis háztartásához, elősegítve így a jó közérzetét.
 • A tudatos táplálkozásra összpontosító életstílusnak megfelelően optimalizálva.
vízszűrő betét cseréje vízszűrő betét cseréje

Hogy működik a vízszűrő kancsó?

A BWT Magnesium Mineralized Water vízszűrő betét többlépcsős szűrési eljárása mérföldkövet jelent a szűrők fejlődésének történetében: finom szövetszűrő csökkenti a nagyobb, lebegő szennyeződéseket. A szabadalmaztatott BWT ioncserélő pedig felfogja a vízkövet okozó anyagokat, valamint a nehézfémeket, például az ólom és a réz nagy részét, és magnézium- és hidrogén ionokra cseréli ki azokat.

Ez a forra­dal­mian új tech­no­lógia haté­ko­nyan védi a háztar­tási készü­lé­keket a vízkő-lera­kó­dá­soktól.

A vízszűrő kancsó működésének titka tehát a speciális BWT vízszűrő betét. Mint minden szűrőkancsó esetében, itt is kiemelten fontos, hogy megfelelő időközönként - 4 hetente - gondoskodjunk a betét cseréjéről. Így elkerülhetjük a vízszűrő kancsó veszélyeit, higiénikus és hatékony marad a víztisztító eszközünk. A sok műanyagpalack helyét egy esztétikus és rengetegszer újra felhasználható vízszűrő kancsó veszi át, amely hosszú éveken keresztül szolgálhat. Az ásványvíz cipelése helyett innentől csak a víztisztító betétek megvásárlására kell figyelmet fordítani.

Technologie de filtration
Technologie de filtration

Vízadagoló automatákhoz való AQA drink vízszűrő betétek

Új szintre emeli az Ön veze­tékes vizét

A BWT AQA drink soro­za­tának szűrői ízletes Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vízzé alakítják át a veze­tékes vizet. Ezen­kívül a víznek alacso­nyabb lesz a vízkő­tar­talma. BWT AQA drink Pro 20 vízada­goló auto­mata kombi­nált hasz­ná­la­tával a vizes palackok cipe­lése már a múlté.

Egyedülálló magnézium-technológia

A BWT kifej­lesz­tett egy egye­dül­álló szűrő­el­já­rást, amely a csap­vizet Magne­sium Mine­ra­li­zered vízzé alakítja át. Szerin­tünk a legjobb, ami a csap­vízzel történhet. A szaba­dal­maz­ta­tott BWT magnézium-​technológia értékes magné­zi­umot juttat a szűrt vízbe, és egye­dül­álló módon véd a vízkőtől, mivel az élet­tani szem­pontból fontos kalcium és magné­zium tartalmát megőrzi a víznek. Öt szűrési lépésben csök­kenti az íz- és illat­rontó anya­gokat, mint pld. a klórt, vala­mint a nehéz­fé­meket és szerves szennye­ző­dések mennyi­ségét, emel­lett értékes magné­zi­umot (ion-formá­jában) juttat a szűrt vízbe. Mennyiség függ a nyersvíz keménységétől. 
Die einzigartige Magnesiumtechnologie
AQA drink pro 20
AQA drink pro 20

Az ötszörös vízszűrés - Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Care vízszűrő esetén

 1. Lebegő anyag előszűrés,
 2. Aktív­szenes előszűrés az ioncse­rélő védelme érde­kében
 3. Magas telje­sít­ményű ioncse­rélő a haté­kony vízkő elleni véde­le­mért. Az értékes ásványi anyag (magné­zium) hozzá­adás. Csök­kenti a nehéz­fémek, így a réz, az ólom és a nikkel mennyi­ségét.
 4. Az aktív­szenes szűrés csök­kenti a zavaró szagokat és ízeket ízt okozó anyagok, pl. a klór mennyi­ségét
 5. Az ultra­szűrős tech­no­lógia eltá­vo­lítja a bakté­ri­umok 99,9999%-át, és csök­kenti a legki­sebb részecskék, pl. a mikro­mű­anyagok mennyi­ségét

