Vízlelőhelyek egész Magyarországon a BWT támogatásával
 

Egyre több felelős vendéglátóhely csatlakozik a BWT kampányához országszerte, hogy Vízlelőhelyekké váljanak: hozzájuk bármikor betérhet újratölteni a kulacsát friss, szűrt BWT vízzel.
BWT vizlelohely app BWT vízlelohely applikácio

 

Vízlelőhely applikáció
 

Együtt képesek vagyunk a világot jobbá tenni - kortyról kortyra. 
BWT vízlelőhely app kávézó BWT vízlelőhely applikáció

Vízlelőhelyek - Töltse újra a kulacsát!

Az appban láthatja a térképet, felfedezheti a közelében lévő Vízlelőhelyeket. Egy-egy kulacsfeltöltéssel ráadásul pontokat gyűjthet a mobilappban! Azt is nyomon követheti, hány liter vizet ivott meg és az újratöltésekkel hány műanyagpalack nem került felhasználásra. Nagyon büszkék vagyunk erre a kezdeményezésre, így külön örülünk, ha esetleg Ön is megosztja a lehetőséget az ismerőseivel.

BWT és környe­zet­tu­da­tosság: be water - be local

A (V)ízle­lő­hely kampá­nyunknak az a külde­tése, hogy támo­gassa a helyben elér­hető vízkész­letek felhasz­ná­lását és felhívja az emberek figyelmét a megfe­lelő folya­dék­be­vitel fontos­sá­gára. Mindezt termé­sze­tesen a PET palackok kiha­gyá­sával, minél keve­sebb műanyag felhasz­ná­lá­sával és minél keve­sebb hulla­dékot termelve .

A BWT-​vel együtt­mű­ködő, helyi vendég­lá­tó­he­lyek is keresik azokat a megol­dá­sokat, amelyekkel csök­kent­hetik a műanyag­szennye­zést. Magyar­or­szágon rengeteg olyan vendég­lá­tó­hely van, ahol a pult alól BWT szűrt víz érkezik. Az opti­ma­li­zált ásványi anyag tartalmú, szűrt BWT vízből készülnek a kávék, teák és az kerül az aszta­lokra, poha­rakba palac­ko­zott víz helyett.

Ezen gaszt­ro­p­art­ne­reink jó minő­ségű, szűrt, helyben lévő vizük felaján­lá­sával támo­gatják a kezde­mé­nye­zést és azokat, akik szeret­nének tenni a környe­ze­tü­kért.

Ön is szeretne tuda­to­sabban, keve­sebb hulla­dékkal, környe­zet­barát élet­módot élni? Kóstolja meg a BWT szűrt vizet a Vízle­lő­he­lyeken és fogyassza frissen a saját kula­csából nap mint nap, bármerre jár!

 
BWT vízlelohely 2
BWT vizlelohely app BWT kulacs

Töltse le és töltse fel!

A városban járva-kelve, napközben bármikor feltöltheti a kulacsát. Csak töltse le a Vízlelőhely appot és keresse meg a legközelebbi felelős vendéglátóhelyet. Keresse fel és készségesen segítenek majd, hogy ivóvízzel töltse fel a kulacsát, újra és újra. Így ügyintézés, séta közben sem feledkezik majd meg a folyamatos folyadékbevitelről.

Az applikációban minden vízfeltöltésért pont jár: ez a pont most 0,25 euróra váltható a BWT b.water projekt támogatási rendszerében.

b.Water projekt 

A BWT csapatával a b.Water projekt keretében Gambia és Tanzánia falvaiban olyan fenntartható vízrendszereket alakítunk ki, amelyek tiszta ivóvizet biztosítanak a lakosok számára.

A célunk, hogy mindenki számára elérhető közelségben legyen olyan kút, amelyből biztonságos víz vehető, hogy ne kelljen akár órákat gyalogolniuk az asszonyoknak és a gyerekeknek nap, mint nap a vízért. Ha a tiszta víz elérhetővé válik, több gyermek járhat iskolába és a higiénia növekedésével nőhet az általános egészségi állapot. 

Azonban a lakosoknak fizetniük kell a vízért, amit a kutak fenntartására fordítanak.

Célunk, hogy vízkrediten keresztül támogassuk pluszban a lakosokat. 1 ember éves vízszükségletét 5 euróból lehet fedezni, így most a célkitűzésünk 2500 EUR összegyűjtése.

BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

Ehhez csatlakozhat bárki, aki a Vízlelőhely partnereinknek tölti fel a kulacsát, majd beírja az applikációba a hely kódját. 1 feltöltés után mi 0,25 eurót írunk jóvá az alapítvány számlájára, így ha 20 alkalommal feltölti a kulacsát, akkor azzal 1 ember éves ivóvíz szükségletét biztosíthatja.

Változtassuk meg a világot, kortyról kortyra!

A mobilapp segítségével egyszerűen nyomon követhető a vízfogyasztás is és a “megspórolt” műanyagpalackok mennyisége is. Néhány hónap után büszke pillantásokat vethetünk a sok-sok száznyi nem felhasznált műanyagra is!

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Vendéglátóhelyként Vízlelőhely szeretne lenni?
 

Felelős vendég­lá­tó­ként örömmel csat­la­kozna a kampányhoz? Kerüljön fel a térképre és bizto­sítson újra­töl­tési lehe­tő­séget az Önhöz beté­rőknek. 

A környe­zet­tu­da­tosság egy olyan érték, amit büszkén kommu­ni­kálhat a felü­le­tein, meglévő és új vendégei is érté­kelni fogják a gesz­tust és a törek­vést.

Csat­la­kozzon a BWT kampá­nyához: teremt­sünk egy környe­zet­tu­datos, országos közös­séget!

SMÚZ kávézó BWT SMÚZ kávézó vízlelőhely

Visit your local website

Stay on this website