A vízadagoló automatákhoz való AQA drink vízszűrő betétek

Termékáttekintés

Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water Protect Magnesium Mineralized Water Protect Care Filtered Water Care
Magnesium Mineralizered szűrt víz Pipa Pipa Pipa
Klórcsökkentés Pipa Pipa Pipa Pipa
Vízkő elleni védelem Pipa Pipa
Ultra szűrés – kiszűri a baktériumokat és a mikroműanyagokat

Pipa Pipa
Kapacitás [l] 1 330 – 5 000
@ 12 °dH
600 – 2 100
@ 12 °dH
1 710 – 2 500
@ 12 °dH
1 600 – 2 250
@ 12 °dH
8.000
Kapacitás a következő esetén: hidegen történő alkalmazás forrón és hidegen történő alkalmazás hidegen történő alkalmazás forrón és hidegen történő alkalmazás 1.600 - 2.250

AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect Care

Az AQA drink Pro 20 vízadagoló automatával kombinálva a Magnesium Mineralized Water Protect Care víztisztító biztosítja a higiéniai szempontból biztonságos és prémium BWT szűrt vizet.

A vízszűrő beépített ultraszűrő membránnal van ellátva. A membrán visszatartja a baktériumok 99,9999%-át és csökkenti a vízben esetlegesen előforduló mikro-műanyagokat, gondoskodva ezáltal a higiéniai biztonságról. Ezenkívül a szűrő megbízhatóan véd a vízkőtől, és prémium ízélmény érdekében magnéziumot juttat a szűrt vízbe.
MPC Main 1
Megjegyzés: A kezelendő nyersvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait. Az íz- és szagrontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehézfémek és szerves anyagok eltávolításának mértéke függ a kezelendő vízben előforduló koncentrációtól.

Gyakori kérdések a BWT vízszűrő betétekről

Hány liter vizet lehet egy vízszűrő betéttel megszűrni?

A vízszűrő betét használati ideje az alkalmazási helytől függően változó lehet, mivel a víz nem mindenhol egyforma. A vízszűrő betét kapacitása a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál hamarabb merül ki a szűrőbetét.

A szűrő által kiszűrt megadott anyagok (pl. az ólom és a réz) nincsenek jelen minden ivóvízben. A szűrőbetétek megfelelnek a DIN 10521 szabvány vízszűrő kancsókkal szembeni mikrobiológiai előírásainak. Ugyanígy teljesülnek a DIN 10521 klór-, ólom- és rézvisszatartásra vonatkozó követelményei is.

Hol vásárolhatok szűrőbetéteket?

Szűrőbetéteket vásárolhat a kiskereskedelemben, vagy egyszerűen és kényelmesen rendelhet online áruházunkból - www.bwtviz.hu/shop

Hogyan működik az „Easy-Control“ elektronikus cserekijelző?

A modell

Az „Easy-Control“ számlálja a töltések számát, illetve a használati időt, és a kijelző villogásával figyelmeztet a szűrőbetét cseréjére. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy az „Easy-Control” a töltések számát jelzi, és nem azt, hogy hány liter vizet szűrt meg a készülék (mivel a tölcsér térfogata változik a BWT vízszűrő kancsó típusaival). A szűrőbetétet mindazonáltal legkésőbb négy hetente cserélni kell akkor is, ha az még nem érte el a kapacitáshatárát, azaz a töltések maximális számát. Az „Easy-Control” kijelző villogása hívja fel az Ön figyelmét erre.

 

B modell

Az „Easy-Control“ számolja a használati időt (28 nap), és a kijelző villogásával figyelmezteti Önt arra, hogy ki kell cserélnie a szűrőbetétet. Üzembe helyezés A vízszűrő kancsó első üzembe helyezése után villog a cserekijelző. Három másodpercig tartsa nyomva a nyomógombot. A kijelző ekkor automatikusan „100%“-ra vált, és az „Easy-Control“ használatra kész. Számlálófunkció Az első hét napi használat után a kijelző első sávja kialszik – ez azt jelenti, hogy a használati idő 75%-a még hátravan. Az első 14 nap után kialszik a második sáv – Ön a teljesítmény felét már elhasználta. Amikor 21 nap után kialszik a harmadik sáv, még 25% teljesítmény van hátra. Szűrőbetétcsere: 28 nap után Ön elérte a maximális használati időt. A kijelző villogni kezd. Ekkor ki kell cserélni a szűrőbetétet. Az új szűrőbetét behelyezése után kérjük, hogy nyomja be 3 másodpercre a nyomógombot. A számláló automatikusan 100%-ra áll.

 

C modell

Manuális cserekijelző esetén a következő szűrőbetétcsere dátumát kézzel lehet beállítani. A szűrőbetét cseréjét legkésőbb négy hét után el kell végezni. A manuális cserekijelző két forgatható gyűrűből áll. A felső gyűrű a napot, az alsó pedig a hónapot mutatja. A szűrőbetét cseréjének dátumát a gyűrűk elforgatásával lehet úgy beállítani, hogy a csere hónapja és napja felfelé mutasson.

Mi az a magnézium?

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg (a Német Táplálkozástudományi Társaság szerint), bizonyos helyzetekben azonban, pl. stressz esetén még magasabb is lehet. A magnézium nemcsak támogatja testi és szellemi teljesítőképességünket és nélkülözhetetlen izmaink működéséhez, hanem fontos ízhordozó is. A Magnesium Mineralizered szűrt vízzel Ön is támogathatja magnézium-háztartását.

Mit tartsak be az első használat és a szűrőbetétcsere során?

Az első használat előtt vagy a kimerült BWT vízszűrő betét cseréje után a vízszűrő kancsót, a tölcsért és a vízszűrő kancsó fedelét mosogatószerrel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan le kell öblíteni. Ne használjon ehhez súroló hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a BWT vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható. A fedelet nem szabad mosogatógépben tisztítani.

A lehető legjobb szűrőteljesítmény elérése érdekében az új vízszűrő betétet ajánlott 5 percig csapvízbe helyezni, és utána ezt a vizet kiönteni.

Ezután az új vízszűrő betétre enyhe nyomást gyakorolva helyezze azt a vízszűrő kancsó tölcsérébe.

Ha a vízszűrő kancsó fedelén ki van a lakítva az „Easy-Fill“ töltőrendszer, akkor a fedelet a töltéskor nem kell levenni. Az „Easy-Fill" rendszer automatikusan kinyílik, ha a vízsugár a nyílást éri, és a töltés után automatikusan becsukódik.

Az első szűrt vízmennyiséget öntse ki, majd töltse fel újból a BWT vízszűrő kancsót. Kezdetben finom fekete részecskék jelenhetnek meg a vízben. Ez teljesen ártalmatlan aktív szén, amely a szűrőből oldódik ki. Ilyen esetben töltse újra és öntse ki a vizet mindaddig, amíg az tiszta és részecskéktől mentes nem lesz.

A BWT vízszűrő kancsó csak ekkor lesz használatra kész.

Mennyi ideig lehet a vízszűrő betéteket használni?

Az optimális szűrőhatás és a higiéniai biztonság érdekében a vízszűrő betéteket 4 hetente cserélni kell.

Azonban ha az Easy-Control (A modell) a kijelzőn 100 töltést jelez a 4 hét letelte előtt, akkor a vízszűrő betétet már a 4 hét letelte előtt ki kell cserélni. Ezt a vízszűrő betét jelének villogása mutatja a kijelzőn.

Mire kell ügyelnem a vízszűrő kancsómnál?

 • Ne tegye ki a kancsót vagy a vízszűrő betétet közvetlen napsu­gár­zásnak.
 • Naponta ne szűrjön meg nyolc-tíz liter víznél többet.
 • Csak olyan hideg veze­tékes vízzel hasz­náljon, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasz­tott törvényi köve­tel­mé­nyeknek. A BWT vízszűrő kancsói nem alkal­masak arra, hogy a kétes eredetű vizet ivóvízzé alakítsák át.
 • Legyen­gült immun­rend­szerű emberek részére a megszűrt vizet fogyasztás előtt aján­latos fel is forralni.
 • A szűrő alkat­ré­sze­inek tisz­tí­tá­sához ne hasz­náljon súroló hatású tisz­tí­tó­sze­reket.
 • Ha a vízszűrő kancsót hosszabb ideig nem hasz­nálja, akkor azt java­soljuk Önnek, hogy az egész rend­szert a vízszűrő betéttel együtt hűtő­szek­rényben tárolja.
 • 24 órát megha­ladó hasz­ná­lati szünet – például egy hétvége – után aján­latos az első feltöl­tést kiön­teni, és a vízszűrő kancsót újra feltöl­teni.
 • Ha a vízszűrő kancsóját több, mint két hétig nem hasz­nálja, akkor utána a vízszűrő betétet ki kell cserélni.
 • A BWT Magnesium Mineralized Water szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Hogyan működik a BWT vízszűrő betét?

A BWT vízszűrő kancsó az ivóvizet négy fokozatban szűri meg:

1. fokozat: Az eszköz kiszűri a lebegő szennyeződéseket a vízből.

2. fokozat: Attól függően, hogy Ön melyik vízszűrőbetét-technológiát választotta, a víz kezelése a következők szerint folytatódik:

 • Soft Filtered Water: a készülék csökkenti a keménységet okozokó anyagokat,- és nehézfémtartalmat.
 • Soft Filtered Water Extra: a készülék erőteljesen csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat.
 • Magnesium Mineralized Water: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, valamint a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli.
 • Magnesium Mineralized Water + CINK: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli, valamint cinket ad a vízhez.
 • Balanced Alkalized Water: a készülék csökkenti a nehézfémtartalmat, és >8,5 értékre növeli a víz pH-értékét.

3. fokozat: A készülék csökkenti szag és íz rontó anyagokat a vízben, például a klórt és meghatározott szerves szennyeződéseket.

4. fokozat:Finomszűrés történik.

Hogyan járul hozzá a BWT vízszűrő kancsó a vízkő elleni védelemhez az otthonomban?

A BWT világszerte egyedülálló szabadalma, amelyet a BWT vízszűrő kancsóban alkalmazunk, többek között gondoskodik a vízkő elleni hatékony védelemről is. Ez történik, ha például Ön a szűrt vizet forróvizes készülékekben, például kávéfőzőben vagy vízforralóban használja fel. Ez annak ellenére hasznos, hogy a vízszűrő kancsó nem a szó hagyományos értelmében lágyítja a vizet, hanem karbonátmentesíti. Ennek során a készülék lecseréli a karbonkeménységhez (változó keménységhez) kötött összesített vízkeménysége hidrogénre, és egyidejűleg csökkenti a víz pH-értékét. A hagyományos vízlágyításnál az összesített vízkeménység (változó és állandó) cseréje történne meg. A hatás azonban ugyanaz: A víz lággyá válik, a készülékek mentesülnek a kellemetlen vízkőlerakódásoktól.

Hol és mennyi ideig lehet a vizet a legjobban tárolni?

Az a legjobb, ha a vizet a hűtőszekrényben tárolja. Modelleink ideálisan illeszkednek a legtöbb piacon kapható hűtőszekrénybe. A megszűrt vizet nem ajánlatos 24 óránál hosszabb ideig tárolni. Ha a víz 24 óránál hosszabb ideig állt a kancsóban, akkor öntse ki, és szűrjön friss vizet.
Jug
Jug
Több betöl­tése

BWT-minőség

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website